Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe beleidshefbomen - Anne Snick

Presentatie van Anne Snick tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

De sociaal-culturele praktijken en de sociale voorzieningen zoals die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn uitgebouwd, staan door recente sociale, economische en ecologische ontwikkelingen onder druk. Doordat de maatschappelijke context verandert, worden we niet alleen met nieuwe noden, maar ook met nieuwe mogelijkheden geconfronteerd. Dat vraagt dan ook om nieuwe concepten, modellen en instrumenten voor het beleid.

Als onderzoekster en Board member van de Club of Rome EU-Chapter heeft Anne Snick heel wat expertise opgebouwd over hoe het beleidskader kan inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Meer informatie via www.socius.be/tag/innovatie.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe beleidshefbomen - Anne Snick

 1. 1. Nieuwe tijden, nieuwe beleidshefbomen ? Anne Snick Club of Rome –EU Chapter Leuven, 22 mei 2014
 2. 2. Nieuwe context, oude concepten? • Transitie van Industriële economie (over Kenniseconomie) naar Co-creatieve economie • Maar: Sociaal-economische concepten uit het industriële model zijn nog steeds dominant • Voorbeelden: concepten arbeid, innovatie, participatie, beleid, waarde • Sociale innovatie = her-ijken van concepten • TRANSITIE = naar nieuw paradigma
 3. 3. Opbouw van het verhaal 1. Schets van ontwikkelingen in context 2. Kern van ‘lock-in’ van huidig systeem 3. Kader voor transitie-innovatie : curve 4. Beleid: van government naar governance
 4. 4. Stap 1 Veranderende context (3 systeemkaarten)
 5. 5. € Werknemers / ♂ Kostwinners Arbeidsmigratie Industrie (fossiele energie) Professionele zorg- verstrekkers Risico’s: ziekte/invaliditeit & werkloosheid door ontslag/ouderdom INDUSTRIELE SAMENLEVING  Welvaartstaat Publieke dienst- verlening Lokale handelaren € Beleid Zorg(arbeid) in privésfeer Concept ‘arbeid’ = ‘being employed’
 6. 6. Informatisering WWW € Automatisering Globalisering (winstoogmerk) Professionele zorg (Zwarte) zorgarbeid in privésfeer Nieuwe & structurele “risico’s”: Kinderen, ziekte/invaliditeit, Werkloosheid Vergrijzing KENNISECONOMIE  nieuwe noden & resources Publieke dienst- verlening Lokale handelaren € Beleid Structurele werkloosheid Migratiestromen Mondige burgers & ‘overschotten’ (Hooggeschoolde) werknemers Concept ‘arbeid’ = job
 7. 7. (Hooggeschoolde) werknemers - jobs Delocalisatie, 3D-printing, degrowth Zorgarbeid in privésfeer COCREATIEVE ECONOMIE  alle middelen inzetten voor nieuwe noden Publieke dienst- verlening Lokale bedrijven € WWW Social networks (delen en ‘liken’) P2P economy … Mondige burgers Resources ‘op overschot’ Professionele zorg € Beleid Cocreatieve initiatieven
 8. 8. Stap 2 Locked-in ?
 9. 9. Sociaal-economische kaders (systeemperspectief) • Economie = maatschappelijke functie, nl. zorgen dat (schaarse) middelen zo worden benut dat alle mensen noden kunnen bevredigen (= DOEL) • Die functie wordt vervuld door de economie als maatschappelijk subsysteem : infrastructuur, bedrijven, geld, theorie, wetgeving … (= MIDDEL) • Lock-in: (groei van) het subsysteem is nu zelf doel, niet de maatschappelijke functie (welzijn) • Cf. systeemkaart : ‘economie’ & ‘externaliteiten’
