Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

словник

словник

 1. 1. Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної у місті Києві держадміністрації Центральна районна бібліотека ім. П.Г.Тичини СЛОВНИК нових бібліотечних термінів Київ -2013
 2. 2. У зв’язку із впровадженням нових інформаційних технологій в роботукнигозбірень, працівники бібліотек все частіше зустрічаються з новимитермінами, пояснення яких не надається державними стандартами України зпитань довідково-бібліографічної та інформаційної роботи, якими микеруємося наразі. Бібліотекарі у своїй професійній діяльності намагаютьсябути на рівні вимог часу, використовують інноваційні форми роботи,застосовують, відповідно, нові терміни. Деякі поняття запозичуються з іншихгалузей знань, деякі терміни мають іншомовне походження. При створенні словника нових бібліотечних термінів були використаніматеріали блогу «Методична служба публічних бібліотек Києва», іншихбібліотечних блогів, матеріали Вікіпедії, інших Інтернет-ресурсів, список якихдодається. Цей словничок не претендує на повноту, тому пропонуємо долучатисядо його формування. Якщо ви знайомі з іншими, не представленими в цьомувиданні термінами, чи вважаєте, що термінам у даному словнику дано неточневизначення, повідомте нас за контактами, вказаними нижче. Укладач: Осипенко В.М - зав. відділу довідково-інформаційної та організаційно-методичної роботи Е-mail: 52osver@ gmail.com http://dnipоrlib.com.ua Тел. (044)517- 42-38 © ЦРБ ім. П.Г.Тичини, 2013
 3. 3. Адвокація (англ. Advocacy) — термін з практики діяльності громадськихорганізацій, який означає кампанію, направлену на представництво і захистправ та інтересів певної соціальної групи. Українською мовою вживаютьсятерміни-аналоги: (Адвокасі (едвокасі), громадянське представництво,заступництво, просування, лобіювання). Обєктом впливу для адвокаційноїкампанії є державні установи; мета впливу — здійснення певних структурнихзмін (наприклад, ухвалення законів) щодо групи, інтереси якої відстоюються.Адвокація відрізняється від пропаганди метою. Мета адвокації — захист прав, ане поширення відомостей і поглядів Айстопери (eye stoper — дослівно „той, що зупиняє очі”) – назва, щовикористовується в рекламі, покликана привертати увагу людей до об’яви.Наприклад, найсильніший „айстопер” – колір, особливо яскравий, адже самеколір предмета людське око розрізняє швидше за все. Також, використовуютьсярізноманітні нестандартні і смішні зображення тварин, людей. Такий прийомвикористовується в бібліотеках при оформленні книжкових виставок. База даних (БД) — набір даних, представлений на машинному носії увигляді, що дозволяє здійснювати автоматизовану переробку розміщуваної вньому інформації. База даних включає інформацію про придбані бібліотекоювидання (монографії, довідники, збірники статей і т.п.), інформацію промісцезнаходження окремих екземплярів (палітурок) кожного видання івідомостей про читачів. Банер 1) вид рекламного носія в мережі Інтернет, зображення, якправило, рекламного змісту, при натисканні на яке відкривається веб-сторінка збільш докладним описом рекламованої акції, товару або послуги.Стандартними розмірами банерів вважаються 468х60, 100х100, 420х200,234х60. Банери бувають статичними (gif або jpeg картинки) і динамічними(flash-банери). 2) Поліграфічний виріб, що представляє собою полотно набанерній тканині з нанесеним зображенням. Буває різних форматів. Монтуєтьсядекількома способами (натяжний, степлерний, клейовий і т.д.). Як правило,містить елементи кріплення - люверси, кишені. В залежності від нанесеннязображення може бути одно-і двостороннім. Банер вважається одним із видіврекламної продукції. «Баскет-метод» - форма індивідуального навчання на основі імітаціїситуацій, які часто зустрічаються в практиці роботи керівників. Тим, хтонавчається, пропонується виступити в ролі керівника, від якого вимагаєтьсярозібрати теку ділових паперів (листи, ділові записки, звіти, звернення,телефонограми) і прийняти відповідне рішення. Ситуацію можна ускладнитишляхом включення до неї телефонних дзвінків, візитів різних людей, незапланованих зустрічей і т. п. Під час роботи людина, яка навчається, повиннапроаналізувати кожен документ, виявити найгостріші проблеми, після чого націй основі прийняти необхідне рішення і підготувати відповідні документи.«Баскет-метод» незамінний для навчання нових працівників, прийнятих накерівні посади
