Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ББііббллііооттееккии іі ввииббооррччиийй 
ппррооццеесс:: ннааввччааєєммоо 
ббііббллііооттееккаарріівв іі ввииббооррцціівв ...
РРЕЕККЛЛААММННАА ППРРООДДУУККЦЦІІЯЯ
ННАА ООФФІІЦЦІІЙЙННИИХХ 
ССААЙЙТТААХХ
НА ББЛЛООГГААХХ ІІ УУ ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ ММЕЕРРЕЕЖЖААХХ
ННАА ССТТООРРІІННККААХХ ППРРЕЕССИИ 
Газета Проскурів №47, 13 листопада 2014р.
РРЕЕЄЄССТТРРААЦЦІІЙЙННІІ 
ФФООРРММИИ
ППРРООВВЕЕДДЕЕННОО 66 ВВЕЕББІІННААРРІІВВ 
Присутні: 
 1-й вебінар – 33 учасника (80) 
 2-й вебінар – 30 учасників (125) ...
ППРРООВВЕЕДДЕЕННОО ННААВВЧЧААННННЯЯ:: 
 для працівників ОУНБ; 
 працівників бібліотек області; 
 студентів кам’янець-по...
ООННЛЛААЙЙНН ООППИИТТУУВВААННННЯЯ 
У дослідженні взяли участь 127 респондентів. 
Найбільш корисніша тема для слухачів «Виб...
ЗЗВВІІТТ 
https://www.youtube.com/channel/UC9nx84YL8_fCEcMCJAEC3fw
ППЕЕРРЕЕЛЛІІКК ООННЛЛААЙЙНН РРЕЕССУУРРССІІВВ:: 
Сайт Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського 
http://www.ounb.km.ua/rtc/vibo...
ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!! 
НАТАЛІЯ ПОЛІЩУК 
ЗАВІДУЮЧА СЕКТОРОМ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА РОЗВИТКУ РТЦ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ О...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Виборче право Хмельницький

594 views

Published on

Презентація містить інформацію по проведенню циклу вебінарів "Бібліотеки і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців конституційних прав" у Хмельницькому РТЦ ОУНБ ім. М.Островського.

Published in: Data & Analytics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Виборче право Хмельницький

 1. 1. ББііббллііооттееккии іі ввииббооррччиийй ппррооццеесс:: ннааввччааєєммоо ббііббллііооттееккаарріівв іі ввииббооррцціівв ррееааллііззааццііїї ккооннссттииттууццііййнниихх ппрраавв ннаа ХХммееллььннииччччиинніі ПРОЕКТ УБА ЗА ПІДТРИМКИ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ
 2. 2. РРЕЕККЛЛААММННАА ППРРООДДУУККЦЦІІЯЯ
 3. 3. ННАА ООФФІІЦЦІІЙЙННИИХХ ССААЙЙТТААХХ
 4. 4. НА ББЛЛООГГААХХ ІІ УУ ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ ММЕЕРРЕЕЖЖААХХ
 5. 5. ННАА ССТТООРРІІННККААХХ ППРРЕЕССИИ Газета Проскурів №47, 13 листопада 2014р.
 6. 6. РРЕЕЄЄССТТРРААЦЦІІЙЙННІІ ФФООРРММИИ
 7. 7. ППРРООВВЕЕДДЕЕННОО 66 ВВЕЕББІІННААРРІІВВ Присутні:  1-й вебінар – 33 учасника (80)  2-й вебінар – 30 учасників (125)  3-й вебінар – 31 учасник (97)  4-й вебінар – 29 учасників (76)  5-й вебінар – 34 учасників (73)  6-й вебінар – 26 учасників (65)
 8. 8. ППРРООВВЕЕДДЕЕННОО ННААВВЧЧААННННЯЯ::  для працівників ОУНБ;  працівників бібліотек області;  студентів кам’янець-подільського коледжу культури і мистецтв.
 9. 9. ООННЛЛААЙЙНН ООППИИТТУУВВААННННЯЯ У дослідженні взяли участь 127 респондентів. Найбільш корисніша тема для слухачів «Вибори народних депутатів до Верховної Ради України» (30%).
 10. 10. ЗЗВВІІТТ https://www.youtube.com/channel/UC9nx84YL8_fCEcMCJAEC3fw
 11. 11. ППЕЕРРЕЕЛЛІІКК ООННЛЛААЙЙНН РРЕЕССУУРРССІІВВ:: Сайт Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського http://www.ounb.km.ua/rtc/vibori.php Сайт управління культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА http://kultura.km.ua/archives/5658 http://kultura.km.ua/archives/5959 Блоги: Бібліотечна поличка http://nmvkm.blogspot.com/ Методичні каруселі http://metodounbkm.wordpress.com/  YouTube https://ww.youtube.com/channel/UC9nx84YL8_fCEcMCJAEC3fw
 12. 12. ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!! НАТАЛІЯ ПОЛІЩУК ЗАВІДУЮЧА СЕКТОРОМ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗВИТКУ РТЦ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОУНБ ІМ.М.ОСТРОВСЬКОГО

×