 10. 10. Voorbeelden – risico’s van lock-in • Groene economie: vergroenen van de infrastructuur houdt ‘subsysteem’ in stand … (Fuel or food? Energietekort? Mobiliteit ?) • Armoedebestrijding: herverdeling eist blijvende groei (van niet-egalitair subsysteem) • Vervuiling leidt tot nieuwe jobs en BNP • Vergrijzing als kost of economische sector? ‘Meer van hetzelfde’ = systemische lock-in
 11. 11. Stap 3 Er is hoop ! (Shift happens) Systeemtheoretisch kader voor innovatie/transitie
 12. 12. veerkracht Efficientie Diversiteit en verbondenheid Stroomlijnen, lineair , hierarchisch “Niches” (jungle) “Regimes” (monocultuur) Duurzaamheid Governance 0% 100% Window of Viability (Naar: Ulanowicz et al, 2009) Duurzame systemen : balanceren tussen efficiëntie en veerkracht
 13. 13. Maatschappelijke veerkracht = sociale innovatie Beleid = centraal en top-down Burger wordt ‘bestuurd’ (geactiveerd, ingeburgerd, geholpen, tewerkgesteld…) BNP, groei, € Onvervulde noden Onbenutte talenten ? Veelheid aan andere rollen en oplossingen onder de radar Context: economische, sociale en ecologische crisissen
 14. 14. N.B. ‘Sociale innovatie’ gebeurt ook binnen het ‘regime’ Innovatie voor/over ( en met input van) de burgers/cliënten BNP, groei, € Beleid ? “meer van hetzelfde” Veelheid aan andere rollen en oplossingen onder de radar Groene, slimme & inclusieve groei… Efficiënter worden, kosten besparen, autonomiseren… Nieuwe financiële producten, subprime leningen…
 15. 15. Stap 4 Beleid: Van government naar governance Nieuwe beleidshefbomen voor meer veerkracht
 16. 16. Maatschappelijke veerkracht: burgers nemen het heft in handen Transitie = (opschalen van) sociale innovatie in ‘niches’ € Waarde: BNP, groei, winst… ? Zelf lokale noden vervullen, alle talenten benutten Waarden: welzijn, zorg, solidariteit… Innovaties door burgers = zich samen anders organiseren Innovatie voor burger / cliënt / gebruiker Innovatie in het ‘regime’ Beleid = aansturen Beleid = opschalen
 17. 17. ‘Governance’ = dynamisch evenwicht met oog op het systeemdoel ‘welzijn’ • Transitie = focus op maatschappelijke functie, leidend tot groeiend welzijn voor allen • Alle processen & actoren die resources voor dit doel inzetten, behoren tot “de economie” • Berust vandaag VOORAL op sociale innovatie (cocreatie, carsharing, repair-café, LETS...) • Opgeschaald door technische (juridische, economische…) en technologische innovaties
 18. 18. Opschalen van cocreatie : dynamiek op drie niveau’s burgers Organisaties & bedrijven Beleid • Verschil in grootte en in impact van niveaus • Speling tussen de niveaus is cruciaal voor veerkracht • Samenwerking voor optimale dynamiek • niet te verwarren met ‘bottom-up’ (hoewel…)
 19. 19. Radicaal nieuwe hefbomen nodig Ook beleid is locked-in • Cohousing - Samenwonen (belastingen)? • Coöperatie - Trustvorming? • Co-creatie - zwart werk? Voorwaarden voor ‘radicaal’ innovatief beleid • ‘Regelvrije zones’ voor experimenteren (mits rapporteren en delen van ervaringen & lessen) • Politieke hefbomen voor zelforganisatie (governing the commons)
 20. 20. Voorbeelden van hefbomen • Gemeenschapsmunten – belastingen ? • Een nieuwe rol voor academische actoren : trans-disciplinair en holistisch (slow science) • Een nieuwe rol voor het middenveld : faciliteren van cocreatie – middelste tandwiel • Vergt andere ‘indicatoren’ voor sociale organisaties & andere kosten-baten analyses • ‘Bazaar Cocreatief’ als nieuwe marktruimte
 21. 21. Dank voor uw aandacht Meer weten? - Bernard Lietaer : In het hart van het geld - Donella Meadows: Thinking in systems - Elinor Ostrom: Governing the commons - thuisindestad.be: Maak je buurt uitmuntend!

×