Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kennisdelen in het Steunpunt Expertisenetwerken

816 views

Published on

Kennis ontstaat niet tussen de oren maar tussen de neuzen.
Bijdrage van Sven Pans (senzw.be) op de SoCiuS-studiedag 'Kennis delen over kennisdelen' op 4 mei 2010.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kennisdelen in het Steunpunt Expertisenetwerken

 1. 2. <ul><li>KENNISMANAGEMENT??? </li></ul><ul><ul><li>Zeer vies woord, roept weerstand op </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoud: slim omgaan met kennis, ervaringen, deskundigheid,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe moet je dit dan doen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hanteren hiervoor kenniscyclus </li></ul></ul>
 2. 4. <ul><li>Meestal denkt men hier aan derde fase: kennis ontwikkelen, onderzoek doen </li></ul><ul><ul><li>Goed onderzoek doen is vaak niet het probleem </li></ul></ul><ul><ul><li>Het juiste onderzoek of de juiste kennis ontwikkelen is andere vraag: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Juiste thema’s? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Worden juiste vragen gesteld? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoe komt kennis bij eindgebruiker terecht? Gebeurt dit wel? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kennis ontwikkelen te vaak als doel op zich gezien, maar is enkel middel voor hoger gelegen doel </li></ul></ul></ul>
 3. 5. <ul><li>Het doel van kennismanagement is het faciliteren van betekenisgeving </li></ul><ul><li>Mensen zijn belangrijker dan systemen: kennis, daar zit twee benen onder </li></ul><ul><li>Kennis delen kun je slechts faciliteren of frustreren </li></ul><ul><li>Kennisdeling moet ingebed zijn in de dagelijkse routine </li></ul>
 4. 6. <ul><li>Kennis in kaart brengen als doel op zich </li></ul><ul><li>Kennismanagement louter als neerslag van informatie bekijken </li></ul><ul><li>Uitgaan van mechanistische kijk op gedrag (als kennis A beter is dan kennis B, dan iedereen stoppen met B te doen) </li></ul><ul><ul><li>Klinkt logisch, alleen zijn mensen dat niet altijd </li></ul></ul>
 5. 7. <ul><li>Kennis zit in mensen, niet in systemen (kennis is meer dan informatie alleen, ook vaardigheden, ervaringen,…) </li></ul><ul><li>Kennismanagement 2.0 staat of valt met professional 2.0 </li></ul><ul><li>Leeractiviteiten veelal zijn opgelegd en niet voortkomen uit een dringende vraagstelling van de professioneel. Leren omdat het moet dus. </li></ul>
 6. 8. Hoe doen we dit nu bij het SEN??
 7. 12. <ul><li>Expertisewinkel </li></ul><ul><li>SEN betaalt een deel van je onkosten als je stage loopt bij een collega-expert </li></ul><ul><li>of er op bezoek gaat. Je kan ook een workshop volgen, of met een expert een </li></ul><ul><li>knelpunt op je werk bespreken en samen een oplossing zoeken. Je provinciale </li></ul><ul><li>coördinator gaat samen met jou aan de slag. </li></ul><ul><li>Leer- en overleggroepen </li></ul><ul><li>SEN brengt mensen samen die hun expertise willen uitwisselen. Dat kan in </li></ul><ul><li>een intervisiegroep, een werkgroep of een overleggroep. Iedereen brengt zijn </li></ul><ul><li>deskundigheid in en zoekt samen naar oplossingen. Zo leert iedereen van elkaar. </li></ul>
 8. 13. <ul><li>Projecten </li></ul><ul><li>SEN verdiept zich samen met jou in een thema. Dat kan leiden tot een inventaris </li></ul><ul><li>van bestaande expertise, of de ontwikkeling van nieuwe. Een project mondt </li></ul><ul><li>meestal uit in een vormingspakket, een leertraject, een onderzoeksrapport, </li></ul><ul><li>een studiedag, een publicatie, een methodiek of een instrument. </li></ul><ul><li>Publicaties </li></ul><ul><li>Werkgroepen of projecten kunnen leiden tot nieuwe inzichten </li></ul><ul><li>SEN stelt die voor iedereen beschikbaar. </li></ul><ul><li>www.senvzw.be </li></ul><ul><li>De website van SEN biedt een lijst van boeken, links, studiedage </li></ul><ul><li>experts die je kunnen verder helpen. Je kan doorklikken naar sociale </li></ul><ul><li>kaarten, publicaties, andere websites, netwerken van deskundigen, enzovoort. </li></ul><ul><li>Je vindt er ook een ruim overzicht van recente vormingen en studiedagen en </li></ul><ul><li>een online overzicht van alle projectresultaten. </li></ul>
