Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

въоръжените сили на република българия история и настояще

 • Be the first to comment

въоръжените сили на република българия история и настояще

 1. 1. В О Е Н Н А А К А Д Е М И Я “Г. С. Р А К О В С К И” ФАКУЛТЕТ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА” К А Т Е Д Р А “ВОЕННА СТРАТЕГИЯ” ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ 2013 РАЗРАБОТИЛ: ПОЛК. ДОЦ. Д-Р КРАСИМИР ДОБРЕВ
 2. 2. УВОД • компонент на държавността – въоръжените сили • взаимовръзката армия – държава • солидна военна мощ • армията съществува в продължение на хилядолетия
 3. 3. ДЪРЖАВИ БЕЗ АРМИЯ Коста Рика Гренада Кирибати Лихтенщайн Маршалови 27.01.14 острови Федерални щати Микронезия Науру Палау Сейнт Лусия Сейнт Винсент и Гренадини Самоа Соломоновите острови Тувалу Ватикана Хаити Исландия Мавриций Монако Панама
 4. 4. новите приоритети регламентирани от: • Бяла книга за отбраната и въоръжените сили; • Стратегия на национална сигурност на Република България; • Национална отбранителна стратегия на Република България; • План за развитие на въоръжените сили на Република България (до края на 2014 г.); • Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната до 2020 г.; • Доктрина на Въоръжените сили на Р. България
 5. 5. I. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ 1.1. Основни понятия за Въоръжените сили • • • • • • • Армия; Въоръжените сили (войска, армия); Видът въоръжени сили; Родът войска; Специалните войски; Резервите; Военнослужещите.
 6. 6. Йерархия на званията във ВС на Република България Войнишки звания: Сухопътни войски и военновъздуш- Военноморски сили ни сили     Ефрейтор 1-ви и 2ри клас Редник 1-ви , 2-ри и 3-ти клас Старши матрос 1-ви и 2-ри клас Матрос 1-ви , 2-ри и 3-ти клас    
 7. 7. Сержантски звания:  войски и военновъздушСухопътни Военно морски сили ни сили Офицерски кандидат 1-ви и 2-ри клас Офицерски кандидат 1ви и 2-ри клас   Старшина Мичман   Старши сержант Главен старшина   Сержант Старшина I степен   Младши сержант Старшина II степен  
 8. 8. Младши офицерски звания: Сухопътни войски и военновъздушни сили   Капитан Военно морски сили   Капитан лейтенант   Старши лейтенант     Старши лейтенант     Лейтенант   Лейтенант  
 9. 9. Старши офицерски звания: Сухопътни войски и военновъздушни сили Военно морски сили   Полковник   Капитан I ранг     Подполковник   Капитан II ранг     Майор   Капитан III ранг  
 10. 10. ЗВАНИЯ В СВ ВВС ВМС Висши офицерски звания: Генерал Адмирал Генераллейтенант Вицеадмирал Генерал-майор Контраадмирал Бригаден генерал Комодор
 11. 11. I. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ 1.2. Същност на изграждането и развитието на въоръжените сили • • • • Българска земска войска (1878–1879 г.) Българска войска (1879–1946 г.) Българска народна армия (1946–1990 г.) Българска армия след 1990 г. 1.3. Войскови формирования
 12. 12. Название на армейската единица Количес тво л.с. Количество подчинени единици регион или театър на военните действия 300 000 + 2+ фронта маршал/ петзвезден генерал или главнокомандващ XXXXXX фронт, окръг 200 000 + 2+ група армии маршал/ петзвезден генерал, армейски генерал XXXXX група армии, флотилия 100 000 + 2+ армии армейски генерал, маршал/ петзвезден генерал армия, СОК /СКС/ Флотилия, флот 50 000 — 60 000+ 2+ корпуси генерал, генерал-полковник, адмирал корпус, КОС, флот 30 000 — 50 000 2-4 дивизии генерал-лейтенант вицеадмирал XX Дивизия, авиобаза, военноморска база, авиокрило 10 000 — 20 000 2-4 бригади генерал-майор контраадмирал, комодор/ бригаден адмирал X бригада, авиобаза, военноморска база, авиокрило 30005000 2+ полка 3-5 батальона Полковник, бригаден –генерал, генерал-майор, комодор/ бригаден адмирал III полк, кораб 20003000 2-3 батальона, 6-12 роти полковник, подполковник II батальон, дивизион, ескадрон, кораб, ескадрила /дружина/ 300— 1000 2-6 роти, батареи майор, подполковник I рота, батарея, полуескадрон 70-250 2-8 взводове старши лейтенант или капитан ••• взвод, отряд 25-60 3-4 отделения младши лейтенант, лейтенант или старши лейтенант •• отделение, 8-16 2 групи, звена младши сержант, сержант, старши сержант • звено, група, команда, екипаж, разчет 4-8 0 ефрейтор, младши сержант, Символ XXXXXXX XXXX XXX Командване на армейската единица
