Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe beweging maken rond bio-ethiek

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hoe beweging maken rond bio-ethiek

 1. 1. “ Beweging maken rond bio-ethiek”
 2. 2. Inhoud <ul><li>De Maakbare Mens vzw </li></ul><ul><li>Doelstellingen en aanpak </li></ul><ul><li>Voorbeeld uit de praktijk: </li></ul><ul><li>campagne orgaandonatie </li></ul>
 3. 3. De Maakbare Mens vzw <ul><ul><li>Werkt rond medische en biotechnologische ontwikkelingen en de ethische vragen daarbij (bioethiek) </li></ul></ul><ul><ul><li>gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap voor 5 jaar, </li></ul></ul><ul><ul><li>werksoort beweging, sociaal-cultureel volwassenenwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Breed publiek in Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontstaan vanuit Humanistisch Vrijzinnige Dienst </li></ul></ul><ul><ul><li>Pluralistische werking / eigen standpunten gebaseerd op de humanistische waarden </li></ul></ul>
 4. 4. Bio-ethiek <ul><li>Bio-ethiek houdt zich bezig met de ethische aspecten van menselijke ingrepen in het menselijk leven </li></ul><ul><li>Eerste morele debatten: eerste harttransplantaties eind jaren 60 Hart = de zetel van de emoties, de ziel. </li></ul><ul><li>Recenter voorbeeld: Louise Brown in-vitro fertilisatie (1978) </li></ul><ul><li>Tal van ethische bezwaren o.a. door het Vaticaan </li></ul><ul><li>over ‘statuut’ embryo bestaat vandaag de dag nog veel discussie </li></ul><ul><li>Bio-ethiek omvat een waaier van opinies over de vragen die de biotechnologie oproept, waaronder: abortus, euthanasie, genetische manipulatie, xenotransplantatie, gentherapie, kloneren, … </li></ul><ul><li>Centrale vraag : mag alles wat kan? </li></ul>
 5. 5. Waarom bio-ethiek ? <ul><li>zeer snelle ontwikkeling </li></ul><ul><li>vele nieuwe mogelijkheden om te genezen , te verbeteren of zelfs creëren </li></ul><ul><li>gevolgen voor gezondheid en levenskwaliteit </li></ul><ul><li>vele vragen vooral ethisch </li></ul><ul><li>belangt iedereen aan </li></ul><ul><li>nood aan hogere betrokkenheid, betere bewustwording, maatschappelijke verandering </li></ul>
 6. 6. Algemene doelstelling bewegingen <ul><li>Drie pijlers bewegingen </li></ul><ul><li>Kritisch en correct informeren </li></ul><ul><li>Sensibiliseren, mensen bewust maken </li></ul><ul><li>Maatschappelijke activering </li></ul><ul><li>Vertaling De Maakbare Mens vzw >>> </li></ul>
 7. 7. Doelstellingen De Maakbare Mens vzw <ul><li>Materie toegankelijk en begrijpelijk maken </li></ul><ul><li>Zorgen dat mensen meekunnen en bijblijven </li></ul><ul><li>Misverstanden en vooroordelen wegwerken </li></ul><ul><li>Nadenken stimuleren en de dialoog bevorderen </li></ul><ul><li>Bewust maken van zaken die aandacht vragen en die actie vereisen </li></ul><ul><li>Streven van individuele verandering: weerbaarheid, autonoom beslissingen nemen, verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Mentaliteitsverandering: collectief </li></ul><ul><li>Structurele verandering: bvb wetgeving </li></ul><ul><li>-> Maatschappelijke verandering </li></ul>
