Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація викладача

1,240 views

Published on

  • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

презентація викладача

  1. 1. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - суть та основне призначення зовнішньоекономічної діяльності; - організаційно-правові форми господарювання; - суть та основне призначення зовнішньої торгівлі, тобто продаж і придбання товарів на зовнішньому ринку; - методи вивчення та прогнозування ринкового середовища, визначення виду зовнішньоекономічної діяльності та її доцільності; - суть та основне призначення мита, оподаткування операцій в зовнішньоекономічній діяльності; - форми виходу підприємства на зовнішній ринок; - міжнародні правила тлумачення торговельних термінів “ІНКОТЕРМС”. Студент повинен уміти: складати договори на реалізацію продукції на зовнішньому ринку; розрахувати повну економічну ефективність експорту; розрахувати повну економічну ефективність імпорту; розрахувати бюджетну ефективність експорту та імпорту; складати міжнародний підприємницький проект.
  2. 2. Модулі курсу Найменування змістових модулів Назва теми Розподіл навчального часу ЛК ПЗ СР Разом год 1.Зовнішньоекономічнадіяльність 1. ЗЕД: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ 1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки 2. Система регулювання ЗЕД в Україні 3. Загальнодержавні податки у сфері ЗЕД 4. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 12 12 6 12 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗЕД 5. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки 6. Зовнішньоекономічні операції та порядок їх здійснення 7. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку 8. Компенсаційна торгівля у сфері ЗЕД 9. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів 10. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 6 6 6 6 12 12 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇДІЯ ЛЬНОСТІ 11. Економічний аналіз ЗЕД підприємства 12. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства 13. Ризики у ЗЕД та їх страхування 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 Всього за навчальної дисципліни 42 42 42 126

×