 13. 13. II. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ 2.1. Въоръжените сили на Третата българска държава 2.1.1. Българската войска през 1878-1885 година • „Временни правила за образуване на Земска войска в Княжество България”; • Берлинският мирен договор -„въоръжена милиция”; • 12-те пехотни дружини от българското опълчение са преименувани в дружини от Българската земска войска. • Търновска конституция и „Временно положение за Българската войска“ - военна повинност; • През 1883 година дружините са групирани в 5 бригади. • от 12 октомври 1884г. се преминава от дружинна към полкова структура в армията.
 14. 14. II. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ 2.1. Въоръжените сили на Третата българска държава 2.1.1. Българската войска през 1878-1885 година • „Командата на волно определящите се” в гр. Пловдив, преместена от 26 ноември 1878 г. в гр. София и преименувана във Военно училище. • Положени са основите на българския национален офицерски корпус — факторът, без който не е възможно да се развива новосъздадената войска. • Съединението на Княжество България с Източна Румелия. До 1885 г. през казарма общо в Княжество България и Източна Румелия са минали 86 000 души. • Сръбско-българската война. • След Съединението на Източна Румелия с Княжество България 1885г. БА е реорганизирана в
 15. 15. II. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ 2.1. Въоръжените сили на Третата българска държава 2.1.2.Организация на армията след 1885 година • През 1889 г. БА има 24 пехотни, 4 конни, 6 артилерийски и един пионерен полк. • На 03.12.1891 г. Народното събрание приема Закон за въоръжените сили в Княжество България - Действаща армия и Резервна армия, въвежда се дивизионната организация. • През 1895 г. се полагат основите на пограничната стража. • През 1897 г. се преустройват и военноморските сили в Дунавска флотилия – в Русе и морска част – във Варна. • През 1903г. е приет нов закон за въоръжените сили. • През 1906г. се въвеждат военноинспекционни области. • На 1 март 1912 г. народните представители в ХV НС – закон за създаване на Военна академия.
 16. 16. II. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ 2.1. Въоръжените сили на Третата българска държава 2.1.3. Българската войска през Балканските войни 19121913г. • Балканската война 1912–1913 мобилизационният състав на БА достига 639 567 души. • В армията като доброволци постъпват писателите Ив. Вазов, Е. Пелин, доцент М. Арнаудов, доцент А. Балабанов, академик А. Балан, скулпторът А. Николов, художникът Н. Михайлов, Р. Даскалов. В редовете на армията са и Й. Йовков, А. Страшимиров, Д. Дебелянов, Д. Полянов, Ст. Панчев, М. Кремен, Владимир Димитров—Майстора и други. • В страната и на фронта действуват 49 чуждестранни военни медицински мисии, попълнени с доброволци • Творчеството на българското командване • Междусъюзническата война (1913 г.)
 17. 17. II. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ 2.1. Въоръжените сили на Третата българска държава 2.1.4. Българската армия по време на Първата световна война • Състава на БА през Първата световна война 1914–1918 (към 1 септ. 1918 г.) достига 885175 души, което я превръща в най-голямата армия на глава от населението в света. 2.1.5. Българската армия през 1919-1945 г. • Ньойския договор за мир от 27 ноември 1919 г. • след 1920 г. - трудови войски. • участие във Втората световна война.
 18. 18. II. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ 2.1. Въоръжените сили на Третата българска държава 2.1.6. Българската народна армия през 19451990 г. • Българската армия след 1945 г. - част от системата партия—държава. • реорганизация по съветски модел. • Варшавския пакт през 1955 г. • съвременно оръжие и бойна техника • Редукцията на л.с. - започва на 27 януари 1989 г. с решение на Държавния и Министерския съвет.
 19. 19. II. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ 2.2. Въоръжените сили на Република България след демократичните промени 1990 г. • ДОВСЕ • след 1990 г. офицерския състав е съкратен, ракетните войски са унищожени, а ВВС и бронетанковите редуцирани до незначителни формирования, ВМФ също запада. • подготовката и усъвършенстване на офицерите. • През 1994 г. - „Партньорство за мир”. • През 1995 г. - ЗОВС на РБ. • „План 2010” - Българската армия на 75 000 души. • През 1998 г. - Концепция за национална сигурност. • През 1999 г. Военна доктрина, променена 2002 г. л.с. на ВС да не надхвърля 45 000 души.