 9. 14. <ul><li>In leer- en overleggroepen ga je zelf aan de slag. </li></ul><ul><li>SEN ondersteunt groepen die een gemeenschappelijk thema willen aanpakken. </li></ul><ul><li>Meestal sluit dat thema aan bij hun eigen behoeften. SEN helpt groepen om hun </li></ul><ul><li>doelen duidelijk te bepalen en zorgt mee voor gepaste begeleiding en praktische </li></ul><ul><li>afspraken. Hoe meer netwerken, hoe meer expertise er kan opborrelen en </li></ul><ul><li>gedeeld worden. </li></ul><ul><li>• Een intervisiegroep brengt mensen samen die willen nadenken over hoe </li></ul><ul><li>ze met mensen werken, individueel en in groep. SEN zorgt voor een begeleider. </li></ul><ul><li>Door ervaringen uit te wisselen, krijgen hulpverleners een beter zicht op hoe </li></ul><ul><li>ze zelf ‘in hun werk staan’. Daar worden uiteindelijk ook de mensen met een </li></ul><ul><li>handicap beter van. </li></ul>
 10. 15. <ul><li>Een werkgroep biedt kansen om ervaringen en ideeën uit te wisselen </li></ul><ul><li>over een gemeenschappelijk thema. Door samen iets uit te spitten, leren </li></ul><ul><li>hulpverleners elkaar en elkaars expertise beter kennen. Verschil in achtergrond </li></ul><ul><li>maakt die uitwisseling altijd erg leerrijk. Soms nodigen ze een externe uit, </li></ul><ul><li>wanneer ze er zelf niet uit geraken. </li></ul><ul><li>• Een overleggroep is een wat meer formele groep van verantwoordelijken </li></ul><ul><li>die de werking van hun dienst of organisatie en ook hun onderlinge samenwerking </li></ul><ul><li>willen bevorderen. Zij bepalen hun agenda volgens hun eigen noden </li></ul>
 11. 16. <ul><li>Projecten verzamelen, ontwikkelen en verspreiden expertise </li></ul><ul><li>Projecten hebben als doel om bestaande expertise te verzamelen, nieuwe </li></ul><ul><li>expertise te ontwikkelen en de toepassing ervan in de praktijk te bevorderen. </li></ul><ul><li>- Welke expertise bestaat er reeds? SEN geeft zoveel mogelijk weerklank </li></ul><ul><li>aan bestaande expertise en aan nieuwe evoluties in de hulpverlening. Enkele </li></ul><ul><li>voorbeelden zijn een congres over ‘actuele ontwikkelingen van NAH’, een </li></ul><ul><li>seminarie over ‘CVI - cerebraal visuele inperkingen’, een studiedag over ‘dwang </li></ul><ul><li>en drang’, enzovoort. </li></ul><ul><li>- Aan welke expertise is er nood? </li></ul><ul><li>SEN verzamelt bestaande expertise. Waar de expertise niet voorhanden is, </li></ul><ul><li>probeert ze nieuwe te ontwikkelen. Enkele voorbeelden zijn een nieuw pakket </li></ul><ul><li>over ‘communicatie met mensen met een diepverstandelijke handicap en </li></ul><ul><li>autisme’, een inventaris van ‘instrumenten om executieve functies te meten’, </li></ul><ul><li>een vormingspakket voor thuiszorgers </li></ul>
 12. 17. Voorbeeld: Kenniskringen <ul><li>Mensen zijn ‘baas’ over hun eigen kennis. </li></ul><ul><li>Veel kennis is impliciet aanwezig. </li></ul><ul><li>Mensen kunnen zelf bepalen welke kennis ze willen delen en welke niet. </li></ul><ul><li>Hoe? Tijdens ontmoetingen -> veel handige modellen en instrumenten beschikbaar. </li></ul><ul><li>De kenniskring is een groep mensen die kennis uitwisselt en ontwikkelt. </li></ul>
 13. 18. <ul><li>Kenmerken van kenniskringen </li></ul><ul><li>Binnen of tussen organisaties </li></ul><ul><li>Variëteit aan activiteiten </li></ul><ul><li>Gelijkwaardigheid van de leden </li></ul><ul><li>Gericht op informatie- uitwisseling en ontwikkeling </li></ul><ul><li>Thematisch </li></ul><ul><li>Vrijwillige deelname </li></ul><ul><li>Gedeelde verantwoordelijkheid </li></ul>
 14. 19. <ul><li>Basisprincipes van kenniskringen </li></ul><ul><li>Wederzijdse aantrekkelijkheid : kennis uitwisselen, mits iets voor terugkrijgen. </li></ul><ul><ul><li>Vraagt veel feedback, veel participatie en een grote mate van helderheid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Veel voorkomende vragen: Wat vinden we ervan? Welk onderwerp is voor ons belangrijk? Wat vinden we in onze werkwijze als kenniskring van belang? </li></ul></ul><ul><li>Ontwikkelingsgericht : een kenniskring is gericht op het ontwikkelen en leren van de leden. </li></ul><ul><li>Zelfsturend : de leden zelf de sturing van de kenniskring willen en kunnen vormgeven en dat ze gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor haar functioneren . </li></ul>
 15. 20. Faciliteren? <ul><li>De rol van de facilitator is het ondersteunen van de kring in het zelf vormgeven ervan. </li></ul><ul><li>Vaardigheden van de deelnemers: </li></ul><ul><li>Communicatieve en sociale vaardigheden </li></ul><ul><li>Reflectieve vaardigheden </li></ul>
 16. 22. Ontmoetingen zijn altijd metamorfoses. Na elke ontmoeting ziet de wereld er een beetje anders uit. Ik ben ervan overtuigd dat elke passie, wat die ook moge zijn, zijn oorsprong kent uit een ontmoeting .

×