 8. 8. Aanpak <ul><ul><li>Informeren en sensibiliseren via o.a.: </li></ul></ul><ul><li>  lezingen, debatten, symposia, workshops, … </li></ul><ul><li> informatieve brochures, publicaties, artikels, opiniestukken </li></ul><ul><li> lespakketten </li></ul><ul><li>  film, tentoonstelling, radio- en tv-uitzendingen </li></ul><ul><li>  wetenschapstheater </li></ul><ul><li>  website, nieuwsbrief </li></ul><ul><li>  documentatiecentrum, recensies </li></ul><ul><ul><li>Beleidsbeïnvloedend: aanbevelingen, enquêtes, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Campagnes </li></ul></ul>
 9. 9. Deskundigheid <ul><li>Samenwerking </li></ul><ul><li> met deskundigen ter zake, bvb </li></ul><ul><ul><ul><li>- Genetisch testen: Vlaamse centra voor menselijke erfelijkheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orgaandonatie: Vlaamse transplantatiecentra </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Met andere personen en instanties o.a. leerkrachten, deskundigen, kunstenaars, studenten, journalisten, beleidsmakers, artsen, relevante organisaties </li></ul></ul><ul><li>Opvolgen van de actualiteit / onderzoekswerk </li></ul>De Maakbare Mens vzw streeft naar correcte en actuele informatie
 10. 10. Campagnes <ul><li>Genetisch testen </li></ul><ul><li>Orgaandonatie </li></ul><ul><li>Medicalisering van de samenleving </li></ul><ul><li>Sport en ethiek </li></ul><ul><li>Stamceldonatie </li></ul><ul><li>Projecten: Maakbare schoonheid </li></ul><ul><li>Maakbaar brein </li></ul>
 11. 11. Campagne ORGAANDONATIE 2006
 12. 12. Probleemstelling <ul><li>Groot tekort aan orgaandonoren </li></ul><ul><li>Na verkenning thema, oorzaken: </li></ul><ul><li>Familieweigeringen </li></ul><ul><li>Men kent elkaars keuze niet </li></ul><ul><li>Misverstand over wetgeving </li></ul><ul><li>Begrip hersendood te weinig bekend </li></ul>
 13. 13. Doelstelling <ul><li>Bewust maken van het tekort aan donoren </li></ul><ul><li>Correcte en objectieve informatie om misverstanden en vooroordelen wegwerken </li></ul><ul><li>Mensen aansporen om erover na te denken en erover te praten met elkaar </li></ul><ul><li>Aansporen tot actie: keuze kenbaar maken </li></ul><ul><li>Anderen overtuigen van het belang om je wens vooraf duidelijk te maken </li></ul><ul><li>>>> Op een positieve en serene manier </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Ontwikkeling beeld en concept door een communicatiebureau: </li></ul><ul><li>Basis om campagne verder uit te bouwen </li></ul>
 15. 15. Aanpak breed <ul><li>Doelpubliek: heel breed, specifiek: gezinnen, jongeren </li></ul><ul><li>Via verschillende wegen doelgroep bereiken </li></ul><ul><li>Onderdelen brede aanpak: </li></ul><ul><li>Deskundigheid: transplantatiecentra </li></ul><ul><li>Betrokkenheid: patiëntenverenigingen </li></ul><ul><li>Verenigingsleven: platform </li></ul><ul><li>Media-aanpak </li></ul><ul><li>Affiche : o.a. horecacircuit </li></ul><ul><li>Boomerangkaartjes </li></ul><ul><li>Brochure </li></ul>
 16. 16. Informatieboekje <ul><li>Informatieboekje met </li></ul><ul><li>nuttige feiten </li></ul><ul><li>verrassende weetjes </li></ul><ul><li>sprekende cijfers </li></ul><ul><li>en poëzie </li></ul>
