Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Възможностите, които
предоставя
компютърното
счетоводство
Обучението по компютърно
счетоводство се осъществява в 12
клас като задължителноизбираема
подготовка в 2 групи като учебна...
Обучението цели реализация на
връзката между придобитите знания
по учебните предмети „Счетоводство
на предприятието” и „Сч...
Счетоводната програма ще
спомогне за изграждането на
бъдещите икономисти в опитни
счетоводители, готови да водят
самостоят...
Учебното съдържание има за цел
да създаде специалисти по
счетоводство, които не само
владеят основите на теорията по
счето...
То дава необходимата теоритична и
методологична основа за извършване
на стопански операции, като по този
начин съдейства з...
Счетоводния софтуер Microinvest
Делта Pro е предоставен безплатно
за нуждите на ПГЗ “Стефан Цанов”гр. Кнежа от фирма
Micro...
Счетоводния софтуер Microinvest
Делта Pro включва описание на
основни менюта и функционалности на
системата, обобщени прим...
Съдържанието е структурирано
съобразно подредбата на менюта
в Microinvest Делта Proпоследователно са посочени
основните ме...
Програмата се отличава с
интуитивност - вградените контроли
подпомагат работата както на опитния,
така и на начинаещия сче...
ОСНОВНИТЕ МОМЕНТИ В
СЧЕТОВОДНИЯ СОФТУЕР СА:
Стартиране
За бързо стартиране на функциите се
използват клавишни комбинации,
...
Системни функции в Microinvest
Делта Pro
Календар: показва текущата дата от
компютъра. Тя може да бъде
променена чрез ръчн...
Създаване на нова фирма
Стартиране:
Програмата е многофирмена и има
възможност за едновременно водене на
няколко фирми. То...
Приложение.
Тази функция дава възможност на
потребителя да създаде нова фирма и чрез
включване на отметките да прехвърли
с...
Стартиране:
Меню Операции
Приложение: Контиране е основният
работен прозорец в счетоводната
програма за въвеждане и редакция на
стопан...
Специални функции в Бързи команди: Различен режим
по ДДС - използва се за осчетоводяване на документи
с два или повече раз...
Автоматизирани са следните типове операции:
Протокол за ВОП - добавя документ Протокол за ВОП
с пореден номер в дневниците...
Контиране:Пример: Получена е стока на 30.05.2011 г.,
издадена е фактура с дата 03.06.2011 г., а данъчният
кредит се ползва...
Разплащания,
Приложение:Функцията се използва за
автоматично осчетоводяване на
вземания/задължения към партньори по
докуме...
Разплащане във валута
В меню Разплащания се осъществява и
разплащане на валутни
задължения/вземания.
Редакция на съществуващ актив
Информация за актив, в който всички полета
подлежат на редакция.
Отписване на дълготраен актив
Връщане на отписан актив
Отписаните активи се запазват в общия списък с
дълготрайни активи. В случай на необходимост да се...
Изтриване на актив
Изтриване на актив от списъка с дълготрайни активи се
допуска само, когато няма осчетоводени заявки за
...
Сметкоплан и начални салда
В прозорец Начални салда се попълва
стойността на сметката към определен
момент.
Импорт от текстов файл Стартиране:
Приложение: Импорт на операции от текстов
файл прехвърля в базата данни информация
за и...
Преоценка
Приложение: Прозорецът Преоценка се
използва за преоценка на валутно състояние
към определена дата.
Редакция на Партньори
Приложение: В този прозорец се създават
нови, редактират се и се изтриват
съществуващи партньори.
Банкови сметки
Програмата проверява за валидността на
въведената банкова сметка. При въведен IBAN
и име на обслужващата ба...
Оборотна ведомост
Приложение: Справка Оборотна ведомост
предоставя данни за началните салда, оборотите и
крайните салда по...
Справка Продажби
Приложение:Справката предоставя информация на
потребителя за всички осчетоводени продажби на
материали, с...
Меню Прозорци
Приложение:Функцията служи за бързо
затваряне на работните прозорци. Възможни са
следните режими:
Microinvest Делта Pro е в
процес на непрекъснато
развитие, добавяне на нови
и усъвършенстване на
съществуващите функции.
Учениците се запознават и с
останалите продукти,
предоставени от Мicroinvest:
* ТРЗ и ЛС Pro
* Склад Pro
* Инвойс Pro
Mikroinvest za suvet
Mikroinvest za suvet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mikroinvest za suvet