 20. 20. II. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ 2.2. Въоръжените сили на Република България след демократичните промени 1990 г. • В Министерството вътрешните работи - Гранични войски бяха преобразувани в гранична полиция, а Вътрешни войски в Жандармерия и извадени от състава на ВС за военно време. • През 2002 година беше изготвена Бяла книга на отбраната и въоръжените сили на Република България и Военна стратегия. • 2000 г. от състава на ВС бяха извадени войските на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта и на Комитета на пощите и далекосъобщенията.
 21. 21. III. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - НАСТОЯЩЕ • 2003-2004 г. - Стратегически преглед на отбраната и въоръжените сили • 2004 г. - План за организационно изграждане и модернизация на ВС до 2015г. – ВС- 38929 военнослужещи и 9880 граждански лица. • 29 март 2004 г. България се присъединява към НАТО. • 2004 г. МС - 11 проекта за модернизация на ВС. • 30 ноември 2007 г. бяха уволнени наборните войници от ВС на РБ и се премина към професионална армия.
 22. 22. III. ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - НАСТОЯЩЕ 2009 г. - нов ЗОВС на Република България. 2010 г. - Стратегически преглед на отбраната и ВС 2010 г. - 41-то НС Бяла книга на отбраната и ВС. 2010 г. - План за развитие на ВС на Р. България. Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната до 2020 г. - с 13 проекта за модернизация на ВС. • Устройствен правилник на Министерството на отбраната • 2011 г.- закрит ГЩ на БА –> Щаб на отбраната в интегрираното МО • • • • •
 23. 23. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ мо БЪЛГАРСКА АРМИЯ СТРУКТУРИ ПОДЧИНЕНИ НА МО
 24. 24. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ военни формирования подчинени на МО В сила от 10.06.2012г. СЛУЖБА “ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ” СЛУЖБА “ВОЕННА ПОЛИЦИЯ” ВОЕННО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ” НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” СТАЦИОНАРНА НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН 27.01.14 ПОЛИГОН КИС ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
 25. 25. СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПО ОТБРАНА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ВОЕННО КОМЕНДАНСТВО “СНАБДЯВАНЕ ИЗДАТЕЛСТВО МО И ТЪРГОВИЯ–МО” ЕООД ВОЕННО-РЕМОНТНИ 27.01.14 ЗАВОДИ “ТЕРЕМ” ЕАД Център за компетенции по управление на кризи
 26. 26. БЪЛГАРСКА АРМИЯ Съвместно командване на силите с пряко подчинени формирования Сухопътни войски Военновъздушни сили Военноморски сили 27.01.14
 27. 27. СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ КОМАНДВАЩ ЗАМЕСТНИК КОМАНДВАЩ ЩАБ НАЧАЛНИК НА ЩАБА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КОМАНДВАЩИЯ НА СКС ФОРМИРОВАНИЯ бригада „Логистика“ Военен команден център (ВКЦ) Щаб за контрол на придвижването Център за осигуряване Мобилна КИС Център за наблюдение и контрол на РХБЕО Център за документално осигуряване 27.01.14 Оперативен архив на Българската армия Национален военен учебен комплекс (НВУК) „Чаралица“ УП „Ново село“
 28. 28. ЧИСЛЕНОСТ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 2014г. 2010г. 44 100 души Общо Не по-малко от 37 000 души Промяна в количеството личен състав на въоръжените сили по категории 27.01.14 Въоръжени сили 2010 Въоръжени сили 2014
 29. 29. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВС ПО СТРУКТУРИ 27.01.14
 30. 30. ЧИСЛЕНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 2010г. 34 500 души 27.01.14 2014г. Общо Не по-малко от 26 000 души
 31. 31. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БА ПО СТРУКТУРИ 27.01.14
 32. 32. ЗАКЛЮЧЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ • от Шипка, където получи бойното си кръщение, • тя стигна до Сливница и Пирот, • които затвърдиха вярата и донесоха победите при Лозенград, Люлебургаз, Бунархисар, Булаир, Одрин. • След тях дойдоха Криволак, Калиманци, Тутракан, Добрич, Дойран, • последва ги Ниш, Страцин и Стражин, при Крива паланка и Куманово, Щип и Велес, Сотин, Оролик и Грабово, Дравасоболч, Дравапалконя и Дравачехи • и още много места, на които нашата армия се покри с неувяхваща слава.
 33. 33. В О Е Н Н А А К А Д Е М И Я “Г. С. Р А К О В С К И” ФАКУЛТЕТ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА” К А Т Е Д Р А “ВОЕННА СТРАТЕГИЯ” ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ 2013

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • petkodimow

  Jun. 22, 2016
 • IvanMarinov1

  Apr. 26, 2020

Views

Total views

6,044

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

52

Actions

Downloads

21

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×