Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

портфоло крутова оникієнко о.о.

965 views

Published on

портфоліо вчителя

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

портфоло крутова оникієнко о.о.

  1. 1. Проблемна тема:
  2. 2. Змішане (комбіноване) навчання – це цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та поза аудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі використання і взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання при наявності самоконтролю учня за часом, місцем, маршрутами та темпами навчання. Кухаренко В.М., Стрюк А.М., Триус Ю.В.
  3. 3. Традиційне навчання Мобільне, дистанційне навчання 1. Використання мультимедійних та віртуальних ресурсів при роботі в класі 2. Використання створених блогів та сайтів для підтримки змішаного Навчання. 3. Використання систем управління курсом 4. Використання синхронних та асинхронних обговорень
  4. 4. 1. Використання мультимедійних та віртуальних ресурсів при роботі в класі
  5. 5. 2. Використання створених блогів та сайтів для підтримки змішаного навчання.
  6. 6. 3. Використання систем управління курсом
  7. 7. Змішаний підхід до навчання безумовно надає нові можливості для більш активного залучення учнів до освітнього процесу, підвищення якості освіти та впевненого наближення до найвищих стандартів європейської освіти. 72% 78% 82% Якість знань учнів за навчальними роками 2011-2012 2012-2013 2013-2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011-2012 н.р. 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. Учні призери ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та захисту науково- дослідницьких робіт МАН ІІ (обласний) етап Столбец1

×