 4. 4. Бекграундер - вид письмового матеріалу, мета якого - надатиінформацію про історію виникнення та розвитку компанії, додаткові відомості зякогось приводу чи ситуації, що повязані з діяльністю організації в даний час.Хоча бекграундер не має персонального звернення, пишеться він дуже частодля журналістів, тих, хто збирається писати про організацію, і саме бекграундерпокликаний забезпечити такого журналіста повною і точною інформацією. Алебекграундер також служить інформаційною базою для співробітниківорганізації при підготовці брошур, статей, ньюс-релізів, а крім того, вінвикористовується для ознайомлення з організацією нових співробітників.Бекграундер зазвичай не передає новинної інформації і не містить сенсаційногоповідомлення. Приводом для створення бекграундера може послужити опистоварів і послуг, запропонованих фірмою, очікуваний перехід на нові технологіїі багато іншого. Бекграундери розсилаються звичайною або електронноюпоштою. «Бібліографічне бієнале» (італ. biennale - дворічний). Бієнале - виставка,фестиваль образотворчого мистецтва, кінофестиваль, що влаштовується кожнідва роки. Трієнале - раз на три роки. Можлива організація тематичних бієнале -музейно-бібліографічних, художньо-бібліографічних, музично-бібліографічнихта ін. Бібліотерапія – використання спеціально підібраних книг в якостідопоміжного лікувального засобу в медицині і психології; лікувальний впливна психіку хворої людини за допомогою книги; перспективний напрямдіяльності бібліотек, що займаються вивченням впливу спеціально підібраноїлітератури на стан здоров’я хворої людини. Бібліотечний веб-сервер – програма, служба або сервіс, запущений наякому-небудь компютері. Завданням веб-серверу є надання доступу доелектронних ресурсів (послуг та продуктів) бібліотеки по протоколах HTTP іHTTPS. Бібліотечний веб-сайт – „місце” (переклад з англ. мови слова „site”),тобто місце для електронної бібліотеки, представленої в Інтернеті на якомусьзагальному сервері (установи, організації тощо), з ресурсами чи без них. Бібліотечна веб-сторінка – означає сторінку або рубрику бібліотечноговеб-серверу або веб-сайту. Бібліотечний консалтинг. Консалтинг (англ. consulting —консультування) - консультування з питань бібліотечної справи. Основна метаконсалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективностідіяльності бібліотеки в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивностіпраці кожного працівника. Бібліотечний маркетинг – загальна концепція управління бібліотекою,за якої вся її діяльність спрямована на послідовне задоволення існуючих і
 5. 5. потенційних запитів, потреб і очікувань користувачів і, тим самим, нареалізацію функцій і завдань бібліотеки. Бібліотечний моніторинг – дозволяє безперервно вести спостереженняза фактичним станом справ у бібліотечній сфері з метою своєчасного виявленняі систематичного аналізу змін, що відбуваються в ній, попередженнянегативних тенденцій. Бібліошопінг – форма масового заходу, в ході якого один учасник заходупропонує іншому учаснику «придбати» (взяти у користування) книгу з фондубібліотеки прорекламувавши її. Шопінг (англ. shopping) - форма проведеннячасу у вигляді відвідин магазинів (найчастіше торгово-розважальнихкомплексів) і покупки товарів (одягу, взуття, аксесуарів, головних уборів,подарунків, косметики