Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 class

56,349 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

3 class

 1. 1. Входни нива- 3 клас Човекът и природата Входно ниво за ІІІ класИме.......................................................................................................................... 1. Кои са членовете на семейството? а/ съседите; б/ родителите и децата; в/ минувачите. 2. Кое е най-важното за роднините? а/ принадлежат към един род; б/ живеят в едно селище; в/ събират се на празници. 3. Кой от посочените празници не е семеен? а/ рожден ден; б/ сватба; в/ 24 май. 4. Попълнете пропуснатите думи в текста: В училище децата получават ………………., намират ………………….., заедно откриват нови неща за ………………..и за …………………….Учениците се грижат за своята ……………….стая, така че тя винаги да е …………………и……………………… 5. Запишете кое от твърденията е право и кое е задължение на ученика. - да получи добро образование …………………. - да се учи да уважава учителите си …………….. - да има просторна и чиста класна стая …………. - да пази сградата на училището…………………. - да уважава мнението на другите……………….. - да изказва мнението си…………………………. 6. Подчертайте излишната дума във всеки ред. а/ дърво, щъркел, храст, трева; б/ автобус, самолет, училище, влак; в/ пролет, земетресение, лято, есен. 7. Подчертайте вярното изречение. а/ Слънцето ни дава вода и облекло. б/ Земята се върти само през нощта. в/ В България има четири годишни времена. 8. Огради верния отговор: Кое не е природно бедствие? а/ земетресение; б/ наводнение; в/ смяната на деня и нощта. 9. Постави всяко от посочените растения в неговата група: бор, липа, шипка, глухарче, кестен, лайка, къпина, здравец, леска. а/ дървета……………………………………………………………………………………… б/ храсти………………………………………………………………………………………. в/ тревисти растения…………………………………………………………………………. 10. Огради верния отговор: Диворастящите растения а/ се отглеждат в градините; б/ украсяват парковете в селищата; в/ живеят свободно в природата без грижите на човека.
 2. 2. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА № 1 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА В НАЧАЛОТО НА 3 КЛАС Входяща диагностика Зад.1. Подреди думите в подходящата колонка: въздух, храст, заек,слънце, луна, елен, скала, лайка : ( Жива природа Нежива природа ___________________________________________________________ Зад.2. Групирай растенията според стъблото им: липа, малина, лайка,кокиче, бреза, шипка (3т.) Дървета: ................................................................................................... Храсти: .................................................................................................... Тревисти: .................................................................................................. Зад.3 Подчертай органите на растенията. (3т.)семена дънер корен листа кора корона стъблоцветове плодове Зад.4. Групирай животните според устройството им: ( 5 т.)скумрия, муха, маймуна, змия, гълъб, орел, лисица, пеперуда, шаран,охлюв Насекоми.......................................................................... Птици.................................................................................. Влечуги............................................................................... Риби.................................................................................... Бозайници..........................................................................Зад.5. Огради цифрата пред верните изречения : (3т.) 1. Живата природа не може да съществува без вода, въздух, светлина и топлина. 2. Земята се върти само през деня. 3. Човек може да живее без въздух 1 месец. 4. Седмицата има 7 дни. 5. Годинната има 13 месеца. 6. През зимата дните са най-къси, а нощите - най- дълги.Зад.6. Свържи животните с групата, към която принадлежат. (3 т.)Кокошк Пуяк Комар Щурец Лисица Крава Жабаа
 3. 3. Диви животни Домашни животни Зад.7. Запиши какво получаваме от селскостопанските животни: ( 3 т.) Крава............................................................................................... Кокошка.......................................................................................... Овца................................................................................................. Зад.8. От изброените думи подчертай само сетивните органи: ( 5 т.) кожа, нокти, очи, ръце, коса, език, уши, зъби, нос Зад. 9. Огради тези храни, които са полезни (3т.) чипс лимон бонбони риба ябълка сирене кроасан мляко домат вафла============================================================================ Максимален брой точки: 32 Скала за оценка: 32 – 30 т. (6) Брой точки за верни отговори: 29 – 26 т. (5) 25 – 21 т. (4) 20 – 16 т. (3) Оценка: под 16 т. (2) Тест –Човекът и природата / ІІІ клас / Име: ………………………………………………………………, №: …… 1. Колко годишни сезони има в България? Напишете ги. …………………………………………………………………………… 2. Кой сезон е сега? …………………… Посочи характерни промени : Времето - ……………………………………………………………. Дърветата - ………………………………………………………….. Птиците - ……………………………………………………………. Животните - ………………………………………………………… 3. Напишете названия на: Широколистни дърветаИглолистни дървета Храсти ………………………… ……………………... ………………….. ………………………… ……………………… ………………….. ………………………… ……………………… …………………..
