Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

reciklaža

5,520 views

Published on

reciklaža - tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

reciklaža

 1. 1. ањи См Употреби поново Рециклирај
 2. 2. Рециклажа је издвајање материјала из отпада и његово поновно коришћење. Укључује сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искоришћених ствари или материјала. Веома је важно најпре одвојити отпад према врстама отпадака. Мобијусова петља - означава да амбалажа може бити рециклирана. Рециклирати се може: стакло, папир, картон, алуминијум, гвожђе, пластика, керамика, електронски и електрични отпад, ...
 3. 3. Јесте ли знали? ира спашава клирањем 1 тоне пап Реци ра нафте 17 стабала, 230 лита м пређе (довољно да се ауто а енергије 0 км), 4,100 киловат 2 57 е енергије да (довољно електричн и 6 месеци), о домаћинство трош једн здуха, а лограма загађења ва 27 ки еме разградње ањује се и отпад, вр см на. папира је 10 до 30 да п а д! ити от ати Смањ акса сл што се оф е Умест шту, св ти, то у по тронск ти, штампа елек го д а копир рано, кад је може бост ти у дити о одатке чува е у ра ан еп могућ кој форми, нс лектро апирној.... е п р и картон Папи Рецикл ирајте! Стари п апир о дн овлашћ еног са ети до Важно: купљач јако он а. ечишће индиго н папи и фото р, рецикл папи р се н ира папира ју. Пре одлаг е металн и картона ски ања е спаја н лице, л ути траке, п епљив е ластик у... Како поново употребити? Употребљене папире користити за белешке, цртање...картонске кутије искористити са одлагање старе одеће, књига, играчака...
 4. 4. такло С а. нали? ичен број пут з те ли неогран Јес ти икада. клира -н ци флаше оже ре ене е м е стакл акло с Ст дњ разгра Време Стакл ену а Смањ мбала и те о жу не т бацат и у ка пад! нте за конте смеће јнере , одл за ста а г ат и кло. их у Како поново употребити? неколико количина отпада се смањује Повратном амбалажом, служити као стаклена амбалажа може по десетина пута. Празна у, за ручак... , може послужити за зимниц сталак за оловке, као ваза
 5. 5. ластика П нали? Јесте ли з д2 пет боца о Рецилажом се довољно и је литра доб л а за г материја пластично ашке једне скиј у производњ реба од ластици т јакне. П а д а се 400 годин 100разгради! Како употребити? Искоришћена амбалажа се може поново употребити, зависи само колико смо креативни, као украс, сталак за оловке, ваза... Смањите отп ад! Када идете у продавницу уместо најл он кеса поне сите св о ј у п л а т н е ну торбу. ПЕ Т амбалажу од лажите у контејнере з а пластику.. Рецик лирај Плас мо! т ич н у одлаж ам Пре о имо у жут балажу е длага ња П контејнере боцу ЕТ а м . балаж заузи згњечити е, мамо је мање р тако прост ора.
 6. 6. Електронска опрема Јесте ли знали? Електронска опрема садржи тешке Електронска опрема садржи тешке метале и остале опасне материје те метале и остале опасне материје те са њима треба опрезно поступати. са њима треба опрезно поступати. Електронски отпад је најбрже Електронски отпад је најбрже растућа врста отпадa на свету. растућа врста отпадa на свету. Како поново употребити? Смањите отпад! Рачунаре, телефоне и осталу електронску опрему набављати само кад је потребно. Не пратити трендове, већ своје потребе! Рециклирајте! Донирати школама или другим Контактирајте овлашћеног организацијама ако вам та опрема сакупљача електронског отпада! више није потребна, или поклонити еколошким удружењима која ће њиховом продајом финансирати заштиту околине.
 7. 7. и? те ли знал луминијума, Јес а ерве од рад 3 жом 1 конз Рецикла овољне за ргије д 2 сата еди се ене ушт ли за рад ара и рв и сата рачун дње конзе разгра ора, време ина. телевиз до 5 0 0 г о д 100 д! те отпа ри изради Смањи пића, п се ремину рве, потроши зап За исту мске конзе при је него ла. и ју и ак алумин а више енерг е од ст ј т флаш 20 пу вратне ати повратно по изради ст треба д жи! Предно амбала ? Како још употребити ву за Искористити конзер зу, сталак за оловке, ва .... направити свећњак, Конзе р ве Одн Рец еси и кон мо упо клира те јм т овл ашћ јнера з ребљен о! а е забо еног саку конзер конзер рави ве ве п мо их п љача к или д до о о ре т ога нзерви . згњ ечи Не ти .
 8. 8. сни Опа тп а д о а, али е отпад е ма с вљу! о укупн ом здра и де удск ини мал у околини и љ ад ч етњ сни отп Опа лику пр ља ве редстав п Батер иј цента е одложит ра е батери ) или конт у (на улази ак м ј пунит а и акумул тирајте фи а неких трг атора и. . Кори рме овлаш овина и тр ће н е з г стите а скуп овачких батер и ј е ко љање ј е се отпад могу них више пута п он Старе лекове и лекове које више не користите однесите у апотеке. Оне су их дужне преузети. о во
 9. 9. тпад иоо Б Биоотпад је кухињски отпад - остаци од хране и вртни, зелени отпад. Чини око 1/3 укупног отпада и веома је вредна сировина за производњу квалитетног биокомпоста. За биоотпад је најбоље да се биолошки прераðује на месту настанка. Тај се поступак зове компостирање, а значи разградњу биоотпада при чему настају угљиков диоксид, вода, топлота и компост као коначни производ (за само неколико месеци). Компост храни биљке, осигурава прозрачност тла, задржава воду и погодује раст коренастог биља, те се стога компостирање треба применити где год је то могуће. Време разградње хране цвећа и свих органских производа-1 до 2 недеље. За компостирање се може искористити покошена трава, стабљике цвећа и поврћа, ситни отпад при резању живица, влажни тресет, влажна слама, па чак и једногодишњи коров. Можете додати и мало лишћа, али ако га имате много, најбоље га је компостирати у лисни компост. Из кухиње можете искористити разне органске отпатке – љуске од јаја, листиће чаја, пепео од дрвета, пиљевину… Крупније гране, корење, болесне биљке, кувано месо и риба се не бацају у компост.
 10. 10. Корисни савети! Купујте производе израðене од рециклираног материјала! Израда производа од рециклираног материјала захтева мање количине енергије. Нпр. за израду лименке од рециклираног материјала (алуминијума) троши се 95% мање енергије него када се за израду исте лименке употребљава примарна сировина! Сазнајте где су рециклажна складишта! Одлажите стиропор, картон, акумулаторе, моторна уља, опасни отпад из куће (пестициде, лекове, разреðиваче, боје, и остале хемикалије), електричну и електронску опрему и зелени отпад у рециклажна складишта. Не бацајте, поправите! Пре него се одлучите на куповину новог уреðаја, покушајте поправити стари и поново га искористити. Уреðаје које више не требате или не желите , не бацајте, радије их поклоните!. Избегавајте стварање отпада! Овај савет можете применити већ приликом куповине. Купујте производе без сувишне амбалаже.
 11. 11. Kако то ми радимо....

×