і т. д.). Блог - це персональний сайт, що дозволяє вести текстові записи звикористанням мультимедійних елементів. Він є он-лайн щоденником, де узворотньому хронологічному порядку опубліковані записи, або їх щеназивають, пости. Ще однією важливою особливістю блогу є те, що читачіможуть публікувати свої коментарі до повідомлень, що робить блог унікальнимінтерактивним ресурсом. Інтерактивність, тобто можливість для читачівзалишати свої ремарки, є відмінною рисою персональних сайтів покоління Web2.0. Коментарі читачів на статті можуть фільтруватися модератором, бутивідкритими для всіх чи тільки для зареєстрованих користувачів. Буккросинг (з англ. «book» — «книжка», «crossing» — «переїзд»,«перехрестя») - книжкове мандрування з рук в руки, з дому в дім, від читачів добібліотеки та навпаки. Буккроссинг - це процес визволення книг. Людина,прочитавши книгу, залишає («звільняє») її у громадському місці (парк, кафе,поїзд, станція метро, бібліотека), для того, щоб інша, випадкова людина моглацю книгу знайти та прочитати; та в свою чергу повинна повторити процес. Букрідер (інакше: електронна читанка, bookreader, пристрій для читаннякниг або просто електронна книга, е-бук), пристрій, здатен позмагатися зтрадиційним друкованим текстом по зручності читання і гігієнічності щодозору. Така читанка зазвичай виглядає як невеликий (приблизно з щотижневик)плоский пристрій з сіруватим екраном (втім, є і моделі, які відтворюють книгив кольорі). Зазвичай гаджет плоский, під великим екраном розміщені кнопкинавігації по тексту, а також традиційна клавіатура. Буктрейлер – форма реклами книги, анонс на книгу у вигляді короткоговідеоролика, який включає в себе найяскравіші моменти книги або в тому чиіншому вигляді візуалізує її зміст. Примітивно кажучи - кліп на певну книгу.Основне його завдання - розповісти про книгу, зацікавити, заінтригуватичитача. ебінар (англ. webinar) — спосіб організації зустрічей онлайн, форматпроведення семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету. Це
 6. 6. неологізм, утворений поєднанням слів веб (англ. "мережа") та семінар. Дляорганізації вебінару використовуються технології відео-конференції, Інтернет-телефонії та ін. Вебінари поширені в діловому середовищі. Дедалі більшогозначення набувають вебінари й у дистанційній освіті. ебліографічний посібник є впорядкованим списком бібліографічнихзаписів джерел з мережі Інтернет, обєднаних за якоюсь ознакою. Методикапідготовки вебліографічних посібників складається з чотирьох етапів:підготовчого, аналітичного, синтетичного, заключного. ебліографія - список сайтів, ретельно відібрана та систематизована впевному порядку інформація, що покликана ознайомити користувача зкращими сайтами мережі. Термін «вебліографія» вперше був використанийамериканськими бібліотекарями в 1990 році в газеті «Нью-Йорк-Таймс». Уєвропейській пресі цей термін зустрічається трохи пізніше - з середини 90-хроків, а в російській та українській - починаючи з 2000 року. Webliography -(сленг) "веблиография", библиография узлов-источников в сети всемирнойпаутины (Толковый словарь: Webliography) Wiki - це колекція веб-сторінок, що дозволяє кожному, хто має до нихдоступ, додавати або змінювати їх контент (інформаційне наповнення) задопомогою інструментів, що надаються сайтом. Wiki в перекладі з гавайськогоозначає «швидко». Прикладом може служити вже всім знайома Вікіпедія -вільна енциклопедія, створювана спільними зусиллями добровольців.