Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Paggamit ng mga Primaryang
Sanggunian
Bakit magandang gumamit ng mga Primaryang
Sanggunian?
• Makatotohanang pag-aaral sa mga tala at
bagay ng kasaysayan
• Nagp...
Mga Uri ng Primaryang
Sanggunian
1. Dokumento
• Mga bagay o usaping
nakasulat sa papel;
Maaaring: Pampublikong
dokumento o Personal/
pribadong dokumento
• ...
1. Dokumento
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Nagbibigay ng
mga pangunahing
detalye tungkol sa
pangyayari
• Na...
2. Pahayagan at Broadcast Media
• Publikasyon na
naglalaman ng balita,
tampok na kuwento,
komentaryo, anunsyo , at
iba pa ...
2. Pahayagan at Broadcast Media
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Maraming uri ng
impormasyon ang
makikita
• Ma...
3. Anunsyo/Patalastas
• Mga anunsyo na makikita
sa pahayagan, radyo, TV,
Poster, atbp. na may
layuning maglahad ng
mensahe...
3. Anunsyo/Patalastas
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Biswal
• Mabilis kumalat
at madaling
maging pamilyar
sa...
4. Litrato/ Picture
• Larawang likha sa
pamamagitan ng
potograpiya
4. Litrato/ Picture
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Biswal na naipapakita
ang pangyayari
• Maraming
naipapaki...
5. Oral Histories/ Kasaysayang
Pasalita
• Pagtatala ng
pagkakaalala, salaysay, at
interpretasyon ng isang
tao na nabuhay s...
5. Oral Histories/ Kasaysayang
Pasalita Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit
• Nalalaman ang
personal na karanasan
a...
6. Artifact
• Produkto ng sining,
kasanayan, at
pamumuhay ng mga
sinaunang tao
6. Artifact
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Nakabibigay ng
impormasyon
hinggil sa
pamumuhay ng
sinaunang tao
...
7. Literatura
• Produkto ng sining,
kasanayan, at
pamumuhay ng mga
sinaunang tao
7. Literatura
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Naglalarawan o
nagpapakita ng
posibleng buhay na
mayroon sa
nak...
8. Historical Sites/ Houses/ Shrines
• Mga lugar o istruktura na
may makasaysayang
kahalagahan o
pangyayaring naganap, o
d...
8. Historical Sites/ Houses/ Shrines
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Naglalahad ng
mahalagang
pangyayaring
na...
9. Digital
• Mga tala mula sa internet
o mga kagamitang digital
• Halimbawa: Facebook
account, Twitter, E-Mail,
Text Messa...
9. Digital
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Naipapakita ang
ugali at mga
kaganapan gamit
ang makabagong
teknol...
10. Quantitative Data/ Statistics
• Mga pananaliksik na
nagpapakita ng mga
quantitative na datos;
madalas na maka-table o
...
10. Quantitative Data/ Statistics
Kagandahan ng
Paggamit
Balakid sa Paggamit
• Gumamit ng
siyentipiko/
obhetibong mga
panu...
Mga Katanungan Para sa Pagsusuri ng
mga Primaryang Sanggunian:
• Kailan ito nagawa?
• Sino ang gumawa?
• Para kanino o saa...
Sanggunian
• Engaging Students with Primary Sources.
Smithsonian National Museum of American
History. Retrieved from:
http...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paggamit ng mga primaryang sanggunian

