Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Пљоснати црви

19,850 views

Published on

Биологија за 6. разред

Published in: Education

Пљоснати црви

 1. 1. ПЉОСНАТИ ЦРВИПЉОСНАТИ ЦРВИ ТРЕПЉАСТИ ЦРВИ, МЕТИЉИ И ПАНТЉИЧАРЕ
 2. 2. ПЉОСНАТИ ЦРВИПЉОСНАТИ ЦРВИ PlatyhelminthesPlatyhelminthes • Најпримитивније вишећелијске животиње са БИЛАТЕРАЛНОМБИЛАТЕРАЛНОМ СИМЕТРИЈОМСИМЕТРИЈОМ • Меко и спљоштено тело грађено из ТРИ СЛОЈА ЋЕЛИЈАТРИ СЛОЈА ЋЕЛИЈА • Животиње БЕЗБЕЗ телесне дупље • Због активног начина кретања први пут у животињском свету се јавља ГЛАВЕНИ РЕГИОНГЛАВЕНИ РЕГИОН и ОРГАНИ ЗА ИЗЛУЧИВАЊЕОРГАНИ ЗА ИЗЛУЧИВАЊЕ • ПојаваПојава ОРГАНАОРГАНА ии ОРГАНСКИХ СИСТЕМАОРГАНСКИХ СИСТЕМА • Живе у води или као паразити у другим организмимаЖиве у води или као паразити у другим организмима
 3. 3. ТРЕПЉАСТИ ЦРВИ МЕТИЉИ ПАНТЉИЧАРЕТРЕПЉАСТИ ЦРВИ МЕТИЉИ ПАНТЉИЧАРЕ ПЉОСНАТИ ЦРВИ:ПЉОСНАТИ ЦРВИ: Планарије су слободнопливајући водени организми,Планарије су слободнопливајући водени организми, метиљи и пантљичаре су паразитиметиљи и пантљичаре су паразити
 4. 4. ТРЕПЉАСТИ ЦРВИТРЕПЉАСТИ ЦРВИ TurbellariaTurbellaria • Углавном морски организми, активно покретни • Величина од неколико mm до неколико cm • Најпознатији представник ПЛАНАРИЈАПЛАНАРИЈА • ГЛАВЕНИ РЕГИОНГЛАВЕНИ РЕГИОН  просте OЧИOЧИ • Трбушна страна прекривенаТрбушна страна прекривена ТРЕПЉАСТИМ СЛОЈЕМ ЋЕЛИЈАТРЕПЉАСТИМ СЛОЈЕМ ЋЕЛИЈА • Испод његаИспод њега СЛОЈ МИШИЋАСЛОЈ МИШИЋА
 5. 5. ГРАЂА ПЛАНАРИЈЕ:ГРАЂА ПЛАНАРИЈЕ: • Непотпун цревни систем (црево се слепо завршавацрево се слепо завршава) • УСНИ ОТВОРУСНИ ОТВОР  ЖДРЕЛОЖДРЕЛО ЦРЕВОЦРЕВО (разгранато) • Нервне ћелије груписане ГЛАВЕНЕ ГАНГЛИЈЕГЛАВЕНЕ ГАНГЛИЈЕ  НЕРВНЕ ВРПЦЕНЕРВНЕ ВРПЦЕ • ВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМ • Дисање целом површином тела • Излучивање  СИСТЕМ ЦЕВЧИЦА - ПРОТОНЕФРИДИЈЕСИСТЕМ ЦЕВЧИЦА - ПРОТОНЕФРИДИЈЕ
 6. 6. ГЛАВЕНА ГАНГЛИЈА ПРОТОНЕФРИДИЈЕ ЖДРЕЛО НЕРВНЕ ВРПЦЕ СЛУЗНЕ ЖЛЕЗДЕ ПОКОЖИЦА ЦРЕВО МИШИЋИ ТРЕПЉЕ УЗДУЖНИ И ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК ТЕЛА
 7. 7. ВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМ НЕРВНЕ ВРПЦЕНЕРВНЕ ВРПЦЕ ГЛАВЕНА ГАНГЛИЈАГЛАВЕНА ГАНГЛИЈА
 8. 8. РАЗМНОЖАВАЊЕ ПЛАНАРИЈЕРАЗМНОЖАВАЊЕ ПЛАНАРИЈЕ • Размножавање БЕСПОЛНОБЕСПОЛНО и ПОЛНОПОЛНО • Бесполно  ПОПРЕЧНОМ ДЕОБОМПОПРЕЧНОМ ДЕОБОМ • Полно  спајањем мушких и женских полних ћелија • РЕГЕНЕРАЦИЈАРЕГЕНЕРАЦИЈА
 9. 9. МЕТИЉИМЕТИЉИ TrematodesTrematodes • ЕКТОПАРАЗИТИЕКТОПАРАЗИТИ и ЕНДОПАРАЗИТИЕНДОПАРАЗИТИ • Тело спљоштено величине до 5 cm • ПИЈАВКЕПИЈАВКЕ ( усна и трбушна )  УСТАУСТА  ЈЕДЊАКЈЕДЊАК  ЖДРЕЛОЖДРЕЛО  ЦРЕВОЦРЕВО (гранато, слепо се(гранато, слепо се завршава)завршава) • Хране се крвљу упијањем целом површином тела или преко усног отвора • ДИШУ ПРЕКО ПОВРШИНЕ ТЕЛАДИШУ ПРЕКО ПОВРШИНЕ ТЕЛА или не користе О2
 10. 10. ГРАЂА МЕТИЉАГРАЂА МЕТИЉА • Штетне материје  МОКРАЋНА БЕШИКАМОКРАЋНА БЕШИКА спољашња средина • ВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМ врпце повезане попречним везама