Віртуальна спільнота (волонтери-модератори) контролює якість написаного. іртуальна бібліотека. Віртуальною можна назвати бібліотеку,документи якої зберігаються в машинозчитуваній формі і які можнавикористати, звернувшись до пошукових машин глобальної мережі. Реєстраціяв якості читача бібліотеки не обовязкова. Віртуальна бібліотека — розподіленау просторі телекомунікації мережа загального користування, орієнтована наобмін даними між бібліотеками. Середовище віртуальної бібліотекискладається із ряду бібліотек, територіально віддалених одна від одної, щовиконують функції інтегрованого спілкування та отримання інформації пробібліотечні ресурси. іртуальна книжкова виставка - публічна демонстрація в мережіІнтернет за допомогою засобів веб-технологій віртуальних образів спеціальнопідібраних і систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, а такожзагальнодоступних електронних ресурсів, що рекомендуються віддаленимкористувачам бібліотеки для огляду, ознайомлення і використання. Виставка євіртуальною презентацією видань, що розкриває їх зміст, а також надає доступдо матеріалів бібліографічного, фактографічного, енциклопедичного характеру,що існують в електронному вигляді і доступні в мережі Інтернет. Грант (англ.- дарунок, пожертва) – одноразова цільова виплата фізичнимі юридичним особам грошової суми або дарування обладнання, приміщення відгромадян чи юридичних осіб (фондів, організацій, державних установ) в т.ч. і
 7. 7. іноземних для реалізації певних проектів в галузі науки, медицини, освіти,культури і т.п. Демотека - відділ у бібліотеці, де користувачі можуть залишити своївласні творчі роботи - "демки" в галузі музики, літератури, фотографії, фільмів,графіки і т.д. Дуже часто творча молодь, прагнучи до самореалізації, пропонуєсвої твори видавництвам чи музичним компаніям. Як правило, переважнабільшість їх дисків чи сценаріїв після перегляду відхиляються компаніями іповертаються їх авторам з побажаннями подальшого успіху. У бібліотеці жодентвір не буде відхилено. І це не значить, що бібліотека збиратиме твори низькоїякості. Навпаки, вона допомагатиме творчій молоді досягти вражаючої якості їхробіт. Але не кожен мешканець міста зможе передати у бібліотеку те, щоможливо, довгий час припадало пилом у шухлядах їх столів. Існує нижня межа14 років і верхня 30. Звязки з громадськістю, піар (англ. Public Relations - звязки згромадськістю, стосунки з громадськістю, суспільні звязки, суспільнівідносини, суспільна взаємодія; скорочено: PR - пі-ар) - технології створення івпровадження при суспільно-економічних і політичних системах конкуренціїобєкта (ідеї, товару, послуги, персоналії, організації - фірми, бренду) вціннісний ряд соціальної групи, з метою закріплення його образу як ідеальногоі необхідного в житті. У широкому сенсі - управління громадською думкою,вибудовування взаємин суспільства і державних органів, установ. Інформаційний брифінг - захід в режимі прес-конференції, де можна нетільки відповідати на запитання користувачів, повязаних з пошукомінформації, але і проводити тематичні консультації. Брифінг може бутисамостійним заходом або частиною творчого заходу бібліотеки. Квест – інтелектуально-динамічна гра, що обєднує спортивнеорієнтування, рішення інтелектуальних завдань, принцип командних змагань ібагато чого цікавого. З англійської «квест» - «загадка, головоломка, питання».Мета гри полягає в тому, щоб виконати завдання і отримати винагороду.Сюжетом квесту може бути як проста головоломка, так і ціла детективнаісторія. Зазвичай гра включає алгоритм, якого потрібно дотримуватися. Вкожному із завдань учасника чекають у визначеному місці. Якщо вдастьсязнайти це місце, то учасник отримує інструкції по виконанню завдання, заякими належить шукати різні написи або відгадувати літературні загадки,використовуючи візуальні об’єкти та власні знання.. «Фут квест» (віданглійського слова foot – нога) – різновид квесту, в якому правиламизаборонено використовувати транспорт. Пересуватися можна лише пішки. Ценайспортивніший зі всіх різновидів квесту. Кейс-стаді (Case study) — метод навчання, при якому, як і в діловій грі,за основу береться реальна або вигадана ситуація. Різниця в тому, що учасникививчають проблемну ситуацію з метою її діагностики (кейса). Кейс-стаді учитьпошуку рішень конкретних проблем, розбудовує аналітичні навички. Аналізвідбувається під керівництвом інструктора за чітко розробленою схемою із
