Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

кількість речовини

28,761 views

Published on

хімія 8 клас

Published in: Education
  • Login to see the comments

кількість речовини

  1. 1. Майже все, що людина зустрічає навколо себе, вона намагається описати кількісними характеристиками. Так, коли ми витрачаємо воду, ми лічимо, скільки літрів (або кубометрів) її витекло з крану. Купуючи цукерки, ми вказуємо продавцеві, скільки грамів треба зважити. Але у певних випадках знання маси або об'єму зовсім недостатньо. Наприклад, нам тре6а купити стільки тістечок, щоб вистачило на всіх учнів в школі. Досить важко перелічити 500 чи півтори тисячі тістечок. Значно простіше, якщо ми знаємо, скільки тістечок міститься в одному ящику, полічити число ящиків. Тобто в даному випадку ми лічимо не окремі частинки, а число груп чи порцій частинок. Схожим принципом користуються і в хімії. Не завжди важливо знати масу чи об'єм речовини. Часто набагато важливіше для визначення кількості речовини знати число окремих атомів чи молекул. У хімії, крім використання таких величин, як «маса» й «об'єм», застосовують величину «кількість речовини».
  2. 2. Кількість речовини — це фізична величина, яка показує, скільки найменших частинок (структурних одиниць) даної речовини — атомів, молекул, йонів, електронів тощо — міститься в тому чи іншому зразку речовини. Кількість речовини позначається літерою n або (ню). Для вимірювання кількості речовини використовують спеціальну одиницю — моль.
  3. 3. 1 моль будь-якої речовини містить однакове число – 6,02·1023 – формульних одиниць речовини (атомів, молекул тощо). Це – число Авогадро (NА). Формула якою виражається взаємозв'язок між кількістю речовини та сталою Авагадро:
  4. 4. Молярна маса — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості. Молярну масу позначають великою літерою М і виражають у граммах на моль (г/моль). Молярна маса М, виражена в г/моль, чисельно дорівнює відносній молекулярній масі Mr . Це твердження справедливе для всіх речовин. Формули для обчислення кількості речовини:
  5. 5. Відповідно до закону Авогадро, у рівних об'ємах різних газів за однакових умов міститься рівне число молекул. Молярний об'єм — це фізична величина, що дорівнює відношенню V речовини до його кількості. Молярний об'єм виражають у літрах на моль (л/моль).
  6. 6. Значення молярного об'єму газів залежить від температури й тиску. У хімії прийнято відносити його до атмосферного тиску й температури О °С — такі умови називають нормальними (скорочено н.у.). 1 атм і 0°С або тиск 101,3 кПа й температура 273 К, (1 градус Кельвіна дорівнює 1 градусу Цельсія, О °С - 273 К, тоді 1°С = 274 К, а — 1°С = 272 К). За нормальних умов молярний об'єм будь-якого газу дорівнює приблизно 22,4 л/моль.
  7. 7. Відносна густина газу — величина, що показує, у скільки разів відносна молекулярна маса одного газу більша або менша від відносної молекулярної маси іншого газу, взятого для порівняння. D = Mr1/Mr2. Найчастіше густину різних газів визначають відносно водню як найлегшого з усіх газів або відносно повітря. В станньому разі потрібно ділити на 29 — середню молекулярну масу повітря: DН2 = Mr/2; Dпов. = Mr/29.

×