Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Електронні засоби навчального призначення

для слухачів курсів підвищення кваліфікації

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Електронні засоби навчального призначення

 1. 1. І.П. Воротникова, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій, ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. пед. наук
 2. 2.  ЗАКОН НЕНАДЕЖНОСТИ ДЖИЛБА: Компьютеры ненадежны, но люди еще ненадежнее  ЗАКОНЫ МЕРФИ. ЗАКОНЫ МАШИННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ Любая действующая программа устарела  ПИТЕР КОХРЕЙН Вообразите школу с детьми, которые умеют читать и писать, но с учителями, которые не умеют, и вы получите представление о Веке информации, в котором мы живем
 3. 3. •У 2015 році більше 500 електронних педагогічних засобів 2 10 11 39 40 81 109 126 0 20 40 60 80 100 120 140 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 4. 4. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 2.1 Відповідальним за дотримання вимог законодавства під час використання комп'ютерних програм у навчальному закладі є керівник цього закладу. 2.2 При використанні комп'ютерних програм і комп'ютерної техніки з попередньо встановленими комп'ютерними програмами навчальні заклади зобов'язані: - дотримуватися вимог, що передбачені нормативними актами МОН України, які регламентують склад, кількість та основні технічні характеристики комп'ютерної техніки для облаштування і використання кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах; - придбавати і використовувати в навчальному процесі комп'ютерні програми і комп'ютерну техніку з попередньо встановленими комп'ютерними програмами, що мають відповідний гриф та/або Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам МОН України; - придбавати і використовувати комп'ютерні програми навчального призначення, що мають відповідний гриф та/або Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам МОН України Наказ МОН від 2 грудня 2004 року N 903
 5. 5. Особа,яка правомірно володіє примірником комп'ютерної програми,має право без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право на цю програму: 2)виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках,якщо оригінал комп'ютерної програми буде втраченим,знищеним або стане непридатним для використання. При цьому копія комп'ютерної програми не може бути використана для інших цілей,ніж зазначено у цьому пункті та пункті 1 цієї частини, і має бути знищена у разі, якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програми перестає бути правомірним З А К О Н У К Р А Ї Н И ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА" ВIД 11.07.2001 № 2627-III
 6. 6. Програмні засоби для навчання • Більшість програмних засобів для навчання створюється на замовлення Міністерства освіти і науки України, яке встановлює науково-методичні, технічні та санітарно-гігієнічні вимоги до них. • Всі створені програмні засоби мають гриф МОН • Авторами програмних засобів стають кращі науковці та практики, паперові підручники яких стали призерами і переможцями конкурсів, отже склад авторського колективу формується також за рекомендаціями МОН. • Після створення кожен продукт вивчається експертами двох комісій, предметною та зобів навчання і тільки після підтвердження якості та доцільності використання потрапляє до користувача
 7. 7. Посібники, представлені на Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні» та “Інноваційні технології навчання”
 8. 8. Електронний навчально-методичний комплект Електронні навчально-методичні комплекти (ЕНМК) • друкований підручник, • робочий зошит • диск з навчальною педагогічною програмою (мультимедійним підручником) • Як правило на диску міститься програма, що повністю відповідає чинній програмі з певного предмету. Такий електронний продукт може використовуватися як повноцінний самостійний навчальний засіб, або може доповнювати паперове видання