 8. 8. залученням максимальної кількості учасників. Використання кейс-стаді єдоцільним в умовах комплексного навчання через певний проміжок часу длязабезпечення активності тих, хто навчається. Кніглі (KNIGLI). По суті є романом-постером. На одному аркушіформату А-2 уміщається книга у 200-300 сторінок, яку можна читати лише звикористанням збільшувального скла. Висота рядків – мікроскопічна, інодіменше міліметра. На відстані літери, надруковані різними відтінками сірого,зливаються в ілюстрацію. Винахідниками нового виду книжки вважаютьсякияни Аня Біла і Дмитро Костирко. Коворкінг (англ. Co-working — спільно працювати) — модель спільноїдіяльності, коли люди винаймають спільне приміщення, залишаючисьнезалежними і вільними, але не відчуваючи при цьому недоліку в спілкуванні,працюючи разом, ділячись ідеями і допомагаючи один одному. Основна сутьмоделі — організація спільноти для ефективнішої роботи учасників. Консультування в режимі чат-сесії. Поки ця форма інформаційногообслуговування набула поширення в зарубіжній практиці. Вона передбачаєінтерактивну, фактично живу, допомогу бібліографа через сайт бібліотеки: врежимі реального часу ведеться консультування читачів з усього спектрупитань, які зазвичай ставляться при реальному відвідуванні. При цьомубібліограф і читач можуть не тільки спілкуватися через чат, але й спільнозвертатися до різних цифрових обєктів (пошукових систем, баз даних,цифрових бібліотек). Лібмоб – рекламна акція, під час якої бібліотекарі виходять на вулиці зрекламними буклетами та проспектами, роздають перехожим, запрошують добібліотеки та проводять бліц-опитування про місцезнаходження бібліотеки. Медіатека – колекція нових сучасних носіїв інформації, організованийдоступ до світових інформаційних ресурсів Інтернет, комфортне середовище,що сприяє розвитку самопізнання та допитливості. Медіа-центр (від англ. media – посередник, носій, засіб) – новийструктурний підрозділ бібліотеки, де зосереджено зібрання документів нарізних носіях інформації (книги, періодика, аудіо і відео касети, CD та DVD,ресурси Інтернету) з відповідною технічною базою, формами роботи зкористувачами. Мотиватори - вид наочної агітації, призначений створити відповіднийнастрій в школах, університетах, бібліотеках і на робочих місцях. Мотиватор -це надихаюча на щось картинка, що стимулює на дію або на якісь зміни,надихає на роботу над собою, змушує позитивно задуматися над хвилюючимипроблемами. Філософський, релігійний мотиватор може надихати на якісьсприятливі зміни у ставленні до світу, до самого себе, допомагає поглянути насвіт з незвичного боку, допомагає замислитися над тим чи іншим питанням.
 9. 9. Книжковий мотиватор стимулює, надихає на читання книг, викликаєпозитивний вплив на людину від прочитаних книг. Нетикет (неологізм, є злиттям слів "мережа"(англ. net) і "етикет") -правила поведінки, спілкування в Мережі, традиції і культура Інтернет-співтовариства, яких дотримується більшість. Піар (див. Звязки з громадськістю) Позитиватор – слово до нас прийшло з американської психології,похідне від слова «мотиватор». Відносно недавно зявилися позитиватори -позитивні мотиватори, спрямовані на позитивне сприйняття світу. Це своєрідніроздуми для читаючих, в основу яких покладено розумні думки великих людей. Пост-реліз - це один з робочих PR-термінів, що означає інформаційнийматеріал, що публікується в засобах масової інформації по слідах проведенихзаходів. Пост-реліз може бути оформлений у вигляді статті чи фотозвіту, щосупроводжується короткими або розгорнутими коментарями, в даний часшироко поширена практика розміщення пост - релізів в мережі Інтернет. Пост-реліз, крім виконання інформаційної функції, може