Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Growfunding als hefboom voor sociaal-culturele praktijken in de stad - Frederik Lamote

Presentatie van Frederik Lamote tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

Meer dan ooit zijn onze steden laboratoria geworden voor sociaal culturele praktijken. De stad is niet langer een afgebakend ruimtelijk geheel, maar is veranderd in een complex knooppunt van veelzijdige sociale, economische, culturele en politieke netwerken. Op knoop- en snijpunten van deze netwerken ontstaan veel inspirerende en experimentele sociaal-culturele praktijken. Echter, het potentieel van deze praktijken wordt niet altijd gerealiseerd. Een duurzaam draagvalk ontbreekt.

Met Growfunding/BXL heeft de onderzoeksgroep MIRO (gegroeid uit de opleiding Sociaal Werk aan de HUBrussel) een instrument ontwikkeld om een sociaal en financieel draagvalk te creëren voor kleinschalige initiatieven in de stad. Eerder dan een crowdfundingplatform is Growfunding/BXL in de eerste plaats een innovatief participatie-instrument op maat van de grootstad. Deze lezing gaat dieper in op growfunding én schuift de stad als context voor innovatie en sociaal-cultureel werk naar voor.

Meer informatie via www.socius.be/innovatie.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Growfunding als hefboom voor sociaal-culturele praktijken in de stad - Frederik Lamote

