Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation1

 1. 1. Компютърна презентацияMS Power Point
 2. 2. 1. Основни понятия Компютърна презентация – набор отслайдове*, които са свързани един с други са съхранени в общ файл и служат запредставяне на информация предпублика. Слайд – логически самостоятелнаинформационна структура, съдържащаразлични обекти, които се представят наедин екран на монитора, на лист хартияили на диапозитив.
 3. 3. 2. Мултимедия Съчетаване на текст, звук, графика и видео припредставянето на информация пред публика. Обекти в слайда: Заглавия и подзаглавия; Изображения (рисунки); Таблици и диаграми; Текст; Звук; Фон; Дата, номер; Различни външни обекти.
 4. 4. 3. Разработка на презентация:1) Постановка на задачата.2) Планиране на презентация.a) Подбор и обработка на материалите;b) Определяне на разделите и подразделите напрезентацията;c) Определяне на последователността на слайдовете:3) Създаване на презентацията.4) Управление.
 5. 5. 4. Режими на работа вPower Point Outline View – разработване наструктурата на презентацията; Slide View – разработка на отделнитеслайдове; Slide Sorter View – работа върху всичкислайдове едновременно; Slide Show – за демонстрация наслайдовете.
 6. 6. 5. Работа с текстове:
 7. 7. 6. Изображения (картинки): Създаване наелементарни графичнипримитиви (елипси,правоъгълници, стрелки,линии и др. Групиране наизображения. Добавяне на сянка итриизмерни графики. Оцветяване.
 8. 8. 7. Анимация: Анимация на отделенобект; Установяване напоследователносттана появяване наобектите в слайда. Избиране на ефектиза преход от слайд вслайд. Хронометър за слайдшоуто.
 9. 9. 8. Изкуството да се презентира(Как да направите успешна презентация) Подбор на съдържанието: характеристики и ползи отпродукта , който се презентира. Анализ на аудиторията. Подбор на техника и структура на дизайна. Стил на изпълнението. Привличане на вниманието. Встъплението е важно, за да привлечете внимание. Заключението е важно – то остава в съзнанията нааудиторията и след края на презентацията. Акцентиране на най-важните моменти (Power Point). Умение да се убеждава и забавлява, да се отговаряна въпроси – комуникативни умения.следва
 10. 10. 8. Изкуството да се презентира(Как да направите успешна презентация) Подбор на съдържанието: характеристики и ползи отпродукта , който се презентира. Анализ на аудиторията. Подбор на техника и структура на дизайна. Стил на изпълнението. Привличане на вниманието. Встъплението е важно, за да привлечете внимание. Заключението е важно – то остава в съзнанията нааудиторията и след края на презентацията. Акцентиране на най-важните моменти (Power Point). Умение да се убеждава и забавлява, да се отговаряна въпроси – комуникативни умения.следва

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

245

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×