бути вельми корисний длярозстановки потрібних акцентів. Щоб грамотно написати пост-реліз, необхіднодотримуватися кількох правил. Пост-реліз повинен бути інформативним,читабельним, містити конкретні дати проведення заходу, імена та прізвища, атакож посади основних дійових осіб, містити цитати з доповідей та промовспікерів, якісні фотографії з коментарями. Направляти пост-реліз в засобимасової інформації необхідно якомога раніше - бажано відразу по завершеннюзаходу. Прес-кліпінг (англ. press-clipping — «вирізки з преси») — підбіркагазетних вирізок за певним напрямом, відсканованих сторінок друкованих ЗМІта копій компютерного екрану Інтернет-сайтів, що містять публікації зпотрібних тем. Прес-кліпінг може супроводжуватися статистичними даними:місце тексту, площа тексту, площа ілюстрацій, кількість символів у текстіповідомлення. Прес-реліз - повідомлення для преси; інформаційне повідомлення, щомістить в собі новину про організацію (можливо і приватну особу), щовипустила прес-реліз, виклад її позиції з якогось питання і передане дляпублікації в ЗМІ. Як правило, містить офіційну позицію організації у виглядіреакції на той чи інший інформаційний привід. Перший прес-реліз в історії буввипущений 30 жовтня 1906 «батьком» сучасного PR Айві Лі (Ivy Lee). Прес-реліз є головним PR-документом в будь-якій організації. Прес-реліз дозволяєорганізації інформувати ЗМІ про важливі події, що відбулися в організації і якіє цікавими або необхідними для висвітлення їх широкій громадськості і / абоконкретній цільовій аудиторії. Прес-релізи розповсюджуються середжурналістів на брифінгах і прес-конференціях, або розсилаються через засобизвязку.
 10. 10. Ремоделінг (пер. з англ.- переробляти, переобладнання) частозастосовують у торгівельних закладах з метою не лише природньоїнеобхідності збільшення власного прибутку, але й максимальногопереорієнтування діяльності відповідно потреб і інтересів клієнтів: по новомурозміщується товар, розширюється асортимент продукції, покращується сервісобслуговування. Дуже важливою складовою ремоделінгу є нова системанавчання персоналу, орієнтація його на індивідуальну допомогу кожномуклієнту. Тема ремоделінгу сьогодні є дуже актуальною і для бібліотек. В нашчас класичний набір бібліотечних послуг як і класична структура відділів вжене є достатнім фактором привабливості для потенційних користувачів тарозвитку бібліотеки. Слем (від англ. slam — ляскати (дверима). В американському сленгу:сильний удар (по мячу); різка критика; брутальна відповідь) — читання віршів,але читання, в якому важливим є не лише те, ЩО читають, а й те, ЯК. Слем-турнір є химерним поєднанням спорту та мистецтва: це змагання поетів уартистичному читанні. Змагання в повному сенсі цього слова: з оцінкамидовільно обраного з-поміж глядачів журі, з чітким часовим регламентом, зштрафними санкціями за порушення встановлених правил. Speed dating (англ. швидке побачення) — служба знайомств, щопобудована на основі швидких побачень. Вперше вечірка в форматі speed-datingвідбулася в 1998 році в районі мільйонерів Беверлі-Гіллз. На сьогодні є одниміз популярних способів реального знайомства. Зародившись в Америці, вінрозповсюдився по цілому світі, включаючи Україну. Метою такого побачення вбібліотеці є надання можливості людям поспілкуватися та познайомитися одинз одним. Адже на світі немає нічого кращого, ніж живе спілкування. Усіучасники попередньо мають пройти реєстрацію в бібліотеці. Перед початкомзаходу вони отримують бейджики з іменами, а також «картку симпатій», деможна відмітити людей, які сподобалися. Далі відбувається міні-побачення. Наспілкування віч-на-віч з одним із учасників відводиться 5 хвилин. Післясигналу ведучої учасники пересідають за інші столики. Таким чином, за годинувідбувається знайомство з великою кількістю людей. Сторісек "STORYSACK" - в перекладі з англійської