 1. 1. Frederik Lamote & Stef Ampe! 22 mei 2014
 2. 2. | 1. Over de stad, crowdfunding en geweldige ideeën! ! 2.Van Theorie naar Praktijk: growfunding/BXL! ! 3. Een blik vooruit Agenda
 3. 3. Over de stad, crowdfunding en geweldige ideeën
 4. 4. |
 5. 5. | De stad is een sociaal laboratorium! ! ! ! Hoe kan crowdfunding ingezet worden om het sociaal, cultureel en economisch potentieel van de stad te realiseren? Onderzoeksvraag!
 6. 6. | 10 2. De netwerkstad als uitgangspunt
 7. 7. | PLATFORM stap 1 PROJECT INITIATOR stap 2 stap 3 DONORS 3. Crowdfunding als netwerkinstrument
 8. 8. | • Financiële relatie ! ‣ Winstparticipatie! ‣ Aandeelhouder! ‣ Rentevrije lening! ! • Symbolische relatie! ‣ incentive-based of op basis van beloning/attenties 12 3. Crowdfunding als netwerkinstrument
 9. 9. | 3. Crowdfunding als netwerkinstrument
 10. 10. | •Open en laagdrempelig! -Geen categoriale afbakening! -“Not-only-for-non-profit”! -Focus kleinschaligheid ! -Geen instapvoorwaarden! -Meertalig! •Nabijheid en identificatie ! •Sociale meerwaarde creëren via attenties gericht op betrokkenheid en participatie ! •Ideeën laten ontkiemen 3. Crowdfunding als netwerkinstrument
 11. 11. |
 12. 12. |
 13. 13. | www.growfunding.be/bxl
 14. 14. | voorbereiding online verwerking Realisatie 1 maand 1 à 3 maanden 14 dagen ongeveer 6 maanden Trajectondersteuning
 15. 15. | • Criteria! ✓ urgent! ✓ concreet! ✓ nabijheid! ✓ sociale meerwaarde expliciteren! ✓ Personaliseren / visualiseren 18 Stap 1: van idee naar growfunding- project
 16. 16. | Stap 2: netwerk in kaart brengen Family, Friends, Fools New ‘fans’ Businesses, sponsors,…! (package deal)
 17. 17. | Realisatie + Attenties + Dienstverlening
 (10%) = Doelbedrag Crowdfundingplatform HUB 22 Stap 3: doelbedrag
 18. 18. | • Betrokkenheid ( valkuil = selectieve participatie)! • Nabijheid! • Doelgroepen! • Haalbaarheid! • Betaalbaarheid! • 'Exclusiviteit'! • . . . 21 Stap 4: Attenties op maat gericht op nabijheid
 19. 19. | Stap 5: vliegende start voorbereiden
 20. 20. | • communicatieplan opmaken! ✓ project visualiseren (beeld, filmpje,…)! ✓ sociale media! ✓ pers! ✓ mond aan mond! ✓ … 23 Stap 5: vliegende start voorbereiden
 21. 21. | 24 Stap 5: vliegende start voorbereiden • https://www.growfunding.be/bxl/mobiele-keukens- voor-kookmet
 22. 22. | • 30 à 90 dagen! • Vliegende start realiseren! • Communicatieplan uitvoeren! • Duurdere attenties verkopen 25 Stap 6: Live gaan
 23. 23. | 26 Stap 7: verwerking
 24. 24. | • Wederzijdse beloftes realiseren! • Project uitvoeren! • Betrekken van de donateurs! - Communicatie over realisatie van het project! - Waarmaken van de attenties 27 Stap 8: Realisatie
 25. 25. Van theorie naar praktijk
 26. 26. | Pers activeren
 27. 27. | • Seminarie 'Growfunding als hefboom voor stedelijke creativiteit‘! ! • Feest: Slowfunding! ! • Ontmoeting : Pop Up Park Debat, feest en ontmoeting
 Growfunding bazaar 15/02
 28. 28. | • Seminarie 'Growfunding als hefboom voor stedelijke creativiteit‘! ! • Feest: Slowfunding! ! • Ontmoeting : Pop Up Park Debat, feest en ontmoeting
 Growfunding seminar 14/02
 29. 29. | • Seminarie 'Growfunding als hefboom voor stedelijke creativiteit‘! ! • Feest: Slowfunding! ! • Ontmoeting : Pop Up Park Debat, feest en ontmoeting
 Growfunding parties: slowfunding, Discorbar Benefit (AB), kookmet party,…
 30. 30. |
 31. 31. | • Website: ! ! ! 111.588 bezoekers! • Facebook:! ! ! 15,463 gemiddelde bereik ! • Opgehaald bedrag! ! 66.600,00 €! ! • Aantal donaties! ! 1.448 donaties! ! ! • Gemiddelde Donatie! 45,90 €! • Geslaagde projecten! 7(8)/13 Online bereik van growfunding.be
 32. 32. | opgehaald bedrag 0 17500 35000 52500 70000 Week 1-8/12/2013 Week 23-29/12/2013 Week 13-19/01/2014 Week 3-9/02/2014 Week 24-28/02/2014 Geraamd doelbedrag Effectief opgehaald bedrag
 33. 33. | Onderzoeksresultaat verhouding attenties
 34. 34. | • KOOKKAR met vrienden! • Masterclass scenario en video met Urban Stories! • Teambuilding Vooruitgangstraat! • Workshop sound system met DISCOBAR BRUXELLES! • Workshop animatiefilm! • Gegidste fietstocht! • … / … Belang van nabijheid in attenties
 35. 35. | • Projecthouders:! -Educatieve meerwaarde! -Innoverend netwerken! -Valoriseren van (sociaal) ondernemerschap! -Stimuleren van maatschappelijk engagement! ! • Donateurs:! -Opnemen van sociaal engagement! -Participatie aan projecten in hun omgeving! -Integratie in sociale netwerken Meerwaarde creëren
 36. 36. | • Voor Brussel! - Positieve beeldvorming! - Netwerkvorming en sociale cohesie! - Innovatie stimuleren! ! • Voor de HUBrussel / opleiding Sociaal (Cultureel) Werk! - Lokale verankering! - Onderzoek en dienstverlening! - Onderwijs versterken Meerwaarde creëren
 37. 37. Een blik vooruit
 38. 38. | • Vormingstrajecten ontwikkelen voor jeugdwerkers en sociaal cultureel werkers! • Verhoogde aandacht voor:! - Projecthouders in context van kansarmoede! - Meertaligheid! - Diversiteit! • Timing! ✓ Doorstart Brussel: najaar 2014! ✓ Andere Belgische steden: Gent, Luik, …! ✓ Buitenland: Ramallah, Dakar,… 41 Tot slot: de toekomst van growfunding
 39. 39. Vragen?
 40. 40. Stelling 1: 
 Hoera voor de borrelende projecten van onderuit, weg met de sociale verantwoordelijkheid van de staat.
 41. 41. Stelling 2
 
 Hoe kleiner de donatie, des te zwakker de participatie. 

 42. 42. Stelling 3
 Een donatie is niet alleen een act van sociaal burgerschap, maar ook van politiek burgerschap
 43. 43. Stelling 4: 
 Growfunding is een speeltje van de happy few
 44. 44. Stelling 5: 
 Sociaal cultureel werk als glijmiddel voor Growfunding?

×