Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

инфразук и ултразвук

9,232 views

Published on

 • Be the first to comment

инфразук и ултразвук

 1. 1. УЛТРАЗВУК
 2. 2. Што е ултразвукот <ul><li>Ултразвукот е звук чија фрекфенција е над горната граница за слушање на човечкото уво, која изнесува над 20 kHz. Некои животни како на пр кучињата, глувците и други имаат способност да го слушнат ултразвукот. Помладите особи, особено децата имаат способнот да слушнат звуци коа се наоѓаат на повисоката граница. Како човек старее така и границата за слушање му опаѓа. </li></ul>
 3. 3. Животни коишто го слушаат ултразвукот . ν > 20 000Hz Лилјак - до 110 кН z Пеперутка Глушец Куче - до 45 кН z Скакулец Мачка Кит Делфин - до 150 кН z
 4. 4. 2. ИЗВОРИ НА УЛТРАЗВУК <ul><li>Механични извори – свирки и сирени. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>УЛТРАЗВУК </li></ul><ul><li>Високите звучни фрекфенции се составен дел од спекарот на фрекфенции кој го произведува некој извор на звук, а спектарот на звучни фрекфенции ја сочинува бојата на звукот. Опаѓањето на чујноста на високите фрекфенции како и бојата на звукот се менува со стареење на човекот, што значи дека симфониски оркестар или звук од виолина различно ко слуша дете од 6, возрасен човек од 40 год и старец од 70 години. </li></ul>
 6. 6. Најголема примена на ултразвукот има во медицината – ултразвучна дијагностика но се користи и за многу други цели ( за откривање на јато риби и подморници таканаречен сонар). Принципот на кој се користи ултразвукот е многу едноставен.
 7. 7. <ul><li>Електрострикција </li></ul><ul><li>Најраспространетиот генератор на ултразвук е кварцниот генератор, чија работа е базирана на таканаречен пиезоелектричен ефект. Тоа е појава кога на некои кристали се јавува електрична поларизација кога присилно се врши еластична деформација. Наместо да се делува со сила, може да се користи и обратен ефект – електрострикција- со ставање на плочи и наизменично електрично поле на многу висока фрекфенција. Кога фрекфенцијата со наизменичниот напон ке се поклопи со сопствената фрекфенција на плочите, настапува резонанција. По резонанцијата, плочата јако удира ипроизведува ултразвучни влдабнатини наречени амплитуди. </li></ul>
 8. 8. Магнетострикција <ul><ul><li>Оваа метода за добивање на ултразвук е базирана на својство на некои материјали да делуваат на магнетниот пол и да менуваат димензии. Овие материјали се во појако магнетно поле и оваа појава се нарекува магнетострикција. Ако краток дел од овие материјали се наоѓа во променливо магнетно поле, тогаш се доведува во резонантно лонгитудинално поле каде електромагнетот пропушта изменична стуја која одговара на фрекфенцијата </li></ul></ul>
 9. 9. Инфразвук <ul><li>Голема е разновидноста на звуците кои природата ги создава околу нас. Тоа се гласовите на птиците, ужасното рикање лавот, зуењето на пчелите и брмчењето на различни инсекти. </li></ul><ul><li>Постепено научниците навлегуваат во тајните на звукот,и совладување на законите. </li></ul><ul><li>Постојат звуци кои човековото уво не фаќа, тоа се инфразвука и ултразвук. </li></ul>Инфразвук Звук Ултразвук І 20 Hz І 20 000 Hz
 10. 10. <ul><ul><li>Звучни бранови со фрекфенција под 20Hz се нарекуваат инфразвук до 0,1-0,01 Hz. Човечкото уво не ги слуша. </li></ul></ul>Инфразвук Звук І 20 Hz І 20 000 Hz Инфразвук
 11. 11. Извори на инфразвук се: електрични полнења во атмосферата, лавини, земјотреси, вулкани и метеор, водопади, морски бранови, торнадо, урагани, силен ветер, експлозии, звук од големи тешки машини и др. Извори на инфразвук
 12. 12. Инфразвук во природата <ul><li>Познато е дека китови, слоновите, носорозите, жирафите антилопите, купиштата паднати и алигатор користат инфразвук за да пренесуваат пораки на различни растојанија, на пример при китови на многу километри. </li></ul>Животни коишто го слушаат инфразвукот . ν <20Hz
 13. 13. <ul><li>Изработи Михаил Давидевски Ѓоко Волкановски Дарко Најдоски Мише Жежовски </li></ul>

×