буквально означає"мішок історій", тобто це мішок, де знаходиться високоякісна художняілюстрована дитяча книга з додатковими матеріалами, що стимулюють дитячечитання. До складу сторісеку, окрім книжки, можуть входити: мякі іграшки тареквізити до книги, аудіо касета, мовна гра, "шпаргалки" для батьків. "Мішокісторій" видається на абонементі. Ідея сторісеку полягає в отриманнізадоволення від спільного читання вголос дитини та батьків. Дорослірозігрують історії з дитячих книжок, "оживляють" їх за допомогоюсупроводжувального матеріалу Сторітеллінг (англ. - storytelling, «рассказывание историй») - це спосібпередачі інформації через розповіді історій, що доповнюється музикою, фото,відео та іншими ефектами (цифровий сторітеллінг), .це перетворення епізоду з
 11. 11. життя організації в історію в результаті обробки сюжетної лінії, опису дійовихосіб та ін. Приклад: Сторітеллінг "Жила-була бібліотека". Фандрейзинг — пошук ресурсів (людей, устаткування, інформації, часу,грошей та ін) для реалізації проектів на підтримку існування організації. Термін«фандрейзинг» є калькою з англійської (fund — кошти, фінансування, raise—піднімати, добувати, збирати). Таким чином, пошук фінансових ресурсів займаєв цьому процесі важливе, але не єдине місце. Крім того, фандрейзинг — цетакож наука про успішне переконання інших у тому, що діяльність вашоїорганізації заслуговує уваги (і підтримки). У центрі фандрейзингу є людина —фандрейзер або менеджер з фандрейзингу. Успішність залучення коштів багатов чому залежить від того, наскільки він володіє професійними навичками івірить сам у те, у чому намагається переконати інших. Флаєр (від англ. Flyer (flier) - рекламний листок) - зустрічається також внаписаннях Флаєрс і Флайєрс. Флаєр - це невелика інформативна листівка,часто виконана в яскравих соковитих фарбах. Використовують флаєри восновному як матеріал для розповсюдження у різних рекламних і промоакціях.Нерідко флаєр є своєрідним безкоштовним пропуском, запрошенням або навітьвхідним квитком на який-небудь захід. І на відміну від запрошень, зазвичайперсоналізованих, флаєром може скористатися будь-яка людина. Флешбук – книжковий флешмоб в Інтернеті, знайомство з виданнями зафрагментами тексту в соціальних мережах, створення сторінок улюблених книгв соціальних мережах, запрошення на них своїх друзів і знайомствопередплатників сторінки з книгою через цитати, ілюстрації, особистіпереживання та іншу інформацію про книгу. Флешмоб (також флеш моб і флеш-моб, англ. flash mob — «спалахуючийнатовп», flash — спалах, mob — натовп) — це заздалегідь спланована масоваакція, зазвичай організована через Інтернет або інші сучасні засоби комунікації,у якій велика кількість людей оперативно збирається у громадському місці,протягом декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії (сценарій), і потімшвидко розходяться. Флеш-семінар –( Flash (англ.) - проблиск, спалах, мить, несподіванийпрояв, швидкий запис / стирання інформації з памяті блоками) форма передачізнань і умінь, в основі якої лежить обговорення нововведень та обмін досвідом.Слухачі флеш-семінару мають можливість за короткий час познайомитися зметодиками авторитетних провідних-лекторів, а також з напрацюваннями колегз розглянутого питання. На флеш-семінарі в результаті колективногообговорення виробляється загальне найбільш ефективне рішення поставленоїзадачі. Завдання флеш-семінару - згенерувати якомога більше професійних ідейта обмінятися способами вирішення складних питань з особистої практики. RFID мітка - тонка етикетка, на яку нанесено антену і чіп, що маютьфункцію безконтактного читання і запису інформації. Як правило, міткарозміщується під палітуркою кожної книги. Мітка може бути покрита