 11. 11. ЦИКЛУС РАЗВИЋАЦИКЛУС РАЗВИЋА Говеђи или велики метиљ (Говеђи или велики метиљ (Fasciola hepatica)Fasciola hepatica) • Двополне животиње – ХЕРМАФРОДИТИХЕРМАФРОДИТИ полажуполажу велики број јаја  опстанак • Циклус развића прекоЦиклус развића преко СТАЛНОГ ДОМАЋИНАСТАЛНОГ ДОМАЋИНА (говедо, овца, човек)(говедо, овца, човек)  ЈАЈЕЈАЈЕ ЛАРВАЛАРВА  ПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИНПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИН (барски пуж) Ларва са трепљамаЛарва са трепљама Ларва образујеЛарва образује цистуцисту
 12. 12. ЦИКЛУС РАЗВИЋАЦИКЛУС РАЗВИЋА Говеђи или велики метиљ (Говеђи или велики метиљ (Fasciola hepatica)Fasciola hepatica) • Могу да паразитирају на шкргама и у телу риба или полном систему птица • Болест - МЕТИЉАВОСТМЕТИЉАВОСТ Одрасли велики метиљ у јетри
 13. 13. ПАНТЉИЧАРЕПАНТЉИЧАРЕ CestodesCestodes • Пантљичаре су унутрашњи паразити - ЕНДОПАРАЗИТИЕНДОПАРАЗИТИ • Тело издужено у виду пантљике – траке, спљоштено и издељено на ЧЛАНКЕЧЛАНКЕ • ГЛАВАГЛАВА са КУКИЦАМАКУКИЦАМА ии ПИЈАВКАМАПИЈАВКАМА • ВРАТВРАТ и ЧЛАНЦИЧЛАНЦИ (проглотиси)
 14. 14. ПАНТЉИЧАРЕПАНТЉИЧАРЕ CestodesCestodes • Немају уста и органа за варење, упијају храну површином тела • НЕРВНИ СИСТЕМ ВРПЧАСТНЕРВНИ СИСТЕМ ВРПЧАСТ, чула слабо развијена • ПОЛНИ СИСТЕМПОЛНИ СИСТЕМ развијен У СВАКОМ ЧЛАНКУУ СВАКОМ ЧЛАНКУ • Мушке и женске полне жлезде – ХЕРМАФРОДИТИХЕРМАФРОДИТИ
 15. 15. СВИЊСКА ПАНТЉИЧАРАСВИЊСКА ПАНТЉИЧАРА Taenia soliumTaenia solium • СВИЊСКА ПАНТЉИЧАРАСВИЊСКА ПАНТЉИЧАРА – прелазни домаћин свиња • Зарази се јајима пантљичаре који преко измета човека, из њих се развија ларва која кукицама пробија зид црева и пролази у крвоток, када доспе до мишића око ње се формира омотач – БОБИЦАБОБИЦА, у којој млада пантљичара мирује и чека да доспе у СТАЛНОГ ДОМАЋИНАСТАЛНОГ ДОМАЋИНА (човек), ако он поједе заражено месо (недовољно кувано или печено) тада се развијају пантљичаре у његовом танком цреву. • САНИТАРНА КОНТРОЛА МЕСА!!!САНИТАРНА КОНТРОЛА МЕСА!!! ПИЈАВКЕ
 16. 16. ЖИВОТНИ ЦИКЛУС СВИЊСКЕ ПАНТЉИЧАРЕ
 17. 17. ГОВЕЂА ПАНТЉИЧАРАГОВЕЂА ПАНТЉИЧАРА TaeniaTaenia saginatasaginata • ПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИНПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИН –– говедо, СТАЛНИ ДОМАЋИНСТАЛНИ ДОМАЋИН – човек
 18. 18. ПСЕЋА ПАНТЉИЧАРАПСЕЋА ПАНТЉИЧАРА ЕхинококусЕхинококус • СТАЛНИ ДОМАЋИНСТАЛНИ ДОМАЋИН - пас, лисица, вук • Човек је ПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИНПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИН и може се заразити контактом са псом или псећим изметом у ком се налазе јаја из којих се развијају ларве које путем крвотока доспевају у јетру, мозак или срце где се развија ЧАУРАЧАУРА испуњена водом у којима се налазе хиљаде младих пантљичара, чауре могу изазвати смрт прелазног домаћина, а једини начин лечења је хирушко одстрањивање • ОБАВЕЗНО ПРАЊЕ РУКУ НАКОН ИГРЕ СА ПСОМ!!!ОБАВЕЗНО ПРАЊЕ РУКУ НАКОН ИГРЕ СА ПСОМ!!!

×