58,901 views

Published on

Mga Primaryang Sanggunian

Published in: Education
 • Login to see the comments

Paggamit ng mga primaryang sanggunian

 1. 1. Paggamit ng mga Primaryang Sanggunian
 2. 2. Bakit magandang gumamit ng mga Primaryang Sanggunian? • Makatotohanang pag-aaral sa mga tala at bagay ng kasaysayan • Nagpapakita ng ibat-ibang pananaw tungkol sa mga nakaraang pangyayari • Nagkakaroon ng aktibong pagkatuto
 3. 3. Mga Uri ng Primaryang Sanggunian
 4. 4. 1. Dokumento • Mga bagay o usaping nakasulat sa papel; Maaaring: Pampublikong dokumento o Personal/ pribadong dokumento • Halimbawa: Ulat pampamahalaan, Batas/ Ordinansa, Talaarawan, Talambuhay, Autobiograpiya
 5. 5. 1. Dokumento Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Nagbibigay ng mga pangunahing detalye tungkol sa pangyayari • Nakasulat ang impormasyon • Malalaman ang antas ng edukasyon ng sumulat • Minsan ay nagpapakita ng emosyon ang dokumento • Hindi lubos na obhetibo • Walang biswal na paglalarawan/ purong pasulat • May bias/agenda ang awtor o ang institusyong naglabas ng dokumento • Minsan ay di tiyak ang pagkakakilanlan ng awtor • May mga teknikal na salita
 6. 6. 2. Pahayagan at Broadcast Media • Publikasyon na naglalaman ng balita, tampok na kuwento, komentaryo, anunsyo , at iba pa na inilalathala araw-araw • Halimbawa: Broadsheet, Tabloid, Magasin, Editorial Cartoon, Editorial, News Report
 7. 7. 2. Pahayagan at Broadcast Media Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Maraming uri ng impormasyon ang makikita • Madaling maghanap ng mahahalagang impormasyon at pangyayari • Factual/ informative • Mayroong mga biswal • Naglalahad ng mahahalang mga isyu o pangyayari na naganap sa panahon ng pagkakalathala • Nagpapakita ng bias ng publisher/may- ari, editor, at manunulat • Pagkakaroon ng paghihigpit sa nilalaman ng pahayagan (censorship) • Mahirap ipreserba/ madaling masira
 8. 8. 3. Anunsyo/Patalastas • Mga anunsyo na makikita sa pahayagan, radyo, TV, Poster, atbp. na may layuning maglahad ng mensahe o di kaya ay magbenta ng produkto o serbisyo. • Halimbawa: TV and radio Commercial, Ad Posters, Print Ads, Commercial Flyers
 9. 9. 3. Anunsyo/Patalastas Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Biswal • Mabilis kumalat at madaling maging pamilyar sa mga tao • Naipapakita ang mga pangangailangan at kaugalian ng mga tao sa panahong ginawa ang patalastas • Walang petsa Ang lumilikha ng patlastas ay hindi nakikilala • Pangunahing layunin ay magbenta ng produkto; gumagamit ng propaganda at mababa ang antas na makapagbibigay ng totoong mga impormasyon
 10. 10. 4. Litrato/ Picture • Larawang likha sa pamamagitan ng potograpiya
 11. 11. 4. Litrato/ Picture Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Biswal na naipapakita ang pangyayari • Maraming naipapakitang bagay tungkol sa isang lugar o pangyayari • Naipapakita ang araw-araw na buhay o di kaya ay ang usong mga bagay o gawain sa nakaraan • Magandang alternatibo sa pag- aaral ng nakaraan lalo na kung walang mga naiwang tala • Hindi naipapakita ang kabuuang pangyayari sa nakaraan • May bias mula sa kumukuha ng litrato o di kaya ay sa kinukunan ng litrato • May mga natural at gawang-tao na aspekto na maaaring makaapekto sa kalidad ng mga larawan • Hindi madalas malaman kung kalian at saan ispesipikong kinuha ang larawan
 12. 12. 5. Oral Histories/ Kasaysayang Pasalita • Pagtatala ng pagkakaalala, salaysay, at interpretasyon ng isang tao na nabuhay sa nakaraan at/o nakasaksi sa isang pangyayari, gamit ang pegrerecord o pagsusulat