 12. 12. додатковою захисною етикеткою з надрукованим на ній штрих-кодом,логотипом бібліотеки або інформацією про книгу. В кожну мітку може бутивбудована активуючая функція запобігання викраденню. Фрімаркет виник в 90-х роках минулого століття як місце, де можназалишити непотрібні речі, чи обміняти на інші. Вперше подібні акції почалипроводити в США . Дуже часто люди, які переїжджали, свої непотрібні речівиносили до будинків і роздавали тим, кому вони потрібні, або продавали засимволічну плату. Пізніше фрімаркет зявився в Європі, потім в Росії. Близькочотирьох років тому був організований перший фрімаркет в нашій країні.Бібліотечний книжковий фрімаркет - це місце, де можна залишити прочитанічи взяти безоплатно залишені іншими книги. Штрих-код - символи штрихового коду визначаються європейськоюсистемою нумерації товарів European Article Number, що представляють собоюіндивідуальний код книги ISBN в стандартизованій. зрозумілій для пристрою,що зчитує, формі. Розміщується в певній позиції на зовнішній стороні видання зметою контролю його характеристик. икористана література та Інтернет-ресурси: Авраменко А. А. Виртуальная библиография как новый видоперативного продвижения информации [Електр. ресурс] // "Бібліоміст". -Режим доступу: http: //www.bibliomist.org/ua/resursi/resursi-z-advokatsiji . Абрамов, В. Киевляне придумали плакаты, на которых помещается целыйтекст книги: на одном листе А-2 умещается книга толщиной в 200—300страниц / Влад Абрамов // Сегодня. – 2012. - 14 ноября. Бэкграундер образцы и примеры [Електр. ресурс] // Sattext СправочникКопирайтера. - Режим доступу: http: //sattext.ru/bakgraunder.html. ВікіпедіЯ. Вільна енциклопедія [Електр. ресурс] // Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki . Віртуальна бібліотека [Електр. ресурс] // ВікіпедіЯ. Вільна енциклопедія.- Режим доступу: http: //uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка. Гайдук, О. KNIGLI – незвичайний проект на одному аркуші / ОксанаГайдук // Українська культура. – 2012. - №11-12. – С.36-39. Герасименко, О. Сторителлинг - эффективный вариант неформальногообучения [Електр. ресурс] // Режим доступу: http://www.trainings.ru/library/articles/?id=6330 . Головко, О. Флешмоб: зробимо це привселюдно! / О. Головко // Урядовийкур’єр. – 2012. – 28 лист. (№219). – С.1, 5.Інформаційна діяльність: проблеми
 13. 13. науки, освіти, практики [Електр. ресурс] // Режим доступу: http://zavantag.com/docs/610/index-141393.html?page=8 . Копылова, В. Что такое буктрейлер? Россия на пороге новой книжнойэры [Електр. ресурс] // Аргументы и факты. - Режим доступу: http://www.aif.ru/culture/article/57485 . Методист ОВU Херсон [Електр. ресурс] // Режим доступу: http://metobuks.blogspot.com/p/blog-page_4.html. Методична служба публічних бібліотек Києва [Електр. ресурс] // Режимдоступу: http: //olga-methodlibkyiv.blogspot.com/ . Моісєєва С. А. Віртуальна книжкова виставка в бібліотеці : методичнаскринька [Електр. ресурс] / С. А. Моісеєва // Луганська обласна універсальнанаукова бібліотека ім. М. Горького. - Режим доступу: http://www.library.lg.ua/ukr/about_history.php . Позитиваторы - окно в позитивную жизнь [Електр. ресурс] //Библиокомпас. - Режим доступу: http: //bibliokompas.blogspot.com/2012/10/blog-post_21.html#more . Поташникова, Г. И. Креативные направления в работе библиографа какдрайвер библиографических инноваций [Електр. ресурс] // Режим доступу: http://www.google.com.ua/#hl=uk&sclient=psy-. Просто библиоблог. Блог для библиотекарей, любящих свою профессию[Електр. ресурс] // Режим доступу: http: //novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/. Словарь библиотечных терминов [Електр. ресурс] // Режим доступу: http://orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=16 . Словник нових бібліотечних термінів [Електр. ресурс] // Режим доступу:http: //ostlibrery.com.ua/?%C1%B3%E1%EB%B3%EE%EC%B3%F5:. Толковый словарь: Webliography [Електр. ресурс] // Режим доступу: http://your-hosting.ru/terms/w/wl/.

×