Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het meten van de ROI van Social Media

Het meten van de ROI van social media is minder ingewikkeld dan het lijkt. Door vier eenvoudige stappen te volgen richt je een werkwijze in waarbij de ROI van social media inzichtelijk wordt.

Het meten van de ROI van Social Media

  1. 1. Het meten van de ROI van social media<br />1<br />Martin Kloosvoor Social Embassy<br />
  2. 2. Het meten van ROI van social media is relatief eenvoudig. Volg deze vier stappen:<br />Bepaal je organisatorische doelstellingen<br />Bepaal je meetmethodiek<br />Richt je meetmethodiek structureel in<br />Vergelijk en rapporteer<br />Het meten van ROI van social media is relatief eenvoudig<br />2<br />
  3. 3. Bepaal, op basis van onderzoek, welke organisatorische doelstelling(en) je met de inzet van social media wilt bereiken. Dat kan in financiële doelstellingen zitten, zoals het verhogen van de omzet of het verlagen van de kosten. Het kan ook meer in branding en merk gerelateerde doelstellingen zitten, zoals het verhogen van merkloyaliteit en merkvoorkeur. <br />1. Bepaal je organisatorische doelstellingen<br />3<br />
  4. 4. Vertaal je doelstellingen naar een meetmodel dat werkt binnen je social media strategie.<br />Omzetdoelstellingen zijn eenvoudig te vertalen naar conversies vanuit social media of verhoging van herhaalbezoek. Conversies zijn eenvoudig te meten via analytics. Herhaal bezoek is kan je op een simpele manier aan de deelnemers in je community vragen. <br />Met onderwerpen als merkvoorkeur en –loyaliteit zit de uitdaging in de vertaling naar een vorm die via social media te meten is. Merkvoorkeur of merkloyaliteit is bijvoorbeeld niet veel meer dan de waarschijnlijkheid dat iemand een bepaald merk in de toekomst ook blijft gebruiken. <br />2. Vertaal doelstellingen naar een meet-methodiek die werkt binnen social media.<br />4<br />
  5. 5. Heb je eenmaal je doelstellingen vertaald naar een meetmethodiek met KPI’s is het zaak dat je deze meetmethodiek structureel gaat inrichten. <br />Baseer je je ROI op harde conversies, zorg dan voor een goede integratie met analytics. Baseer je je ROI op minder makkelijk meetbare zaken als herhaalbezoek en loyaliteit welke onderzoek vereisen, zorg dan dat je het stellen van die vragen structureel inregelt. Met community management moet je dus regelen dat onderzoeksvragen periodiek worden gepland en gesteld. Ook social Media Management Systemen kunnen je hierbij helpen.<br />3. Richt je meetmethodiek structureel in<br />5<br />
  6. 6. Het inrichten is één ding. Rapporteren van de uitkomsten en vergelijken is een tweede. <br />Om te vergelijken zijn er twee opties: A / B testen en 0 / 1 testen. Met A / B testen vergelijk je de uitkomsten van je social media inzet met de uitkomsten van een ander kanaal: herhaalbezoek onder je fans in vergelijking tot niet-fans.  <br />Met 0 / 1 testen onderzoek je dezelfde kpi periodiek onder dezelfde (eventueel groeiende base) en kijk je of er veranderingen optreden in de uitkomsten. Neemt het gemiddeld aantal herhaalbezoeken toe onder je fans? Neemt de waarschijnlijkheid tot het continueren van je merk toe? <br />4. Meet, vergelijk en rapporteer<br />6<br />
  7. 7. 7<br />Contact details<br />Martin Kloos<br />Strateeg<br />e. martin@socialembassy.nl<br />t. +31 35 677 5359<br />Linkedin.com/in/martinkloos<br />Twitter.com/martinkloos<br />www.socialembassy.nl<br />

×