Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Магнит за околните 1 и 2

418 views

Published on

Готов ли си да бъдеш героя на своя живот?

Този трейнинг ще ти помогне да станеш по-привлекателен и интересен за хората около теб!

Продължителност - 5 последователни седмици по 5 часа.

Представи си, че постигаш всички цели, които си си поставил...
Представи си, че си самоуверен и че можеш да бъдеш душата на компанията...
Представи си, че хората от другия пол търсят погледа ти и твоето внимание...
Представи си, че знаеш как да привличаш и убеждаваш околните, носейки добро настроение...

Какви умения ще придобиеш?

- запознаване с лекота
- бързо сприятеляване
- възбуждане и задържане на интерес
- привличане на внимание
- убедителност
- постигане на естествена самоувереност
- бързо справяне в неочаквани ситуации
- увлекателно разказване
- запазване на самообладание
- свободно импровизиране в различни ситуации
- разбиране, какво се харесва на другия пол
- предотвратяване на конфликтни ситуации
- креативно мислене
- отстояване на мнение
- работа в екип и сработване с хората

ОЩЕ...
Всеки курсист ще получи персонално внимание от водещия, включващо:

- препоръки за подобряване езика на тялото
- насоки за работа с гласа и интонацията
- лична проверка на самостоятените задачи, с посоки за възможно подобряване
- индивидуални съвети, съобразени с личните качества, показани в курса
- конкретно мнение за направеното впечатление


Ако искаш всичко това, значи е време да запазиш своето място!

Published in: Self Improvement
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Магнит за околните 1 и 2

