Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Родинне виховання

9,049 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Родинне виховання

 1. 1. ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 90
 2. 2. Дослідженнями встановлено, що 90-97% неповнолітніх правопорушни-ків - вихідці із неблагополучних сімей. Кожна п'ята дитина, хвора на не-вроз, перенесла розлуку з батьками. 60% відстаючих учнів ростуть у сім'ях без батька, 80% - у сім'ях з нездоровою моральною атмосферою. Шлюби, що розпалися, не тільки особисте нещастя двох, це діти, позбавлені одного із батьків, уваги, ласки, тепла батька або матері.
 3. 3. З історії родинного виховання ...
 4. 4. К.Д.Ушинський звертав увагу на виховання у дітей навичок культурної поведінки. Однак, виховуючи у дітей ці навички, педагог радив стежити за тим, щоб моральні правила, ставши звичною нормою поведінки дитини, не приглушували живої душі, щирості й безпосередності.
 5. 5. А.С. Макаренко стверджував, що сім'я повинна бути колективом, в якому діти отримують первинне виховання і який, нарівні з установами суспільного виховання, впливає на правильний розвиток і формування особистості дитини.
 6. 6. «Всі шкільні проблеми стоять і перед сім'єю, усі труднощі, які виникають у складному процесі шкільного виховання, сягають своїм корінням у сім'ю». (В.О. Сухомлинський)
 7. 7. Завдання родинно-сімейного виховання Виховання фізично й морально здорової дитини, забезпечення необхідних екосоціальних умов для повної реалізації можливостей розвитку дитини (генотипу); створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, умов для розвитку почуттів і сприймань дитини, її самореалізації; засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки, правдивості, справедливості, гідності, честі, людяності, здатності виявляти турботу про молодших, милосердя до слабих і людей похилого віку; виховання поваги до школи і вчителя, прагнення до освіти й творчого самовдосконалення; включення дитини в спільну з дорослими діяльність, розвиток, творчої працелюбності, спрямування її зусиль на турботу про навколишнє середовище; виховання дітей цивілізованими господарями та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин; формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти красиве і потворне в мистецтві і житті, поважати прекрасне у вчинках людей; забезпечення умов для їхньої творчої практичної діяльності; забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу; залучення дітей до народних традицій, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості.
 8. 8. Поради для батьків 1 . Необхідно допомогти підлітку знайти компроміс душі і т іла. 2 . Усі зауваження слід робити доброзичливим, спокійним т оном, не використ овуючи ярликів. 3 . Потрібно докладно познайомити підлітка з будовою т а функціонуванням орг анізму людини, підібрат и відповідну літ ерат уру з цьог о пит ання. 4. Необхідно пам’ ятати , що доки розвиваєт ься т іло дит ини, болит ь і пот ребує допомог и її душа.
 9. 9. Родинне виховання - це природна і постійно діюча ланка виховання, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. Тому в своїй виховній діяльності система освіти має спиратися на сім'ю, підвищувати її психолого-педагогічну культуру, активно впливати на взаємини між її членами.
 10. 10. Виступ соціального педагога школи Оніщенко Г.С.
 11. 11. Виступ психолога школи Мирзи М.Г.
 12. 12. Виступ Балановської О.А

×