Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Въведение в анализирането и визуализирането на данни

267 views

Published on

Анализирането и визуализирането на данни намират все по-широко приложение за комерсиални и научни цели, което допринася от една страна за вземането на по-информирани бизнес решения, а от друга – за изграждането, подобряването, оценяването, сравняването на модели, методи от научните изследователи.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Въведение в анализирането и визуализирането на данни

 1. 1. АНАЛИЗИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
 2. 2. АНАЛИЗИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ – ТЕМИ  Въведение в анализирането и визуализирането на данни  Отворени данни (open data) и семантичен уеб  Пречистване на данни  Google Таблици Google Refine  Филтриране, обобщаване, групиране  Google Таблици, Microsoft Access  Визуализиране на данни  Google Data Studio Highcharts Cloud, Timeline JS  Споделяне на данни  Намиране и споделяне на изследователски данни  Използване на GitHub за споделяне и сътрудничество  Анализ на социални мрежи  NodeXL 22Цветанка Георгиева
 3. 3. ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗИРАНЕТО И ВИЗУАЛИЗИРАНЕТО НА ДАННИ – СЪДЪРЖАНИЕ  Процесът анализиране на данни  Видове анализиране на данни  Литература 33Цветанка Георгиева
 4. 4. ПРОЦЕСЪТ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ – СЪЩНОСТ  Проучване;  Пречистване;  Трансформиране;  Моделиране на данни.  Откриване на полезна информация;  Ивеждане на заключения;  Подпомагане на вземането на решения в различни области на бизнеса и науката. 44Цветанка Георгиева
 5. 5. ПРОЦЕСЪТ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ – СТЪПКИ 55Цветанка Георгиева Дефинира се защо е необходимо анализиране на данни Събиране на данни от източници Пречистване на данни Анализиране на данни Интерпретиране на резултатите и тяхното прилагане
 6. 6. ПРОЦЕСЪТ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ – СТЪПКИ (2) 66Цветанка Георгиева Дефинира се защо е необходимо анализиране на данни Събиране на данни от източници Пречистване на данни Анализиране на данни Интерпретиране на резултатите и тяхното прилагане Бизнес проблем или въпрос Изисквания към данните
 7. 7. ПРОЦЕСЪТ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ – СТЪПКИ (3) 77Цветанка Георгиева Дефинира се защо е необходимо анализиране на данни Събиране на данни от източници Пречистване на данни Анализиране на данни Интерпретиране на резултатите и тяхното прилагане Точни, съгласувани данни Бази от данни на организации; публикувани отворени набори от данни, уеб страници, др.
 8. 8. ПРОЦЕСЪТ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ – СТЪПКИ (4) 88Цветанка Георгиева Дефинира се защо е необходимо анализиране на данни Събиране на данни от източници Пречистване на данни Анализиране на данни Интерпретиране на резултатите и тяхното прилагане Дублиращи се данни, грешки, несъответствия
 9. 9. ПРОЦЕСЪТ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ – СТЪПКИ (5) 99Цветанка Георгиева Дефинира се защо е необходимо анализиране на данни Събиране на данни от източници Пречистване на данни Анализиране на данни Интерпретиране на резултатите и тяхното прилагане Прилагане на методи и инструменти Визуализиране на сурови данни и резултати
 10. 10. ПРОЦЕСЪТ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ – СТЪПКИ (6) 1010Цветанка Георгиева Дефинира се защо е необходимо анализиране на данни Събиране на данни от източници Пречистване на данни Анализиране на данни Интерпретиране на резултатите и тяхното прилагане Представяне в удобен формат
 11. 11. ПРОЦЕСЪТ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ – СТЪПКИ (7) 1111Цветанка Георгиева Дефинира се защо е необходимо анализиране на данни Събиране на данни от източници Пречистване на данни Анализиране на данни Интерпретиране на резултатите и тяхното прилагане Итеративност Допълнително пречистване на данни Събиране на допълнителни данни Обратната връзка от потребителите
 12. 12. ВИДОВЕ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ  Описателно (descriptive);  Прогнозиращо (predictive);  Диагностично (diagnostic);  Предписващо (prescriptive). 1212Цветанка Георгиева
 13. 13. ВИДОВЕ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ (2)  Описателно (descriptive)  Общи характеристики, компактно обобщаване на разглежданите данни;  Примери  Категоризиране на клиентите според техните вероятни предпочитания на продукти;  Класифициране на потребителски мнения в свободен текст;  Маркетингова кампания в социални медии.  Брой публикации, споменавания, харесвания, последователи, преглеждания на дадена публикация (или страница), мнения;  Анализ на предишни кампании; клъстериране на потребители. 1313Цветанка Георгиева
 14. 14. ВИДОВЕ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ (3)  Прогнозиращо (predictive)  Прогнозиране на данни въз основа на известни данни;  Примери  Поведението на клиентите – откриване на тенденции и прогнозиране, т.е. дали и с каква вероятност даден потенциален клиент ще се превърне в клиент. 1414Цветанка Георгиева
 15. 15. ВИДОВЕ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ (4)  Диагностично (diagnostic)  Изследване, прочуване на данните, за да се установи събитие и да се разбере причината за него;  Примери  Сигнализиране за малък брой работни часове с клиенти на даден служител;  Предварително откриване на студенти, за които е вероятно да отпаднат – мерки и причини;  Полезна информация – потенциално най-добрите кандидати за нова позиция в дадена компания. 1515Цветанка Георгиева
 16. 16. ВИДОВЕ АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ (5)  Предписващо (prescriptive)  Резултати и действия чрез опит за отговор на въпроси като:  "Какво би се получило, ако …?"  „Кое е най-доброто действие при …?“ 1616Цветанка Георгиева Без да се губи време в експериментиране с всички възможности.
 17. 17. ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗИРАНЕТО И ВИЗУАЛИЗИРАНЕТО НА ДАННИ – ЛИТЕРАТУРА  Devin Pickell, 5 Steps of the Data Analysis Process, 2019, https://learn.g2.com/data-analysis-process  TutorialsPoint, Excel Data Analysis Tutorial, 2019, https://www.tutorialspoint.com/excel_data_analysis/data_anal ysis_process  Jeff Sauer, Google Data Studio Tutorial: A Strategic Guide To Building Powerful Reports, 2019, https://www.jeffalytics.com/google-data-studio-tutorial/ 1717Цветанка Георгиева
 18. 18. 1818Цветанка Георгиева Цветанка Георгиева-Трифонова, 2019 Някои права запазени. Презентацията е достъпна под лиценз Creative Commons, Признание-Некомерсиално-Без производни, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

×