 17. 17. Inhoud informatieboekje <ul><li>1. Waarom tekort aan donororganen </li></ul><ul><li>2. De wet </li></ul><ul><li>3. Wie komt in aanmerking als orgaandonor </li></ul><ul><li>4. Wanneer is een orgaantransplantatie noodzakelijk </li></ul><ul><li>5. De eerlijke verdeling van donororganen </li></ul><ul><li>6. Wat is hersendood </li></ul><ul><li>7. De procedure: hoe wordt een patiënt donor en hoe verloopt de transplantatie </li></ul><ul><li>8. Alternatieven </li></ul>
 18. 18. Donorkaartje <ul><li>Donorschap bevestigen door </li></ul><ul><li>officiële registratie </li></ul><ul><li>praten met je familie </li></ul><ul><li>op papier, bv donorkaartje </li></ul>
 19. 19. Aanpak rechtsreeks <ul><li>Onderdelen gerichte en rechtstreekse aanpak: </li></ul><ul><li>Activiteiten: lezingen </li></ul><ul><li>Creatieve werkvormen: wetenschapstheater </li></ul><ul><li>Scholen: lespakket </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><li>En verder: </li></ul><ul><li>- Eigen communicatiemiddelen: website, nieuwsbrief, documentatiecentrum </li></ul>
 20. 20. Wetenschapstheater <ul><li>“ Ik hou van je met heel m’n hart” </li></ul><ul><li>Ontwikkeld door Pandemonia Science theater (NL) in opdracht van DMM </li></ul><ul><li>Toneelstuk gevolgd door discussie </li></ul><ul><li>Stellingen om alle aanwezigen te betrekken </li></ul><ul><li>Aanwezigheid deskundige </li></ul>
 21. 21. Lespakket <ul><li>3 e graad sec. onderwijs </li></ul><ul><li>Onderdelen </li></ul><ul><li>Doe de test </li></ul><ul><li>Getuigenissen van een wachtende, nabestaanden en een transplantatie-coördinator </li></ul><ul><li>Invulpuzzel met kennisvragen </li></ul><ul><li>Vul in : onderdelen op een afbeelding </li></ul><ul><li>Jouw mening over het campagnebeeld </li></ul><ul><li>Stellingenspel </li></ul>
 22. 22. Samenwerking UA <ul><li>“ Week van de orgaandonatie” </li></ul><ul><li>1 week infostands op de 3 campussen </li></ul><ul><li>Placemats in de resto’s en keuzemenu </li></ul><ul><li>3 avondactiviteiten </li></ul><ul><li>* lezing </li></ul><ul><li>* film/documentaire </li></ul><ul><li>*debat </li></ul><ul><li>+ boomerangkaartjes en affiches </li></ul>
 23. 23. Samenwerking <ul><li>Samenwerkingsverband patiëntenverenigingen en Roche </li></ul><ul><li>BROCHURE </li></ul><ul><li>“ Wat iedereen zou moeten weten over orgaandonatie. </li></ul><ul><li>Veertig eenvoudige antwoorden op veelgestelde vragen.” </li></ul>
 24. 24. Samenwerking overheid <ul><li>EDUCATIEF PAKKET </li></ul><ul><li>i.s.m. Beldonor, federale overheid, volksgezondheid </li></ul><ul><li>Onderdelen : </li></ul><ul><li>- Educatief spel: naar een idee van studenten van de kath. hogeschool Leuven (sociaal-cultureel werk), ontwikkeld door CIS </li></ul><ul><li>Brochure </li></ul><ul><li>Lespakket </li></ul><ul><li>DVD / Documentaire </li></ul><ul><li>Verspreid naar alle secundaire scholen in België </li></ul>
 25. 25. Andere samenwerkingsverbanden: <ul><li>Provincie West-Vlaanderen </li></ul><ul><li>Informatieve koffer voor de gemeentediensten </li></ul><ul><li>Socialistische mutualiteit </li></ul><ul><li>Verspreiding brochure </li></ul><ul><li>Diverse verenigingen en organisaties: </li></ul><ul><li>lezingen, theatervoorstellingen, debatten, … </li></ul><ul><li>Combinatie van eigen initiatieven en voorstellen van anderen </li></ul>
