Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Como presentar un traballo

233 views

Published on

Presentación para explicar como se debe presentar un traballo. Compleméntase con outra información que se aporta na aula virtual.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Como presentar un traballo

 1. 1. Como presentar un traballo
 2. 2. Usa folios brancos. Escribe por unha soa cara.
 3. 3. Primeira páxina: Portada (non precisa ser moi elaborada) •Título do traballo •Tema •Obra, autor •Datos persoais
 4. 4. Terceira páxina: Introdución (cando sexa precisa). Nas seguintes páxinas: O corpo do traballo.
 5. 5. Na última: Bibliografía e os anexos no caso de que existan (algún documento que precises, imaxes, etc.).
 6. 6. As citas das obras consultadas seguirán estes pasos: •Nome do autor: APELIDO, Nome. •Título: subliñado a man, en cursiva a ordenador •Nº de edición (se é a primeira non se cita). •Lugar de publicación. •Editorial •Ano de publicación •Volume •ISBN •Páxinas da obra que se citan no traballo.
 7. 7. Para citar outras referencias: Consulta: •No blog da biblioteca a nosa ferramenta de formación documental Con brillo de cometa no apartado 4.3. Podes practicar na sección de “Rimas e cantigas”. •Neste documento elaborado polo equipo de biblioteca do IES Francisco Añón da Serra de Outes.
 8. 8. Podes optar por botar man de bancos libres: Pixabay, Flickr, banco do Cnice… Jamendo, SoundCloud, dig.ccMixter, Audionty… Consulta: •Con brillo de cometa, Uso legal de internet (4.2). •Guía de uso de imaxes do CEIP Friáns de Teis.
 9. 9. Unha boa presentación agrada á vista e inflúe positivamente en quen le.
 10. 10. Presentación: marxes • Para introducir as medidas recomendadas: Clica en ARQUIVO→Configurar páxina, marxes Marxe superior: 3 cm Marxe dereita: 2,5 cm. Marxe inferior: 2,5 cm Marxe esquerda: 2,5 cm. Arredor da páxina permiten ao profesor facer anotacións e facilitan a encadernación.
 11. 11. • Debes empregar tipos de letra simples: Arial, Times New Roman, Curier… • Tamaño:14 nos títulos e 12 no corpo do traballo. • Recoméndase un espaciado entre. liñas de 1,5 Presentación: a letra
 12. 12. Se non puideses usar o ordenador • Fai unha letra lexible e non entregues follas tachadas ou cheas de rectificacións. • Deixa marxes.
 13. 13. • Calquera tema pode ser ilustrado recorrendo a fotografías, gravados, mapas e gráficos, etc. Pero as imaxes teñen que estar sempre relacionadas co texto e deberán ser colocadas cerca do asunto que ilustran. • Deberán tamén incluír un pé de foto explicativo. Estatua de Castelao en Pontevedra (César Lombera) Presentación:
 14. 14. Presentación: notas a pé de páxina Úsaas para: • chamar a atención do lector sobre un determinado feito. • asociar anexos ao texto. • facer unha referencia bibliográfica a unha cita mencionada no texto. Clica en INSERIR, nota ao pé de páxina (ás veces, chámanselles comentarios).
 15. 15. Tamén che informan sobre a instalación de correctores. Lembra!
 16. 16. •Os títulos das libros, revistas, xornais... deben ir en cursiva •Os títulos dos capítulos, títulos de relatos, poemas, artigos, etc, entre comiñas. A viaxe de Gagarin de Agustín Fernández Paz “A Asociación de Escritores en Lingua Galega propón a Agustín Fernández Paz para o Nóbel de literatura” (artigo da revista Criaturas) •Se o fas a man, os títulos dos libros irán subliñados. Lembra!
 17. 17. Departamento de Lingua e Literatura Galega IES de Porto do Son

×