Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentation1

Education

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentation1

 1. 1. І ' І'“'хч*' / Жїд г@4ид%ј@ Б%І@П„. @Б@ТАИІЪЗ@ЈТ@ и . /' *2275 в М@Д(ДХБ{І@ЗД@ДМ@ “ шюгшш ї и в '- / ”^"Й ›. ”ївзжрхдтг З? ' 57 { „. ., и ' ч 42"* 3, ' 4,. ; -. ч А' ь. д" с І' ГІЈ І . г*- І Кк г' . . Х . Ъ . Ч ' к л / %ь 'ї к; 'Д -' ч. 1 . Кт 'З' А ~~ идвам ї ~: -„ ~» д{. .. . г и І. 'І йь. д; х. .хїххжь д* ч' К. . І 5 'її-: дфк - д: * 'г . с г ц ~ ': .4-~ д . ' А: 'в' х{. ј;ъь т' е д , јг . с. ;
 2. 2. На 20 декември 2013 г. , по време на своята 68- ма сесия, Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) провъзгласи 2015 г. за Международна година на светлината и светлинно-базирани технологии.
 3. 3. Чрез обявяване на Международната година на светлината вниманието на световната общественост се фокусира върху темата за светлината в науката и нейните приложения. ООН е признала важността на светлинно-базираните технологии за насърчаване на устойчивото развитие чрез решения на глобалните предизвикателства в енергетиката, образованието, селското стопанство и здравеопазването. Светлината играе жизнено важна роля в нашето ежедневие през 21 век, като направи революция в медицината, лежи в основата на международната комуникация чрез интернет и е от съществено значение за културните, икономическите и политически връзки на глобалното общество.
 4. 4. През 1815 г. , на О. Френел публикува първия научен труд посветен на вълновата теория за светлината, а през 1865 г. , Джеймс К. Максуел изгражда Общата теория на електромагнетизма и в частност доказва електромагнитната природа на светлината. През 1915 г. , А. Айнщайн публикува Общата теория на относителността (ОТО) в която показа, че светлината е в центъра на структурата на пространството и времето, като предсказа изкривяването на светлината от гравитацията.
 5. 5. Светлината е електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за човешкото око диапазон на електромагнитния спектър, приблизително от 400 до 750 пт. Понякога към понятието светлина се включват и инфрачервените и ултравиолетовите лъчи.
 6. 6. СЪІ-ЦЅСТВУВСЈТ МНОГО И рОЗАИЧНИ видове ИЗТОЧНИЦИ НО СВеТАИНСІ, НО УСАОВНО МОГСІТ АСЈ се рОЗАЅАЯТ НО АВС ВИАС! Ф естествени И ИЗКУСТВЅНИ. КЪМ естествените СПОАОТ ЗВЗЗАИТЗ, ГСЈАСЈКТИКИТе, СВеТКСЈВИЦИТе И други.
 7. 7. Най-ранните изкуствени източници на светлина са свещите и факлите. Свещта представлява фитил от текстилен материал, поставен в средата на втвърдено гориво, което се разтапя при горенето. Най-мощните и най-ярки източници на светлина днес се явяват лазерите. Те са източници на монохроматична, кохерентна, насочена светлина. Лазерът изпуска тънък, добре насочен, кохерентен сноп с постоянна дължина на вълната (еднакъв цвят), постоянна фаза и голяма яркост за разлика от некохерентните източници като електрическите крушки, които излъчват вълни в почти целия електромагнитен спектър и във всички посоки.
 8. 8. Пјачупвг: -:е или ре):52рг: <ьІјг. я е г! ) гкбїїоката на една въль а всл едствит І ~о . течї-їй скорост. Явлението наог' Его при преминаване от една сре съїїјїествува при всички видове въ д? за е преминаването на зв' „ еднаггїреда в друга или когато водїзу. , ята/ Л' преминаїїаддъда разл ич н а дъл бои 14% . 4,747 › 1
 9. 9. ( 7' ' . Ч " '5 ї 5 д: І 41 ~Г. ;~ї г І . НЦЦІЗЈ . :й т . 7 . х „ -д с. ; -, мн, ... щ . ~ . ъ д)
 10. 10. Отражение и пречупване на светлината. Явлението отражение на светлината се осъществява, когато на границата между две среди светлината променя посоката си и продължава да се разпространява в първата среда. Явлението, при което светлината преминава във втората среда, но на границата променя посоката си на разпространение спрямо тази в първата среда, се нарича пречупване на светлината.
 11. 11. . .
 12. 12. Полярното сияние е оптично явление, наблюдавано в небето над полярните ргатйтони на Земята, образуващо се в следствике на взаимодействието на заредени частици от слънчевия вятър с магнитосфератат. Явленнието може да се оприличи на поргатзтипгеглтгнто кЈрасив танц на разноцветни светлини* , в нежбїеътгоъ. Полярните сияния са в основатагкна много легенди и митове на северните народи. Викингите вярвали, че сиянията са воини, препускащи на коне през небето, а според ескимосите добри духове палят светлините, за да осветят пътя на мъртвите към отвд-нтия свят.
