Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maatschappelijke innovatie en armoedebestrijding - Tuur Ghys

1,055 views

Published on

Presentatie van Tuur Ghys tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

Wat kan maatschappelijke innovatie betekenen voor armoedebestrijding? Inzetten op sociale innovatie kan potentieel een bijdrage leveren aan het verbeteren van de armoedesituatie, maar de diepere vraag is of het ook structurele problemen kan verhelpen. Misschien draagt het wel bij tot de bestendiging van armoede. Welke factoren maken zoal het verschil?

Tuur Ghys is medewerker bij het onderzoekscentrum OASeS, en werkt in opdracht van het Vlaams armoedesteunpunt rond dit thema.

Meer informatie via www.socius.be/innovatie.

Published in: Education
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Maatschappelijke innovatie en armoedebestrijding - Tuur Ghys

 1. 1. Maatschappelijke  innova1e  en   armoedebestrijding:  een  dubbeltje  op   zijn  kant?   Tuur  Ghys    
 2. 2. Sociale  Innova3e   •  Eigen  defini3e:  “Sociale  innova3e  gaat  over  ini3a3even  vanuit   de  samenleving  die  reageren  op  sociale  noden  door  de   transforma3e  van  sociale  rela3es.  Vaak  worden  die  noden   onvoldoende  door  markt  of  staat  ingevuld”     •  Komt  sterk  overeen  met  Socius  concept  van  Maatschappelijke   innova3e   •  Maar  is  sociale  innova3e  al3jd  een  goede  zaak?  Dit  hangt  af   van  de  inhoud  en  de  doelen.  
 3. 3. Drie  lagen  armoedebestrijding   1.  Hulp  zonder  structurele  impact,  de  posi3e  van   mensen  in  armoede  en  de  structuren  die  armoede   veroorzaken  blijven  onveranderd.     2.  Structurele  impact  op  posi3e  arm  individu  door   wegwerken  uitslui3ng/verbeteren  posi3e.  Geen   impact  op  oorzaken  armoede  als  geheel.   3.  Systemische  impact  op  structuren  die  armoede   organiseren  en/of  verdeling  middelen.  Ook   onrechtstreeks  via  mobilisering,  sensibilisering,  etc.    
 4. 4. Het  poten3eel  van  sociale  innova3e  voor   armoedebestrijding  –  wat  maakt  het  verschil?     1.    De  rela3e  tot  de  structurele  oorzaken  van   armoede?                          à  richt  het  ini3a3ef  zich  op  zaken  die  er   voor  de  systemische  produc3e  van  armoede  toe   doen,  bv:  structurele  werkloosheid,     individualisering,  ongelijkheid,  sociale  uitslui3ng   op  breuklijnen  zoals  etniciteit  of  klasse,  gaten  in   de  sociale  zekerheid,  etc…    
 5. 5. 2.  Impact  op  de  solidariteit  en  het  draagvlak   voor  armoedebestrijding     •  Er  is  een  verschil  tussen  de  objec&eve   condi&es  (kunnen  we  het?),  en  de  subjec&eve   condi&es  (is  er  de  wil  het  te  doen?)  voor   armoedebestrijding   •  Crea3e  draagvlak  ßà  s3gma3sering  armen  
 6. 6. 3.    Rela3e  tot  de  posi3e  van  mensen  in   armoede:  empowerment  of  net  niet?       •  Emancipa3e  of  nieuwe  vormen  van  dominan3e?    Overdracht   heWomen  of  aXankelijkheid?       4.      Het  gewicht  van  de  impact:  schaal  en   verspreiding?    
 7. 7. 5.      Rela3e  tot  de  welvaartstaat     •  Maatschappelijke  innova3e  als  ondermijning   van  verantwoordelijkheid  welvaartstaat  Of  als   leerproces  ter  versterking  van  de   welvaartstaat?     •  Wie  oefent  op  wie  druk  uit?    
 8. 8. De  uitdaging  voor  de  toekomst  zal  zijn:       Kan  maatschappelijke  innova3e  een  bijdrage   leveren  aan  structurele  armoedebestrijding,  of   gaat  het  over  gimmicks  gaan?     Bedankt  voor  uw  aandacht.       Meer  lezen?  www.vlaamsarmoedesteunpunt.be       Contact:  tuur.ghys@uantwerpen.be    

×