Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Приклади завдань на співпрацю

проект IrNet, презентація про приклади організації співпраці

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Приклади завдань на співпрацю

 1. 1. Тема 3. Приклади завдань для організації співпраці студентів Мета, учасники, терміни і тип співпраці
 2. 2. Співпраця. Основні компоненти Мета Цифрові інструменти Термін Тип співпраці Учасники співпраці На основі матеріалів Інтел Intel® Teach Elements Collaboration in the Digital Classroom
 3. 3. Мета співпраці соціальна предметна індивідуальна спільна • Яким чином співпраця реалізує задачі навчання? • Чи є співпраця значущою для кожного ? • Як співпраця впливає на розвиток навичок 21 століття?
 4. 4. Підхід SMART до формулювання мети і задач співпраці • SMART – технологія постановки та формулювання цілей та задач • Specific (конкретність) • Measrable (вимірювальність) • Attainable (досягненність) • Relevant (релевантність) • Time-bounded (визначеність за часом)
 5. 5. Приклади (для українського ресурсу) Мета: індивідуальна, предметна • На сайті університету в спільному проекті «Моя спеціальність – неповторна» студенти різних факультетів описали переваги своєї майбутньої професії Мета: соціальна (направлена на взаємодію), предметна (направлена на конкретний результат), спільна • Студенти долучились до проекту «З Києвом і для Києва» і організували жіночу школу лідерства для громадян
 6. 6. Приклади (англ) • Для виконання завдання в дистанційному модулі студентам запропонували дослідити можливості використання Інтернет-додатків для запровадження е-управління громадою. Найкращі результати оформити у вигляді проектів, які представити як стартап (соціальна мета) • Студенти виконують завдання дистанційного модуля, результати роботи розміщуються для загального доступу в спільній теці (індивідуальна мета)
 7. 7. Приклад некоректного формулювання завдання для співпраці • Студентам в межах дистанційного модуля запропоновано організувати співпрацю для опанування певної теми Помилки: Не визначено мету співпраці, критерії оцінювання роботи кожного і групи в цілому, терміни і інструменти, не визначено можливості групової роботи та неконкретизовано результат
 8. 8. Приклад формулювання задачі на організацію співпраці • Для узагальнення теми «Онлайн навчання» об’єднайтесь в чотири групи (дизайнери, дослідники, журналісти) і протягом двох тижнів за результатами спільних дискусій, мозкового штурму, проведення моніторингу використання онлайн інструментів, визначить і обґрунтуйте переваги і недоліки онлайн навчання. Результат розмістіть на сторінках спільного блогу
 9. 9. Типи співпраці Групова робота Спільна відповідальність Спільне прийняття рішення Спільна робота
 10. 10. Стилі навчання VARK за каналами сприйняття інформації - візуали (visual learners) сприймають основну частину навчального матеріалу очима. Потребують образів - аудіали (aural learners) сприймають навчальний матеріал в аудіолекціях. таким студентам необхідно проговорювати навчальний матеріал або слухати його в запису - дігітали (read-write learners) сприймають навчальну інформацію, представлену у вигляді слів, тексту - кінестетики (kinesthetic learners) сприймають навчальний матеріал за перцепторним принципом застосування на досвіді http://vark-learn.com
 11. 11. Приклади Тип: групова робота, спільна робота, відповідальність • За результатами педагогічної практики студенти отримали завдання написати звіти про її проходження (групова робота ) і розробити спільні методичні рекомендації щодо оптимізації ІТ інфраструктури (спільна робота). Результати розмістити на сайті (спільна відповідальність) Тип: спільне прийняття рішення • Для організації навчального проекту викладач запропонував студентам самим вибрати тему та напрями роботи, розподілитися за групами
 12. 12. Приклади Викладачем в дистанційному курсі запропоновано різні форми оцінювання виконаних есе, результат: • взаємооцінювання (пари) • оцінювання студентами-експертами роботи інших • групова оцінка роботи студентів іншої групи • консолідована оцінка викладача, самооцінювання, оцінювання групою студентів
 13. 13. Обсяг співпраці (термін, учасники) Довготривалі короткотривалі
 14. 14. Приклад (учасники співпраці) • Протягом навчання на електронному курсі студенти і викладач виступають модераторами, експертами та учасниками навчальних форумів: – експерти заохочують кожного студента до співпраці, відслідковують контент і ініціюють створення спільних матеріалів (звітів), оцінювання роботи інших – модератори організовують дискусії, ініціюють консультації експертів-студентів, викладача – учасники надають матеріали у форум і беруть участь у створенні спільних документів
 15. 15. Приклад Створення студентами проектів (стартапів) Мета: створити проект (стартап) Учасники: студенти, експерти Тип співпраці: спільна робота, спільна відповідальність, групова робота, спільне прийняття рішення Термін: протягом семестру
 16. 16. Співпраця

×