 4. 4. 4. Подчертай само тревистите растения: - липа, ягода, малина, кокиче, дюля, здравец, ябълка, роза, иглика 5. През кой сезон узряват: - гроздето: ……………….. - пшеницата: …………….. - плодовете: ……………… 6. Напиши названията на няколко прелетни птици: …………………………………………………………………………… 7. Кои са частите на човешкото тяло? …………………………………………………………………………… 8. За какво ни служат сетивните органи? - очи: ………………………………………………………………….. - уши: …………………………………………………………………. - нос: ………………………………………………………………….. - език: …………………………………………………………………. 9. Отбележи вредните влияния: пресни зеленчуци, силен шум, слънчеви лъчи, отровни газове. 10. В какво се изразява „Дневният режим на ученика” ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. 5. МАТЕМАТИКАИме____________________________Клас __________Дата________ 1. Свържете така ,че да е вярно. а) едноцифрени двуцифрени45 9 65 8698 34 2б) четни нечетни17 6 8 14 2019 13 3 12 18 52.Пресметнете .32 + 66 = 16 + 37 = 6.7= 24 : 3 =98 - 46 = 52 – 27 = 7.9= 42 : 6 =17 + 8 . 8 = _____________ ( 62 - 48 ) : 7 = ______________________32 + 50 + 18 = ___________ 4 . 2 . 8 = _________________________3.От произведението на числата 6 и 8 извадете 194. Попълни.
 6. 6. х + 16 = 44 6. х = 54 х - 29 = 51 81 : х =9 5. Намерете обиколката на равнобедрен триъгълник с дължина на бедрото 37см и основа 28 см. Решение: ______________________________Отг. ______ 6. Обиколката на равностранен триъгълник е 24 см.Намерете дължината на страните му. Решение:_______________________________ Отг. _____ 7. Таня намерила 9 рапани и 5 пъти повече миди на брега на морето. Колко всичко миди и рапани намерила Таня? 8. Довърши. ___ , 8, 16, 24, ___ , ___, ___ , ___ , ___ , 45 , 40, 35, ___ , ___, ___ , Тест за определяне входно ниво по математика ІІІ клас І група Име _________________________________________ ІІІб клас № ___ 1. Сборът на числата 43 и 18 е: А) 51 Б)61 В) 62 ___________________________________________________________ 2. Разликата на числата 100 и 53 е: А) 57 Б) 47 В) 37________________________________________________________________ 3. С кой запис сборът 9+9+9+9 е представен вярно като произведение? А) 3.9 Б) 4.9 В) 9.4 4. Произведението на числата 9 и 7 е: А) 42 Б) 63 В) 54________________________________________________________________ 5. Частното на числата 56 и 8 е: А) 8 Б) 7 В)9________________________________________________________________ 6. Кое число е 4 пъти по-малко от 20? А) 5 Б) 16 В)24________________________________________________________________ 7. Стойността на израза 4 + 6.9 е: А) 54 Б) 58 В) 68_______________________________________________________________ 8. Стойността на израза (41 – 35) : 6 е: А) 0 Б) 6 В) 1_______________________________________________________________ 9. Неизвестното число в равенството 18 + = 37 е: А) 18 Б) 19 В) 21
 7. 7. _______________________________________________________________ 10. Страната на равностранен триъгълник е 9 сантиметра. Обиколката натриъгълника е: А) 27 см Б) 27м В)28 см________________________________________________________________ 11. Дойчин има 2 зарчета, а Ники – седем пъти повече. Двамата общо имат: А) 14 зарчета Б) 16 зарчета В) 9 зарчета________________________________________________________________ 12. Юлия написала името си пет пъти. Колко букви е написала? А) 20 Б) 4 В) 5________________________________________________________________ Тест за определяне входно ниво по математика ІІІ клас І група Име _________________________________________ ІІІб клас № ___ 1. Сборът на числата 23 и 18 е: А) 31 Б)41 В) 42 ___________________________________________________________ 2. Разликата на числата 100 и 35 е: А) 55 Б) 65 В) 75________________________________________________________________ 3. С кой запис сборът 5+5+5 е представен вярно като произведение? А) 2.5 Б) 5.3 В) 3.5 4. Произведението на числата 9 и 6 е: А) 42 Б) 63 В) 54________________________________________________________________ 5. Частното на числата 63 и 9 е: А) 8 Б) 7 В)9________________________________________________________________ 6. Кое число е 3 пъти по-малко от 27? А) 30 Б) 9 В)24________________________________________________________________ 7. Стойността на израза 4 + 6.8 е: А) 54 Б) 52 В) 62_______________________________________________________________ 8. Стойността на израза (52 – 45) : 7 е: А) 0 Б) 7 В) 1_______________________________________________________________ 9. Неизвестното число в равенството 7 . = 28 е: А) 4 Б) 3 В) 21_______________________________________________________________ 10. Страната на квадрат е 9 сантиметра. Обиколката на квадрата е: А) 36 см Б) 36м В)32 см________________________________________________________________ 11. Ели има 32 книжки, а Ния – осем пъти по-малко. Двете общо имат: А) 4 книжки Б) 36 книжки В) 40 книжки________________________________________________________________ 12. Васил написал името си три пъти. Колко букви е написал? А) 5 Б) 15 В)
