Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderzoek: Positieve buzz maakt een merk sterker

 • Login to see the comments

Onderzoek: Positieve buzz maakt een merk sterker

 1. 1. Consumentenreactiesopblogsvanbewezeninvloedopmerkperceptie Merkeninconversatieopsocialmedia:heteffectvanhetaangaanvan conversatiesopsocialmediaopdemerkperceptie WetenschappelijkscriptieonderzoekdoorLeonieJansen,afgestudeerdaanCommunicatiewetenschap, UniversiteitvanAmsterdam
 2. 2. 2 • Consumenten spreken in social media over hun ervaringen met merken en social media worden hiermee een steeds belangrijkere oriëntatiebron. • Steeds vaker reageren bedrijven op berichten in social media, maar wat zijn eigenlijk de gevolgen voor het merk? Inleiding
 3. 3. 3 • Heeft het type reactie van het merk invloed op de merkpercepties bij de consument? • En welke rol speelt het type reactie van de consument en het type community waarop de conversatie plaatsvindt daarbij? Onderzoeksvragen
 4. 4. 4 • Reactief: reageren op een vraag van een consument die deze expliciet heeft gericht aan het merk. • Proactief: reageren op een vraag van een consument, ook als deze daar niet om gevraagd heeft. De merkreactie Een merk kan zowel proactief als reactief reageren op de reactie van een consument. Onderzoek naar merkreacties op social media is vooralsnog gericht op klachtenafhandeling.
 5. 5. 5 Voorbeeld van een reactieve merkreactie
 6. 6. 6 • In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee typen reacties van de consument, namelijk positieve en negatieve reacties. • Onderzoek naar electronic Word-of-Mouth heeft keer op keer aangetoond dat de mening van andere consumenten een zeer grote invloed hebben op de merkpercepties. De consumentenreactie
 7. 7. 7 • Reacties zijn getest binnen twee verschillende communities, namelijk een corporate blog (door het merk zelf opgezet) en een onafhankelijke, externe blog. • Consumenten vinden onafhankelijke websites en blogs geloofwaardiger en zullen daarmee waarschijnlijk ook de merk- én consumentenreactie geloofwaardiger vinden. Het type community
 8. 8. 8 Voorbeeld van een extern blog
 9. 9. 9 Voorbeeld van een extern blog Voorbeeld van een corporate blog
 10. 10. 10 • Merkperceptie geldt binnen dit onderzoek als containerbegrip voor de volgende constructen: • Merkimago • Merkreputatie • Merkrelatie • Attitude jegens de merkreactie • Merkcompetentie De definitie van merkperceptie
 11. 11. 11 Het onderzoeksdesign
 12. 12. 12 • Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is er gebruik gemaakt van een online survey. • 331 respondenten • Man-vrouw verdeling: 49,2% - 40,8% • Gemiddelde leeftijd: 32 jaar • Hoger onderwijs: 38,1%; Wetenschappelijk onderwijs: 32,3% • Voor de vragenlijst met een afbeelding die per conditie verschilde: • Type merkreactie: proactief of reactief • Type consumentenreactief: positief of negatief • Type community: corporate blog of externe blog • Merk gebruikt in onderzoek: Toyota Het experiment
 13. 13. 13 Conclusies • Het sentiment van de consumentenreactie (een positieve of negatieve reactie) heeft een significante invloed op het merkimago, de merkreputatie, de merkcompetentie en de attitude jegens de merkreactie. • Het lezen van een positieve reactie van een consument heeft een positieve invloed op de merkpercepties van de lezer.
 14. 14. 14 Conclusies In dit onderzoek is er geen verschillend effect gevonden op de merkpercepties • tussen een proactieve en reactieve merkreactie • tussen een corporate en een externe blog
 15. 15. 15 Conclusies Geen modererende invloed van het type consumentenreactie en het type blog op het effect van de merkreactie.
 16. 16. 16 Contactinformatie Steven Jongeneel Oprichter e. steven@socialembassy.nl t. +31 35 677 5293 Linkedin.com/in/stevenjongeneel Twitter.com/stevenjongeneel www.socialembassy.nl

×