 26. 26. Evaluatie <ul><li>Moeilijk meetbaar, doelstelling is niet registratie </li></ul><ul><li>Andere parameters: </li></ul><ul><li>Aanvragen brochure en affiches </li></ul><ul><li>Aanvragen activiteiten en samenwerking </li></ul><ul><li>Bezoekers website </li></ul><ul><li>Reacties </li></ul><ul><li>Inhoudelijke vragen </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 27. 27. Opvolging <ul><li>Verspreiding brochure </li></ul><ul><li>Aanbod activiteiten: lezing, theater </li></ul><ul><li>Opvolging actualiteit, communicatie via website en nieuwsbrief </li></ul><ul><li>Documentatiecentrum </li></ul><ul><li>Openstaan voor initiatieven … ! </li></ul>
 28. 28. Nieuwsbrief ~ vrijwilligers Interesse in onze thema’s en/of onze activiteiten: <ul><ul><li>Elektronische nieuwsbrief </li></ul></ul><ul><ul><li>. 3-wekelijkse </li></ul></ul><ul><ul><li>. gratis </li></ul></ul><ul><ul><li>. actualiteit / activiteiten / boeken / … </li></ul></ul> Vrijwilligers (neem gerust contact op)
 29. 29. Wie is wie ? Algemeen voorzitter Johan Braeckman Coördinator Johan Declercq Educatieve medewerkers Aeneas De Baets Marjan Joris Liesbet Lauwereys Documentatiecentrum Lieve De Peuter Administratie en lay-out Nikki Juten Administratie en IT Christopher Bulteel
 30. 30. De Maakbare Mens vzw Lange Leemstraat 57 - 2018 Antwerpen Tel. 03/205 73 10 [email_address] www.demaakbaremens.org
 31. 31. Inhoud informatieboekje <ul><li>Tekort aan donororganen </li></ul><ul><li>- steeds meer mensen komen in aanmerking </li></ul><ul><li>- wachtlijsten steeds langer </li></ul><ul><li>- slechts 2% hersendood </li></ul><ul><li>- familieweigeringen </li></ul><ul><li>De wet </li></ul><ul><li>- automatisch donorschap </li></ul><ul><li>- mogelijkheid om te verzetten </li></ul><ul><li>- respectvolle behandelingen </li></ul><ul><li>- anonimiteit </li></ul><ul><li>- onbaatzuchtig: geen munt uit slaan </li></ul><ul><li>- levende donatie: enkel bij vriend / familie en vrij en bewust </li></ul>
 32. 32. Inhoud informatieboekje (vervolg) <ul><li>Iedereen donor </li></ul><ul><li>> oude en zieke mensen kunnen nog donor zijn </li></ul><ul><li>> men oordeelt obv de kwaliteit van het orgaan </li></ul><ul><li>Transplantatie als enige oplossing </li></ul><ul><li>> vaak is er geen andere behandeling </li></ul><ul><li>De eerlijke verdeling van donororganen </li></ul><ul><li>> door Eurotransplant: internationale samenwerking </li></ul><ul><li>> toewijzing obv criteria: </li></ul><ul><li>medische dringendheid, geografische afstand, leeftijd, soms grootte van het orgaan </li></ul>
 33. 33. Inhoud informatieboekje (vervolg 2) <ul><li>Hersendood </li></ul><ul><li>> fatale vorm van hersenbeschadiging </li></ul><ul><li>> onomkeerbaar en onherstelbaar </li></ul><ul><li>> moeilijk te vatten toestand </li></ul><ul><li>> belangrijkste donoren </li></ul><ul><li>Van patiënt tot donor </li></ul><ul><li>> hersendood officiëel vaststellen </li></ul><ul><li>> controle registratie, dan gesprek met familie </li></ul><ul><li>> start procedure, met respect en tijd voor afscheid </li></ul><ul><li>> normale begrafenis of crematie </li></ul><ul><li>Alternatieven </li></ul><ul><li>Xenotransplantatie – stamcellen - kunstorganen </li></ul>

×