 8. 8. Самостоятелна работаЗад.1 пресметни:5+32=.... 97-47=.... 36+24=..... 9+67=.......81-9=... 100-28=.... 70-47=..... 23+77=......9.8=..... 1.4=..... 6.7=..... 8.8= 3.8=.....4.9=..... 10.7=..... 56:8=...... 3:3=....... 54:9=..... 8:1=..../ 63-18 /:5 =................................... 3+4.6=..........................Зад.2 Реши текстовите задачи:а/ В автобус се качиха 9 момичета и 2 пъти повече момчета .Колко деца секачиха общо?Решение:..........................................................................б/ В магазин докарали 21 килограма лук и със 7 по-малко моркови.Колкокилограма моркови са докарали?Решение:..............................................................................Зад.3 а/ Намери обиколката на равностранен триъгълник със страна6см.Решение.:............................................... б/ Намери страната на квадрат ако обиколката му е40дм.Решение.:..............................................................Самостоятелна работа на.Зад1. Пресметни:16+41=.... 68-38=.... 27+33=...... 8+75=......92-8=...... 100-81=...... 80-56=....... 64+36=.....9.7=.... 1.5=..... 7.8=...... 7.7=...... 3.9=......4.8=..... 5.9=..... 10.6=....... 72:8=...... 5:5=.... 9:1=..../ 71-44 /:3=........................................ 5+ 4 . 7=..........................Зад. 2 Реши текстовите задачи:а/ В автобус се качиха 17 момичета и с 5 повече момчета.Колко деца общо секачиха?Решение:............................................................................Б / В книжарница получили 24 енциклопедии и 8 пъти по-малко речници.Колкоречници са получили?Решение:.............................................................................Зад. 3 а/Намери обиколката на квадрат със страна 5см.Решение:...................................................б/ Намери страната на равностранен триъгълник,ако знаеш,че обиколката му е21дм.Решение:..........................................................
 9. 9. Самостоятелна работа на.......................................................Зад.1 Диктовка .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Зад.2 Извадете от диктовката :а/ 3 съществ.имена..................................................................б/ 3 прилаг.имена...................................................................в/ 3 глагола.............................................................................зад.3 Попълнете пропуснатите букви.Свържете двете части на пословиците:Без тру_ пло_ не даваНа чуж_ гръ_ почи_ката не е сла_каВсяко дърво който е здра_Богат е, и сто тояги са малкоЗад.4 Попълни липсващите гласни звукове в пословиците:а/Стр_хът има бързи кр_ка.б/На л_жата кр_ката са къси.в/Затваряй си _стата, отваряй си _чите.г/Ум и раз_м с пари не се к_пуват.Зад.5 Подредете по азбучен ред имената на градовете:София,Пловдив,Варна,Русе,Бургас,Ямбол,Хасково,Лом......................................................................................................................................................................................................Зад.6 Определете началото и края на изреченията:Едно време лисицата и ежът се побратимили оттогава все заедно ходели единден решили да отидат в лозята ядяло им се гроздеЗад.7 Поставете подходящ препинателен знак в края на изречението инапишете вида му:а/Къде ще ходим утре..../......................................../б/ Утре имам рожден ден.../.................................../. В кой ред има съществителни имена и глаголи?а) горещ, летен, близко, весели;б) ден, отидохме, заблещукаха, небе;в) село, слънце, въздух, приятна.3. Разделете думите на части за пренасяне:един -време –азхлади –провиквания –явявам -4. Попълнете липсващите букви.топ_л вед_р бли_ко ж_на хля_ д_те
 10. 10. 5. Свържете съществителните имена с подходящи прилагателни така, че даобразуват словосъчетания. скъп кораби крилати буря тъмно шоколад млечен приятел морски небе страшна облачета6. Поставете необходимите препинателни знаци в текста:- Защо плачеш, Боби- Плача, защото съм остарял като баба ми- Как позна това, Боби- Клати ми се едно зъбче- Кое зъбче, Боби Я дай да видя- Хе това – предното, горното- Дай да видя, моето дете Отвори уста Така Това ли зъбченце- Това- Бива ли да плачеш за нищо Български език ІІІ клас - входно ниво Име ……………………………………………………………….Зад.1 Диктовка ____________________________Зад.2 Извадете от текста на зад.1 по три глагола, същ.имена и прилагателниимена. _________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________Зад.3 Определете род и число на словосъчетанията. зимен пейзаж ___________________________ пролетни цветя __________________________ интересна книга _________________________ пойна птичка ____________________________Зад.4 Определете числото на глаголите.
