Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Burgerkracht: Overzicht nulmeting

Een projectgroep van veiligheidsregio Haaglanden heeft sinds september 2016 tot juli 2017 onderzoek gedaan naar burgerparticipatie, onder de naam Aandacht voor Burgerkracht. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de wensen en kansen op het gebied van burgerparticipatie bij de incidentbestrijding in de regio Haaglanden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke visie en praktische handvaten. Zowel de Brandweer, de GHOR en de Politie als het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing zijn hierbij betrokken.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Burgerkracht: Overzicht nulmeting

  1. 1. 2% 29% 56% HOE VERLIEP DE SAMENWERKING TUSSEN BURGERS EN HULPVERLENERS? Niet goed Redelijk Goed 55% 5% 18% 22% BIJ WELKE ORGANISATIE BEN JE WERKZAAM? Brandweer Ambulance / GHOR Meldkamer Gemeente / Bevolkingszorg 22,60% 50% 50% 5% 77,40% 50% 50% 95% BRANDWEER AMBULANCE / GHOR GEMEENTE / BEVOLKINGSZORG MELDKAMER BEN JE IN AANRAKING GEKOMEN MET BURGERPARTICIPATIE? Nee Ja 94% 67% 58% 100% 6% 33% 42% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Brandweer Ambulance / GHOR Meldkamer Gemeente / Bevolkingszorg HIELPEN BURGERS SPONTAAN, OF OP VERZOEK VAN HULPVERLENERS? Op verzoek van de hulpverlening Spontaan Nulmeting Aandacht voor Burgerkracht April 2017 – Project Aandacht voor Burgerkracht 29% 0% 15% 9% 71% 100% 85% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% IK HEB VERTROUWEN IN DE ACTIES VAN HULPVERLENENDE BURGERS. Nee Ja Resultaten In totaal hebben er 112 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Onder de deelnemers waren:  Bevelvoerders van de brandweer,  Officieren van dienst en Algemeen Commandanten van de Brandweer, Geneeskundige Hulpverlening, Bevolkingszorg  Centralisten van de meldkamer. Over het algemeen geven de respondenten aan dat zij positief tegenover burgerparticipatie staan. Meer dan de helft van de respondenten hebben aangegeven dat zij burgers instructies hebben gegeven. Het is te zien dat vooral de meldkamer instructies geeft. Wel is meer dan de helft van de respondenten (57%) niet voorbereid op hulpverlenende burgers tijdens een ramp. Respondenten van de meldkamer geven aan dat de communicatie met burgers goed verloopt.

×