 13. 13. 5. Oral Histories/ Kasaysayang Pasalita Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Nalalaman ang personal na karanasan at opinion ng isang taong nabuhay sa isang nagdaang pangyayari o panahon • Nagpupuno ng mga impormasyon na posibleng wala sa mga tala ng kasaysayan • Maaaring makahingi ng beripikasyon sa kinakapanayam dahil buhay pa ang impormante • Naglalahad ng istorya na maaaring pumukaw sa interes ng mga mag- aaral • Limitadong kaalam ng impormante • Bias mula sa impormante • Ang nag-iinterbyu at ang kinakapanayam ay ispesipiko lamang sa iisang paksa ang pinag- uusapan • Kailangang ikumpara ang testimonya sa iba pang ebidensya upang mapatunayan ang katotohanan ng mga pahayag ng impormante
 14. 14. 6. Artifact • Produkto ng sining, kasanayan, at pamumuhay ng mga sinaunang tao
 15. 15. 6. Artifact Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Nakabibigay ng impormasyon hinggil sa pamumuhay ng sinaunang tao • Nagbibigay ng ideya tugkol sa mga materyales na mayroon sa paggawa ng mga bagay • Tangible o nahahawakan • Sa mga museo lamang matatagpuan ang aktuwal na mga artifact • Tanging lawaran lamang ang makikita dahil sa pag-aalaga ng mabuti sa mga gamit • Hindi nagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa isang particular na pangyayari • Madalas mahirap isipin kung para saan at bakit ginawa ang mga bagay
 16. 16. 7. Literatura • Produkto ng sining, kasanayan, at pamumuhay ng mga sinaunang tao
 17. 17. 7. Literatura Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Naglalarawan o nagpapakita ng posibleng buhay na mayroon sa nakaraan • Nagpapakita ng pananaw, nasaksihan o naranasan ng awtor o lumikha tungkol sa pamumuhay sa nakaraan • Dahil likhang isip, hindi lahat ng nakasaad sa mga litertura ay totoong naganap o nabuhay • May halong sariling pananaw at bias ng awtor ang kanyang akda
 18. 18. 8. Historical Sites/ Houses/ Shrines • Mga lugar o istruktura na may makasaysayang kahalagahan o pangyayaring naganap, o di kaya ay naitayo bilang pagdakila sa isang tao o pangyayari
 19. 19. 8. Historical Sites/ Houses/ Shrines Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Naglalahad ng mahalagang pangyayaring naganap sa isang lugar • Pagkakaroon ng kaugnayan ng mga mag-aaral sa mga lugar na pinangyarihan ng mga makasaysayang pangyayari • Ang ilang mga monument ay naitayo lamang bilang pagkilala at walang aktuwal na kaugnayan sa makasaysayang tao o pangyayari • Mahal o malayo ang lugar para mapuntahan
 20. 20. 9. Digital • Mga tala mula sa internet o mga kagamitang digital • Halimbawa: Facebook account, Twitter, E-Mail, Text Messages, Online site, Online page
 21. 21. 9. Digital Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Naipapakita ang ugali at mga kaganapan gamit ang makabagong teknolohiya • Bago lamang na uri ng komunukasyon; hindi nagamit noong sinaunang panahon
 22. 22. 10. Quantitative Data/ Statistics • Mga pananaliksik na nagpapakita ng mga quantitative na datos; madalas na maka-table o di kaya ay grapiko • Halimbawa: Census, Surveys, Statistical Reports, Pictographs
 23. 23. 10. Quantitative Data/ Statistics Kagandahan ng Paggamit Balakid sa Paggamit • Gumamit ng siyentipiko/ obhetibong mga panukat sa pag- aaral • Madaling basahin kaysa sa tekstuwal na mga pananaliksik • Bias mula sa nagsagawa ng pag- aaral o gumawa ng datos • Limitadong impormasyon at sample population ang maibibigay
 24. 24. Mga Katanungan Para sa Pagsusuri ng mga Primaryang Sanggunian: • Kailan ito nagawa? • Sino ang gumawa? • Para kanino o saan ito? • Ano ang layunin/ gawain/ silbi nito? • Ano ang mensaheng nais ipakita nito? • Kanino itong punto-de-bista (point of view)? • Mayroon ba itong bias? Kanino? • Ano ang mga bagay na interesante/ kakaiba sa bagay na ito?
 25. 25. Sanggunian • Engaging Students with Primary Sources. Smithsonian National Museum of American History. Retrieved from: https://historyexplorer.si.edu/sites/default/fil es/PrimarySources.pdf • http://www.nationalww2museum.org/learn/e ducation/for-teachers/primary-sources/using- primary-sources.pdf

×