 1. 1. Академиязаличниисоциалниумения-АЛСУ СтаниславИнчовски-Капитана alsu.eu
 2. 2. Калвин Харис е шотландски певец и музикален продуцент. Уикипедия Роден: 17 януари 1984 г. (възраст 31) Награда за музикален клип на Ем Ти Ви за клип на годината 2012 г. Награда за музикален клип на Ем Ти Ви за най-добър денс/клубен клип 2012 г. Музикална награда на „Билборд“ за най-добър денс/електронен изпълнител 2015 г. Награда Glamour за мъж на годината 2015 г. Награда „Изборът на тийнейджърите“ за любим изпълнител на електронна денс музика (ЕДМ) 2014 г. Награда на NME за най-добър химн на дансинга 2013 г., 2009 г. · Sweet Nothing, Dance wiv Me Британска награда за фестивали за химн на лятото 2014 г. · Summer
 3. 3. https://www.youtube.com/watch?v=yZqmarG Shxg
 4. 4. „Всичко се прее...цака“
 5. 5. Само-усъвършенстване
 6. 6. • Харизма (от гръцки: χαρις - дар от Бога, божественото) е характерна черта на индивиди, които имат силен чар и магнетизъм (са привлекателни). Например, човек притежаващ голяма xаризма е магнетичен, привлекателен, чаровен. • Харизмата (в богословската терминология) е особен Божи дар, който се изразява в това, че неговият носител има съответните способности, качества или власт, без да има съществени лични заслуги за тях. Носителите на такава харизма се наричат харизматични личности. Такива са например пророците, които носят пророческия дар, царете, чиято светска власт в ранните религиозни тълкувания е приемана за свръхестествена и дар свише. Според Робърт Джийн (ам.авт.) 1. Идея, вяра, цел 2. Красноречие 3. Артистичност, оригиналност 4. Мистериозност, непредвидимост 5. Авантюризъм, сексуалност, бунтарство, опасност, спонтанност 6. Уязвимост, човещина, сърдечност 7. Увереност, самочувствие, спкойствие 8. Магнетизъм
 7. 7. В знания • Активно слушане • ВЕВЯР –подход при критика • Влияние на социалните медии • Думи на вниманието • Градинарски принцип • Ефекта на изненадата • Зона на комфорта • Колело на живота • Мъжки и женски лъжи • Поколение Y (digital native) • Социално огледало В умения • Аналитичност • Запознаване (лесно и успешно) • Разсмиване • Импровизация • Двигателна култура • Език на тялото (разчитане и прилагане) • Език на флирта (разчитане и прилагане) • Правене и приемане на комплименти • Разказване на истории • Спонтанно забавление • Справне със страхове и притеснения • Употреба на интонация
 8. 8. В цифри • 3-ичен и дървовиден принцип • 4-не правилни подхода в обуването • 6 подхода за да ни запомнят • 6 вида слушане • 6 принципа на хумора • 7 слоя на междуличностните отношения • 7 етапа на научаване • 7 начина за искане на услуги • 13 страхотии В имена • Балзаков принцип • Галилеов подход • Ефект „Ровър“ • Мотиватори и незадоволители на Херцберг • Пирамида на Маслоу • Прозорец на Джохари • Пушката на Чехов • Теория Х и У на МакГрегър • Шанън-Уивъров комуникационен модел • Цветни гласове на Ч. Импарато
 9. 9. Антропология/Етнология
 10. 10. ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ
 11. 11. Какво и как четеш ≠ какво и колко разбираш ≠ какво научаваш и как прилагаш
 12. 12. х
 13. 13. Дървовидна структура
 14. 14. Лични качества Външн ост Повед ение Език на тялото • жестове • Мимики • Поза и др. Глас • тембър • Интонация • Дикция • емоция Адекв атност • Съобразителност • Соц. компетентност Облекло • Дрехи • Обувки • Аксесоари Тяло • Ръст, килограми • привлекетелност Други • Аромат • Статус • актуалност Външн ост Повед ение Лични качества
 15. 15. https://www.youtube.com/watch?v=WFuWP hlsyEI
 16. 16. Слоеве в общуването
 17. 17. hikikomori
 18. 18. Поколение Y (digital native) Дигитални по рождение; обичат разнообразието; имат нужда от нови и разнообразни умения (граждански); търсят удовлетворение от това, което правят; постоянна свързаност с цел комуникация, учене, изразяване на позиции, информиране; креативност и правене едновременно на много и различни неща в мултимедийна среда; приемат и търсят информация от хора, които не ги назидават, не се респектират много от властимащите; готови са да работят за промяна и да правят интересни неща
 19. 19. Поколение Z
 20. 20. https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY&index=3&list=PLVH_xqDEDfyVnoIo75n2bz8DIRwi6fB6_
 21. 21. Влияние на технологиите върху комуникацията Дефиниране на цели за привличане Дървовиден принцип (и при личността) Какво е магнетичност и какво харизматичност Кои са магнетични от популярите личности Калвин Харис и Ума Търман – промяна в две посоки Наука и ежедневие, експеримент на Галилей Поколение Y (Z)- digital native Скоропоговорки за добра артикулация Упражняване на запознанства Развитие на аналитичността по косвени белези Хикикомори и социофобия 7 слоя на междуличностните отношения
 22. 22. https://www.youtube.com/watch?v=QxVZYiJKl1Y
