Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2/21/2014

jobs.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ
НА АВТОБИОГРАФИЯ

Лична информация
С обствено (и) име (на) / Фамилия(и)

Атанас Петр...
2/21/2014

jobs.bg

Заемана д лъжност или позиция
Име на работод ателя
Населено място
Вид на д ейността или сферата на раб...
2/21/2014

jobs.bg

Основни д ейности и отговорности
Име на работод ателя
Населено място
Вид на д ейността или сферата на ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cv

22,858 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cv

  1. 1. 2/21/2014 jobs.bg ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Лична информация С обствено (и) име (на) / Фамилия(и) Атанас Петров Кехайов Ад рес ул."Ферд инанд ова" №78 E-mail shagrath@abv.bg Националност В момента живея в Дата на ражд ане Пол Предпочитана длъжност / Сфера на работа България Бургас/България 25.10.1983 Мъж Помощник управител; Консултант; Графичен дизайнер; Офис асистент; Трудов стаж Дати Заемана д лъжност или позиция Основни д ейности и отговорности Име на работод ателя Населено място Вид на д ейността или сферата на работа Заплата Дати Заемана д лъжност или позиция Основни д ейности и отговорности Име на работод ателя Населено място Вид на д ейността или сферата на работа Заплата Дати http://www.jobs.bg/js_cv_preview.php?cv_sid=313538 Февруари 2010 - Юли 2013 С тарши Оператор обслужване на клиенти Под д ръжка на межд ународ ен интернет сайт за електронна търговия. Въвежд ане на персонала в зад ачите зад ад ени за д еня, обучение на нов персонал, комуникация с клиента във връзка с възложените зад ания. С иксти Кей ООД С офиа Интернет/Електронна търговия 980 BGN Септември 2009 - Декември 2009 Заместник управител Помощник управление на франчайз на голяма верига магазини за канцеларски материяли, оформление и контрон на поръчки от клиенти, работа с д ържавни учрежд ения, оформяне на график и извършване на ревизий.Отговорник пред печат и реклама в под отд ел на фирмата. Ейт ООД С офия / България Търговия 650 BGN Ноември 2008 - Септември 2009 1/3
  2. 2. 2/21/2014 jobs.bg Заемана д лъжност или позиция Име на работод ателя Населено място Вид на д ейността или сферата на работа Заплата Дати Заемана д лъжност или позиция Основни д ейности и отговорности С ътруд ник пред печат Ейт ООД С офия / България Търговия 650 BGN Март 2007 - Октомври 2008 Графичен д изайнер Изработване на пълна гама от рекламни материали.Монтаж на външна реклама. Работа с C orelDraw и Photoshop. Име на работод ателя С пленд ид 13 ООД Населено място Бургас / България Вид на д ейността или сферата на работа Заплата Дати Заемана д лъжност или позиция Име на работод ателя Населено място Вид на д ейността или сферата на работа Заплата Дати Заемана д лъжност или позиция Име на работод ателя Населено място Вид на д ейността или сферата на работа Заплата Дати Заемана д лъжност или позиция Име на работод ателя Населено място Вид на д ейността или сферата на работа Заплата Дати Заемана д лъжност или позиция Основни д ейности и отговорности Име на работод ателя Населено място Вид на д ейността или сферата на работа Заплата Дати Заемана д лъжност или позиция http://www.jobs.bg/js_cv_preview.php?cv_sid=313538 Маркетинг/Реклама/ПР 450 BGN Октомври 2006 - Март 2007 Компютърен Оператор UltraNet Бургас / България Друго 300 BGN Април 2006 - Юли 2006 помощник готвач/барман "Stop" Кафе Бургас / България Туризъм, хотели и ресторанти 350 BGN Юни 2005 - Август 2005 Барман Аглийски Пъб Несебър / България Туризъм, хотели и ресторанти 450 BGN Октомври 2004 - Май 2005 Прод авач-консултант Прод ажба, нанасяне на отчети, извършване на ревизии, зарежд ане на нова стока. С екс шоп Пловд ив / България Търговия 500 BGN Април 2004 - Юни 2004 Рекламен агент 2/3
  3. 3. 2/21/2014 jobs.bg Основни д ейности и отговорности Име на работод ателя Населено място Вид на д ейността или сферата на работа Заплата Дати Заемана д лъжност или позиция Основни д ейности и отговорности Име на работод ателя Населено място Вид на д ейността или сферата на работа Заплата С ъбиране на клиенти за изготвяне на рекламно списание Рекламна Агенция Пловд ив / България Маркетинг/Реклама/ПР 20 BGN Май 2001 - Август 2003 Компютърна Под ръжка Хард уерна и софтуерна под д ръжка на компютри в интернет зала. Ет "АвтоКомерс" гр.С офия Бургас / България Друго 300 BGN Образование и обучение Дати Септември 1997 - Юни 2001 Наименование на прид обитата квалификация Вод но С тройтелство Име и вид на обучаващата или образователната организация Техникум по С тройтелство "Колю Фичето" Населено място Ниво по националната класификация Бургас / България С ред но У чилище Лични умения и компетенции Разбиране Чужд (и) език (езици) Английски С ред но Компютърни умения и компетенции У правлявал хора Говорене Писане С ред но С ред но Adobe Photoshop (С ред но напред нал) C orelDraw (Експерт) Internet (Експерт) Word (Експерт) After Effect (С ред но напред нал) Да (12) Допълнителна информация Желана заплата http://www.jobs.bg/js_cv_preview.php?cv_sid=313538 700 BGN 3/3

×