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mikroinvest za suvet

 1. 1. Възможностите, които предоставя компютърното счетоводство
 2. 2. Обучението по компютърно счетоводство се осъществява в 12 клас като задължителноизбираема подготовка в 2 групи като учебна практика.
 3. 3. Обучението цели реализация на връзката между придобитите знания по учебните предмети „Счетоводство на предприятието” и „Счетоводство на предприятието-учебна практика”задължителна професионална подготовката и надграждането на знания и умения в задължителноизбираема подготовка със счетоводен софтуер Microinvest Делта Pro.
 4. 4. Счетоводната програма ще спомогне за изграждането на бъдещите икономисти в опитни счетоводители, готови да водят самостоятелно двустранно счетоводство, да обработват неограничено количество счетоводни операции в отдалечени офиси от цялата страна.
 5. 5. Учебното съдържание има за цел да създаде специалисти по счетоводство, които не само владеят основите на теорията по счетоводство, но да знаят и да могат да осчетоводяват стопански операции със счетоводен софтуер.
 6. 6. То дава необходимата теоритична и методологична основа за извършване на стопански операции, като по този начин съдейства за развитие на умения за създаване и настройка на индивидуален сметкоплан, импорт на операции, автоматични операции и администриране с оглед успешно водене счетоводство на фирма.
 7. 7. Счетоводния софтуер Microinvest Делта Pro е предоставен безплатно за нуждите на ПГЗ “Стефан Цанов”гр. Кнежа от фирма Microinvest България, София 1618 бул.”Цар Борис”-215, ет.12 тел: 029555515 факс:029554046 www.microinvest.net
 8. 8. Счетоводния софтуер Microinvest Делта Pro включва описание на основни менюта и функционалности на системата, обобщени примери и отговори на често задавани въпроси. Документацията е предназначена както за начинаещи потребители на Microinvest Делта Pro, така и за всички напреднали в работата с програмата.
 9. 9. Съдържанието е структурирано съобразно подредбата на менюта в Microinvest Делта Proпоследователно са посочени основните менюта: Файл, Операции, Редакция, Справки, Други, Прозорци, Помощ, като се цели по-бързо ориентиране от страна на потребителя.
 10. 10. Програмата се отличава с интуитивност - вградените контроли подпомагат работата както на опитния, така и на начинаещия счетоводител и минимизират процента на допускане на счетоводни грешки. Microinvest Делта Pro е многофирмен продукт, който има възможност за работа с голям брой бази от данни.
 11. 11. ОСНОВНИТЕ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНИЯ СОФТУЕР СА: Стартиране За бързо стартиране на функциите се използват клавишни комбинации, изписани вдясно от наименованието им в менютата или Бързи бутони. Позиционирането на курсора на мишката върху даден бутон извежда името на функцията.
 12. 12. Системни функции в Microinvest Делта Pro Календар: показва текущата дата от компютъра. Тя може да бъде променена чрез ръчно въвеждане или с двоен клик в календара
 13. 13. Създаване на нова фирма Стартиране: Програмата е многофирмена и има възможност за едновременно водене на няколко фирми. Това става чрез извеждане на списък с вече създадените фирми. Базата от данни на фирмата представлява един или няколко файла.
 14. 14. Приложение. Тази функция дава възможност на потребителя да създаде нова фирма и чрез включване на отметките да прехвърли съответно Сметкоплан, Партньори и Потребители от текущо отворената фирма.
 15. 15. Стартиране:
 16. 16. Меню Операции Приложение: Контиране е основният работен прозорец в счетоводната програма за въвеждане и редакция на стопански операции.
 17. 17. Специални функции в Бързи команди: Различен режим по ДДС - използва се за осчетоводяване на документи с два или повече различни режима по Закон за ДДС в една контировка.
 18. 18. Автоматизирани са следните типове операции: Протокол за ВОП - добавя документ Протокол за ВОП с пореден номер в дневниците за Покупки и Продажби, съгласно изискванията на данъчното законодателство и създава допълнителна контировка към фактурата за доставка
 19. 19. Контиране:Пример: Получена е стока на 30.05.2011 г., издадена е фактура с дата 03.06.2011 г., а данъчният кредит се ползва в месец август.
 20. 20. Разплащания, Приложение:Функцията се използва за автоматично осчетоводяване на вземания/задължения към партньори по документи.
 21. 21. Разплащане във валута В меню Разплащания се осъществява и разплащане на валутни задължения/вземания.
 22. 22. Редакция на съществуващ актив Информация за актив, в който всички полета подлежат на редакция.
 23. 23. Отписване на дълготраен актив
 24. 24. Връщане на отписан актив Отписаните активи се запазват в общия списък с дълготрайни активи. В случай на необходимост да се възстанови се маркира и се задава бутон Връщане на отписан актив от панел Бързи команди .
 25. 25. Изтриване на актив Изтриване на актив от списъка с дълготрайни активи се допуска само, когато няма осчетоводени заявки за контиране. За да се осъществи операцията, се маркира актива и се задава бутон Изтриване от панел Бързи команди.
 26. 26. Сметкоплан и начални салда
 27. 27. В прозорец Начални салда се попълва стойността на сметката към определен момент.
 28. 28. Импорт от текстов файл Стартиране: Приложение: Импорт на операции от текстов файл прехвърля в базата данни информация за извършени стопански операции от складови и фактуриращи програми на Microinvest
 29. 29. Преоценка Приложение: Прозорецът Преоценка се използва за преоценка на валутно състояние към определена дата.
 30. 30. Редакция на Партньори Приложение: В този прозорец се създават нови, редактират се и се изтриват съществуващи партньори.
 31. 31. Банкови сметки Програмата проверява за валидността на въведената банкова сметка. При въведен IBAN и име на обслужващата банка, автоматично се попълват BIC, град и пощенски код.
 32. 32. Оборотна ведомост Приложение: Справка Оборотна ведомост предоставя данни за началните салда, оборотите и крайните салда по счетоводните сметки с натрупване за определен период.
 33. 33. Справка Продажби Приложение:Справката предоставя информация на потребителя за всички осчетоводени продажби на материали, стоки и продукция.
 34. 34. Меню Прозорци Приложение:Функцията служи за бързо затваряне на работните прозорци. Възможни са следните режими:
 35. 35. Microinvest Делта Pro е в процес на непрекъснато развитие, добавяне на нови и усъвършенстване на съществуващите функции.
 36. 36. Учениците се запознават и с останалите продукти, предоставени от Мicroinvest: * ТРЗ и ЛС Pro * Склад Pro * Инвойс Pro

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

2,289

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,370

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×