Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop sociusonderzoek

1,283 views

Published on

Een selectie van cijfergegevens over de aard van het sociaal-cultureel handelen vanuit deelnemersperspectief

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Workshop sociusonderzoek

 1. 1. Werksoortelijke workshops Socius- onderzoek 2008-2010 Selectie uit het onderzoek “Deelnemers- en participatieprofiel” september 2011 Frank Cockx www.socius.be
 2. 2. Focus = sociaal-cultureel handelen (gebaseerd op de resultaten van literatuur; de Socius-onderzoeken) Gemeenschaps- vormende functie Maatschappelijke activeringsfunctie Ontmoeting & Ontspanning Educatieve functie Culturele functie
 3. 3. <ul><li>Wat? </li></ul><ul><li>Kwantitatief, empirisch-analytisch onderzoek met als vragen: </li></ul><ul><li>Wat zijn de kenmerken van deelnemers aan het door de Vlaamse overheid erkend en/of gesubsidieerd sociaal-cultureel volwassenenwerk </li></ul><ul><li>Wat zijn de kenmerken van hun deelname aan het door de Vlaamse overheid erkend en/of gesubsidieerd sociaal-cultureel volwassenenwerk </li></ul>Bron: Vermeersch, L. & Vandenbroucke, A. (2010). Het deelnemers- en participatieprofiel van participanten aan het sociaal-cultureel volwassenenwerk . Brussel/Leuven: Socius/HIVA.
 4. 4. Figuur: Verhoudingen tussen de functies zoals door deelnemers ervaren (pag. 129) Even stil staan bij de interventies resp. functies
 5. 5. Zie Visieontwikkelingstraject: Cockx, F. (2010). De functie(s) van sociaal-cultureel werk. Wisselwerk-Cahier ’10. Brussel Socius. (pag. 84). … en de verschillende interventiestrategieën
 6. 6. Figuur: Percentage bereikt effect zoals door deelnemers ervaren (zie pag. 127) gerelateerd aan de verschillende interventiestrategieën (zie Visieontwikkelingstraject: Cockx 2010, WisselwerkCahier ‘10 ) voor de werksoort Landelijke vormingsinstellingen (N=418; 16 multipele antwoorden). 2,9% 26,8% 3,6% 10,1% 6,0% 5,5% 3,8% 29,7% 21,5% 4,5% 56,0% 31,6%
 7. 7. Figuur: Percentage bereikt effect zoals door deelnemers ervaren (zie pag. 127) gerelateerd aan de verschillende interventiestrategieën (zie Visieontwikkelingstraject: Cockx 2010, WisselwerkCahier ‘10 ) voor de werksoort Vormingplus-centra (N=382; 16 multipele antwoorden). 4,2% 27,2 % 8,7% 5,5% 3,9% 17,3% 4,5% 22,3% 15,2 % 2,4% 39,9 % 27,6%
 8. 8. Figuur: Percentage bereikt effect zoals door deelnemers ervaren (zie pag. 127) gerelateerd aan de verschillende interventiestrategieën (zie Visieontwikkelingstraject: Cockx 2010, WisselwerkCahier ‘10 ) voor de werksoort Verenigingen (N=370; 16 multipele antwoorden). 4,1% 9,5% 4,6% 15,9% 11,1% 25,5% 4,6% 8,4% 22,2% 7,3% 22,4% 15,4%
 9. 9. Figuur: Percentage bereikt effect zoals door deelnemers ervaren (zie pag. 127) gerelateerd aan de verschillende interventiestrategieën (zie Visieontwikkelingstraject: Cockx 2010, WisselwerkCahier ‘10 ) voor de werksoort Bewegingen (N=162; 16 multipele antwoorden). 5,6% 22,8% 9,9% 6,8% 19,1% 5,6% 7,4% 8,0% 27,8% 19,8% 21,1% 16,8%

×