 9. 9. Програмні педагогічні засоби (ППЗ) Програмні педагогічні засоби (ППЗ) – це по суті класичне втілення електронного підручника У інтерфейсі будь-якого ППЗ можна виділити наступні розділи-режими: • уроки • конструктор уроків • конструктор тестових завдань • довідкова інформація Функціональна панель клавіш у режимі «конструктор уроків» дозволяє користувачу у процесі вивчення матеріалу здійснювати такі операції, як збереження уроку, імпорт файлів, додавання коментаря, пояснення, запис звукового фрагменту, вихід до мережі Інтернет
 10. 10. Бібліотеки електронних наочностей (БЕН) Бібліотеки електронних наочностей (БЕН). Такі засоби, як правило використовують у двох режимах – «конструктор уроків» та «уроки». У продуктах такого типу закладено великий обсяг мультимедійних об’єктів, що групуються по методичним розділам залежно від предмету. Особливістю бібліотек електронних наочностей є те що, вони можуть охоплювати навчальну програму для кількох класів, тому, що вони, на відміну від ППЗ не містять повних розробок уроків
 11. 11. Віртуальні лабораторії Незамінною, на нашу думку, категорією при викладі предметів природничо-математичного циклу є Віртуальні лабораторії (ВЛ). Такі програмні засоби на несуть повних розробок уроків згідно чинної програми, але наповнені численними мультимедійними об’єктами, що дозволяють «оживити» та дидактично наповнити будь який урок. Матеріали розташовані за тематичними розділами, що спрощує їхнє використання. Завдяки використанню віртуальних лабораторій можливим стає проведення дослідів, вимірів, реалізація лабораторних занять, знімаються питання дефіцити реактивів, приладів, відсутності умов для проведення експерименту
 12. 12. Тести Тести орієнтовані у першу чергу на підготовку учня до зовнішнього незалежного оцінювання, хоча можуть використовуватися для перевірки та поглиблення знань на будь якому етапі навчання. Зміст та варіанти завдань максимально наближені до вимог ЗНО, що дозволяє учню ґрунтовно підготуватися до майбутнього випробування знань.
 13. 13. Природознавство, географія 1. Педагогічний програмний засіб «Природознавство, 5-6 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (ЗАТ "Транспортні системи“) 2. Педагогічний програмний засіб „Бібліотека електронних наочностей, “Географія, 7-11 кл” для загальноосвітніх навчальних закладів (ЗАТ Мальва) 3. Електронний атлас. Географія материків та океанів. 7 клас (ИПТ) 4. Електронний атлас. Географія України. 8-9 клас (ИПТ) 5. Електронна карта. Економічна і соціальна географія Світу. 10-11 клас (ИПТ) 6. Електронний атлас. Наша планета. 6 клас (ИПТ) 7. Тренувальні тести з географії 6-10 класи ЗАТ Мальва 8. Електронний атлас. Україна та її регіони (ИПТ)
 14. 14. Фізика, приклади 1. "Фізика" (Версія 2.0) для самостійної роботи учнів (ПП «Контур плюс») 2. "Віртуальна фізична лабораторія" (Версія 2.0) для самостійної роботи учнів (ПП «Контур плюс») 3. "Фізика" 11 кл.”(ЗАТ "Транспортні системи«)
 15. 15. Математика (1-6 класи), приклади 1. "Математика, 1 клас" (Версія 2.0) для самостійної роботи учнів ПП «Контур плюс» 2. "Математика, 2 клас" (Версія 2.0) для самостійної роботи учнів ПП «Контур плюс» 3. "Математика, 3 клас" (Версія 2.0) для самостійної роботи учнів ПП «Контур плюс» 4. "Математика, 4 клас" (Версія 2.0) для самостійної роботи учнів ПП «Контур плюс» 5. "Математика, 5 клас" (Версія 2.0) для самостійної роботи учнів ПП «Контур плюс» 6. "Математика, 6 клас" (Версія 2.0) для самостійної роботи учнів
 16. 16. Алгебра, Геометрія Алгебра 1. "Алгебра, 10 клас" (ДП Укрприборсервис) 2. «Алгебра, 11 клас» (ДП Укрприборсервис) Геометрія 1. Педагогічний програмний засіб „Бібліотека електронних наочностей «Геометрія, 7-9 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (ЗАТ Мальва) 2. Педагогічний програмний засіб "Геометрія, 7 клас" для загальноосвітніх навчальних заклад (ЗАТ Мальва) 3. "Геометрія, 10 клас" ЗАТ Мальва 4. "Геометрія, 11 клас« ЗАТ Мальва
 17. 17. Трудове навчання 1. "Трудове навчання, 1-4 клас» 2. "Трудове навчання, 5 клас" (для дівчаток) 3. "Трудове навчання, 6 клас" (для дівчаток) 4. "Трудове навчання, 5 клас" (для хлопчиків) 5. "Трудове навчання, 6 клас" (для хлопчиків) 6. "Трудове навчання, 7 клас" (обслуговуючі види праці) 7. "Бібліотека електронних наочностей "Трудове навчання, 5-9 класи» 8. "Трудове навчання, 7 клас" (технічні види праці)
 18. 18. www.rozumniki.net www.umniki.com.ua
 19. 19. novashkola.com.ua www.ukrprog.com

×