 11. 11. учим _______________ рисуват ___________________ мечтая ______________ пее ___________________Зад. 5 Подредете думите в изречения. Запишете изреченията. за, децата, готвят, се, карнавал пеят, в , гората, птички, ли Брезички ( диктовка ) Растяха в Пирин стройни брезички. Денем протягаха зелениклони към слънцето и слушаха веселата песен на пойните птици. Авечер се превръщаха в чудни девойки със златни косици и венчета отнезабравки. Оля и Мишо често им се любуваха. Тест – входяща диагностика по БЕЛ / ІІІ клас / Име: ………………………………………………………………, №: …… 1. Открийте и препишете съществителните имена в изреченията. Определете рода и числото им? ………………………………….Тихо над полята вятърът повява. ……………………………..Вредом по земята мирна нощ настава. …………………………….. .……………………………. 2. Препишете съществителните имена. Определете вида им: /същ. собствено или същ. нарицателно./ Влади и Сашо летуваха на море. ………………………………… Пътуваха с кораб. Посетиха Несебър. ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 3. Напишете съществителните имена правилно: З/з - айо , б/Б – айо , р/Р – ила , гара – ж/ш , п/П – ирин , вхо – т/д . 4. Подчертайте прилагателните имена от текста: Полската мишка се скрива в дълбока дупка. Бодливият таралеж спи, завит със сухи листа. Кафявата мечка си е направила топла бърлога и спи зимен сън. 5. Препишете глаголите в колонка и определете числото им?
 12. 12. Джуджетата си стоят на топло у дома и пъргаво работят. От тъмни зори до късна нощ те мерят, кроят, шият… .………………………………….. …………………………………. …………………………………... …………………………………. 6. Коя буква ще поставите? Напишете правилно глаголите. Върв а/я по улицата. Край мен бр а/ъ чат коли, зв а/ъ нят колоездачи. Светофарът ме п о/у глежда със зеленото си око. Пресичам смело. Човекът и обществото Входяща диагностика Зад.1. Допълни следните изречения : (6т.) Моята родина е ........................................ . Цветовете на нашето знамеса ........................., ........................... , ........................ . Символите на нашата държаваса: ......................, ................... и .................... Столицата на нашата страна е град.............................. Аз живея в град /село/ ................................... Зад.2. Напиши името на твоето училище:(1т.) .............................................................................................................................................. Зад.3. Огради думите, които назовават роднини:( 3т) баща леля съсед братовчед приятел баба учител Зад.4. Свържи със стрелки дейностите, които извършваш в училище:(3т.) играя смятам чета в час закусвам в междучасието пея пиша
 13. 13. Зад.5. Кой какво управлява и къде се движи? Свържи думите от трите колонки (4 т.) пилот кораб въздух машинист автобус вода шофьор самолет шосе капитан влак железопътни релси Зад.6 Огради думите, които назовават природно бедствие ( 3 т.) земетресение, сезон, пожар, болест, наводнение, междучасие,катастрофа Зад.7 Свържи датата със съответния празник на Република България( 4 т.) 1 май Национален празник на Република България 24 май Ден на труда 3 март Ден на народните будители 1 ноември Ден на българската просвета и култура Зад. 8 Зачертни думите, които НЕ са превозни средства ( 3 т.) велосипед, кораб, лък, влак, тролейбус, люлка, автобус, камион, телефон Зад. 9. Важни телефони – свържи ! (3 т.) тел. 160 Бърза помощ тел. 166 Полиция тел. 150 Пожарна Тест – входяща диагностика по Човекът и обществото / ІІІ клас /
 14. 14. Име: ………………………………………………………………, №: ……1. Коя е нашата родина? ……………………………………………...2. Кои са цветовете на нашето знаме?…………………………………………………………………………...3. Кой е националният празник на република България?……………………………………………………………………………4. В кой континент се намира нашата родина?……………………………………………………………………………5. Напиши името на училището, в което учиш:……………………………………………………………………………6. Напиши имената на членовете на твоето семейство:……………………………………………………………………………8. Какви са задълженията на ученика? /подчертай верните отговори/ - да не закъснява за училище / да закъснява за училище - да не си пише домашните / да си пише домашните - да не яде в часовете / да яде в часовете - да говори в час / да не говори в час - да уважава съучениците си / да не уважава съучениците си9. Ти спазваш ли задълженията си в училище? /подчертай вярното /винаги, по-често „да”, понякога, по-често „не”, малко, никога10. Кой е най-добрият ти приятел?Защо?……………………………………………………………………………11. Напиши три добри /положителни/ твои качества:- ……………………………- ……………………………- ……………………………- 12. Напиши красиво трите си имена:

×