Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

հայաստանի մարզերը

781 views

Published on

Ներկայացվում Հայաստանի մարզերի մասին

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

հայաստանի մարզերը

 1. 1. Հայաստանի մարզերը
 2. 2. 1.Մարզ՝ Արագածոտնի Մարզկենտրոնը՝ Աշտարակ Քաղաքները՝ • Աշտարակ • Ապարան • Թալին
 3. 3. 2.Մարզ՝ Արարատի Մարզկենտրոնը՝ Արտաշատ Քաղաքները՝ • Արտաշատ • Արարատ • Վեդի • Մասիս
 4. 4. 3.Մարզ՝ Արմավիրի Մարզկենտրոնը՝ Արմավիր Քաղաքները՝ • Վաղարշապատ • Արմավիր • Մեծամոր
 5. 5. 4.Մարզ՝ Գեղարքունիքի Մարզկենտրոնը՝ Գավառ Քաղաքները՝ • Գավառ • Ճամբարակ • Մարտունի • Սևան • Վարդենիս
 6. 6. 5.Մարզ՝ Լոռու Մարզկենտրոնը՝ Վանաձոր Քաղաքները՝ • Վանաձոր • Սպիտակ • Ստեփանավան • Ալավերդի • Տաշիր • Ախլաթա • Թումանյան • Շամլուղ
 7. 7. 6.Մարզ՝ Կոտայքի Մարզկենտրոնը՝ Հրազդան Քաղաքները՝ • Հրազդան • Աբովյան • Չարենցավան • Բյուրեղավան • Ծաղկաձոր • Եղվարդ • Նոր Հաճն
 8. 8. 7.Մարզ՝ Շիրակի Մարզկենտրոնը՝ Գյումրի Քաղաքները՝ • Գյումրի • Արթիկ • Մարալիկ
 9. 9. 8.Մարզ՝ Սյունիքի Մարզկենտրոնը՝ Կապան Քաղաքներ՝ • Կապան • Գորիս • Սիսիան • Մեղրի • Ագարակ • Քաջարան • Դաստակերտ
 10. 10. 9.Մարզ՝ Վայոց ձորի Մարզկենտրոնը՝ Եղեգնաձոր Քաղաքները՝ • Եղեգնաձոր • Ջերմուկ • Բայք
 11. 11. 10.Մարզ՝ Տավուշի Մարզկենտրոնը՝ Իջևան Քաղաքները՝ • Իջևան • Նոյեմբերյան • Այրում • Բերդ • Դիլիջան

×