 13. 13. Полярните сияния възникват на височина 90-130 І<т над повърхността на Земята, но през 1959 г. в Северното полукълбо е засечено сияние на височина 160 І<т и ширина на фронта 4 800 І<т. Причина за удивително красивото природно явление е слънчевата дейност. Атмосферата на Слънцето е съставена най-вече от водород. От най-външния и най-разредения й слой непрекъснато се откъсват невидими частици (електрони и протони) и изтичат в Космоса. Този поток се нарича слънчев вятър. Част от него дотстига Земята и под действие на нейното магнитно поле, което е най-силно при полярните области, взаимодейства със земната атмосфера, предизвиквайки разноцветно светене на атмосферни газове. На всеки 11 години дейността на Слънцето достига своя максимум и потокът на слънчевия вятър се засилва. В този период полярните сияния са много живописни. Аигога ВОГеО/ їЅ буквално Преведено от латински означава "Зора на Севера". Така на научен език се наричат Полярните сияния в северното полукълбо.
 14. 14. Свет/ киното още от древностто е възприемоно кото СИМВОА но доброто и живото, докото тъмниното (Аипсото но свет/ кино) симвоАизиро ЗАОТО ИАИ невежеството. Още с откривонето но огъня светАиното стово жизненовожно състовно и неизменно чост от живото но първобитния човек. В християнското реАигия Бог е описон кото „свет/ кино но светАините". В много реАигии тя присъство кото формо но свръхестественото иди извънземното. СветАиното игрое вожно родя също в орхитектурото и фотогрофиято.
 15. 15. “Светлината на Слънцето достига до Земята за 8 минути, а автомобил би изминал това разстояние за 180 години, ако се движи със скорост 60 Кт/ Н. *Светлината изминава един метър за З, З наносекунди *Светлината изминава един километър за З, З микросекунди 'Светлината изминава разстоянието от геостационарната орбита до Земята за 0,12 секунди ”Светлината обикаля Земята по екватора за 0,13 секунди *Светлината изминава разстоянието от Земята до Луната за 1,З секунди *Светлината изминава разстоянието от един парсек за 3,26 години *Светлината изминава разстоянието от Алфа Кентавър до Земята за 4,4 години ”Светлината прекосява Млечния път за 100 000 години “Светлината изминава разстоянието от галактиката Андромеда до Земята за 2 500 000 години.
 16. 16. д' І ду: щ' 4. *ь "Х Ч. *ъ * 'х . т х ' ч - 'І х. -&д„ ' Х
 17. 17. Където няма светлина има мрак. Това означава, че място, което не осветено е черно на цвят. Но въпреки това, защо космоса е черен, при положение, че е пълен с ярки звезди, излъчващи светлина, а нашето слънце например даже не е най-ятркатаггзгвезда, а напротив „/ На Земята сме запознати с! термина "дневна светлина". Дневна светлина е „времето от изгрев до залез слънце, създадено от лъчите на слънцето. Това е резултат, както от хдиректна, така и от индиректна слънчева светлина. Това позволява на всички ни да виждаме заобикалящия ни свят, нто и не само това, а и да виждаме цветно. В тьмнинтатта всичко изглежда сиво или черно.
 18. 18. Ѕип . Космоса съдържа твърди частици и газове, като хелиевия атом, които са много гъсти на кубичен метър, което пък означава, че гъстотата на самите молекули е почти никаква, което създава и вакуума в Космоса. По тази причина светлината в Космоса пътува свдмотывправа дивия без да се разпръсква или отразява се едно глхедате лазерен лъч- виждате отражени му, но не ифъчът. Така и в Космоса се вижда източн и евентуално приемателя на светлина но не и светлината като такава. Космоса няма атмосфера и е почти пълен вакуум, затова и светлината няма върху какво да се разсее, затова и Космоса винаги изглежда черен. Аїрпл (птици А , О
 19. 19. изготвтхтлд ЙОАНА ИВАЙІІОВА *СТЕФАНОВА от 9 в КЛАС ПГЗ " СТЕФАН ЦАНОВ"

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Education

Views

Total views

469

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

83

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×