Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OpgewekTienen (Philippe Liesenborghs)

1,326 views

Published on

Presentatie OpgewekTienen, Socius-Trefdag 'Burgers aan zet' (19 november 2015)

OpgewekTienen is een open en onafhankelijke burgerbeweging. Zij richten zich op activiteiten die ontmoetingen tussen Tienenaars en actief burgerschap stimuleren, initiatieven die zorgen voor meer kwaliteitsvolle publieke ruimtes - met bijzondere aandacht voor buurtgroen -, erfgoedprojecten, initiatieven die het verhaal van de stad en haar inwoners uitdragen en projecten die duurzaamheid promoten. Enkele voorbeelden: ParkLife, de Kweikersparade en het 'Soepcafé Tienen'.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

OpgewekTienen (Philippe Liesenborghs)

  1. 1. Tiense   bruggen   bouwen  
  2. 2. Maar  ook…   •  Aandachtsbuurten  en  s.jgende  armoede   •  Handelscentrum  onder  druk   •  ‘klassieke’  verenigingsleven  krimpt   •  Betrokkenheid  van  inwoners  naar  de  stad  beperkt  (i>   dorpen)  
  3. 3. OpgewekTienen  is  een   open  en  ona.ankelijke   burgerbeweging.     We  versterken  de   samenhorigheid  en   s;muleren  ac;ef   burgerschap  om  leven  en   wonen  in  de  stad  zo   aangenaam,  sociaal  en   duurzaam  mogelijk  te   maken.  
  4. 4. We  richten  ons  op:   •  Ac.viteiten  die  ontmoe.ngen  tussen  Tienenaars   s.muleren.   •  Ini.a.even  die  zorgen  voor  meer  kwaliteitsvolle   publieke  ruimten,  met  bijzondere  aandacht  voor   buurtgroen.   •  Erfgoedprojecten.  We  geloven  in  de  verbindende   kracht  van  erfgoed.   •  Ini.a.even  die  het  verhaal  van  de  stad  en  haar   inwoners  uitdragen.   •  Projecten  die  duurzaamheid  promoten.  
  5. 5. Hoe  werken  we?   •  Kerngroep/koepel  vzw   •  Werkgroepen   •  Open  en  onaMankelijk   •  Engagement  op  maat   •  Belang  van  representa.viteit,  netwerken      
  6. 6. Rollen   •  Begeleider:  Soepcafé,  DoKaPi,  ruilbib,   buur.ni.a.even   •  Deeltjesversneller:  ParkLife   •  Ini=ator/bruggenbouwer:  Kweikersparade   •  Beleidsbeïnvloeder/inspirator:  ‘Met  ons  10’en’,   ParkLife  
  7. 7.                                 Bedankt!     Philippe  Liesenborghs   www.opgewekTienen.be   philippe@opgewekTienen.be  

×