Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

воротникова іос знз

 1. 1. ВОРОТНИКОВА І.П., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ІППО КУБГ, КАНД. ПЕД. НАУК
 2. 2. Знайомство Столичний центр відкритої освіти – vo.ippo.kubg.edu.ua ПІБ, ЗНЗ Ваш ресурс (сайт, блог) Ваш настрій Ваші очікування Padlet
 3. 3. Еволюція на шляху до “Ери співпраці” 20 століття Цінність освіти 21 століття Ера радіо та телебачення Приймачі та статичні веб-сторінки Радіохвилі та Web 1.0 Мережі радіо/телебачення та розробників веб-сайтів Ера співпраці Справжні мультимедіа Web 2.0 до ? Мережі трансляції даних та мережі розробників веб-сайтів Ера друку Книги Друковані та написані вручну матеріали Видавці за матеріалами Інтел
 4. 4. Мета: сформувати навички прийняття управлінських рішень щодо створення та розвитку ІОС навчального закладу Завдання: визначення структури ІОС аналіз  сайтів ЗНЗ обмін досвідом щодо використання ІТ -інфраструктури та ІОС у роботі (з батьками, громадою) використання ІКТ для організації он-лайн співпраці (онлайн дошки )
 5. 5. Інформаційно-освітнє середовище середовище апаратного, програмного, навчально- методичного, організаційного забезпечення на основі ІКТ, яке розвивається з урахуванням впливу факторів соціального середовища та забезпечує освітній процес
 6. 6. Чинники створення ІОС  юридичні– закріплення правил, норм щодо використання ІОС  педагогічні - умови, шляхи, засоби, методи і технології  економічні – економічні умови  культурологічні – розвиток рівня інформаційної культури  наявність нормативно- правової бази  матеріально- технічне забезпечення (апаратне, програмне, швидкісний Інтернет)  ІКТ компетентність вчителів, керівників, батьків  створення мереж взаємодії
 7. 7.  Ippo.kubg.edu.ua  Сайти методичних кабінетів  Сайти ЗНЗ  Сторінки ЗНЗ в соціальних мережах  Сайти корпорацій які займаються розвитком дитини  Мережі взаємодії батьків  Блоги психологів, логопедів, медиків  …..
 8. 8. Для кого ми створюємо ресурс, середовище? Батьки Громада Ми самі
 9. 9. СПІЛКУВАННЯ В БЛОГАХ ОБМІН ТЕМАТИЧНО ОРГАНИЗОВАНИМ ДОСВІДОМ ОТРИМАННЯ ПРОГРАММ СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ WEB СТОРІНОК Використання ІОС вчителямиВикористання ІОС вчителями ЕЛЕКТРОНА ПОШТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕБІНАРІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ ПІДГОТОВКА МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ СПІЛЬНА РОБОТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
 10. 10. Для чого ми створюємо ресурс, середовище? Батьки Громада Учні, вчителі, адміністрація
 11. 11. Хто наповнює, оновлює ресурс, середовище? Батьки Громада Учні, вчителі, адміністрація ІОС формується всіма учасниками навчального процесу ?
 12. 12. Для створення сайтів навчальними закладами найчастіше використовуються безкоштовні сервіси  http://schoolchampion.in.ua  www.ucoz.ru  klasnaocinka.com.ua  сайти Гугл  blogspot.com
 13. 13. Мережі співпраціМережі співпраці http://www.facebook.com Google +
 14. 14. Організаційно-педагогічні умови інформатизації управління  розуміння всіма суб’єктами управління ролі і доцільності ІКТ  знання дидактичних можливостей ІКТ  комплексний розгляд заходів щодо інформатизації управління закладом освіти  формування ІОС ЗНЗ  реалізація диференційованого навчання й використання активних методів управління навчальною діяльністю  організація взаємодії учасників НВП з інформаційною системою управління (організаційний, психолого-педагогічний, технологічний аспекти) Л.М. Забродська

×