 23. 23. Лоша комуника ция, презентация Лоши впечатления / отношения мнения Липса на разбиране подкрепа/ партньорств о Слаби продажби, резултати, самочувстви е, успехи Слабо развитие, липса на чувство за успех и щастие
 24. 24. Нарцисизъм (58% сравнено с 1982 г.) 3 х> нарцистични личностни разстройства Обсебеност от славата х3 Допаминова зависимост от лайковете Понижена креативност Уверени в способностите си - 60% Общуват основно с връстници По-дълго живеят с родителите си Мили, трудно решават, съветват се с родителите („пъвото неразбунтувано поколение“) „брандиране“ на личността Най-ниска гражданска ангажираност (не уважават властта и не се интересуат/възмущават от нея) Информирани, но не активни Навик за „лесно и интересно“ (на 1 клик) Оптимисти и прагматични идеалисти Най-висок % не- религиозност и толерантност спрямо различието Когнитивните способности на децата (11-12 г.) са се влошили с 2-3 г. (към 2008 спрямо 1993 г.)
 25. 25. https://www.youtube.com/watch?v=R-ybt_Sjrp8&list=PLVH_xqDEDfyU0TWQ38Ve0KZ3DuhLBGYzy&index=63
 26. 26. Запознаване
 27. 27. https://www.youtube.com/watch?v=SGPjUyVtTQw&list=PLVH_xqDEDfyU0TWQ38Ve0KZ3DuhLBGYzy&index=17
 28. 28. https://www.youtube.com/watch?v=1pp0EZD9DmU
 29. 29. По какво се познава хубавата пералня? Външността? Марката? Върши работа Тиха е Надеждна, икономична ОТЛОЖЕН СТАРТ
 30. 30. „Вие приличате на мен, и това ме радва за вас!“ Оноре дьо БАЛЗАК
 31. 31. Божествено докосване •Поглед, зрителен контакт •Общо преживяване или интереси •История, случка, сюжет •Емоционален или драматичен момент
 32. 32. 1. Под бук лук, над бук звук. 2. Върбан брал върби във Върбово... 3. Ших ширит, свих ширит, ших, свит сив ширит. 4. Русо прасе просо пасе , паси просо русо прасе 5. Добри дроби дроби добри, дроби Добри дробите! 6. Шест шишета се сушат на шест шосета 7. Кралица Клара крала кларинети от кралската кларинетница. 8. Здравко здравец бере. Бери, Здравко, здравец, здрав да бъдеш, Здравко!
 33. 33. • Петър плет плете, през три пръта преплита. Плети Петре плета! Падна Петре плета, подпри Петре плета, през три пръта преплети Петре плета! • Крал Карл крал от кралица Клара кларинет, а кралица Клара крала от крал Карл корал. • Сашо с уши шише суши на шестотин шестедет и шестото шосе, а после със суши на сейшелите ще закуси • Бъбриви бодри бобри бодро бъбрят. Бъбрете бодро, бъбриви бобри! • Двама карикатуристи се опитвали да изкарикатурят неизкарикатуряемата карикатура. Но вместо карикатуристите да изкарикатурят неизкарикатуряемата карикатура, неизкарикатуряемата карикатура изкарикатурила карикатуристите
 34. 34. • Изометричен хипоалергичен инжинджипляктор за гугулиране на триокафтри. • Едно лято ято харабадабарчета летели над един остров, и едното харабадабарче паднало. Злия Зинзигутин безскрупулно го смарципляскал с джинджифльокторката си за префодариране на харабадабарчета. Каква е поуката - че не трябва да се яде сирене със шоколад • Синхрофазотронен пермутационен рефлекторен дефибрилатор • Фенолфталеин тетрахидроканабинол • Извинявайсъжалявам благодаряти
 35. 35. https://www.youtube.com/watch?v=zN63cpKrPDg&index=3&list=PLVH_xqDEDfyWfN093ZkzYWfjxe6nxHteP
 36. 36. https://www.youtube.com/watch?v=mD2wlpTXDDg&list=PLVH_xqDEDfyU0TWQ38Ve0KZ3DuhLBGYzy&in dex=59
 37. 37. очаквания
 38. 38. Образование и обучение Училищно образование Неформално образование Индивидуални постижения (учене, контролни, др.) Сътрудничество, екипна работа Усвояване и възпроизвеждане на знания Развитие на креативността и любознателността Насърчаване на безгрешието (6) Насърчаване на опити и грешки Наложени убеждения и вярвания, следване на точни инструкции Вътрешна мотивация, свобода в избора на задачи и начина за изпълнението им Фокус върху теорията Фокус върху практично ориентираното Значение на авторитета и институцията. Приемане за „крайна и безспорна истина“ Значение на личния опит. Проблематизиране на очевидностите, търсене на иновативни решения Профилирано образование Мулти- и интердисциплинарност Развиване на паметта и конформността Развитие на умения и способности
 39. 39. 7 жизненоважни умения на новото време Според Тони Вагнер- директор иновации в Харвард 1. Критично мислене и решаване на проблеми 2. Сътрудничество и въздействие 3. Адаптиране и гъвкавост 4. Инициативност и предприемачество 5. Ефективна устна и писмена комуникация 6. Намиране и анализиране на данни 7. Любопитство и въображение
 40. 40. Повторението е… „Без мъка няма сполука“
 41. 41. Повторението е...
 42. 42. Повторението е... Майка на знанието и баща на затъпяването
 43. 43. https://www.youtube.com/watch?v=dT_fkwX4fRM&index=52&list=PLVH_xqDEDfyU0TWQ38Ve0KZ3DuhLBGYzy
 44. 44. Училището на живота
 45. 45. https://www.youtube.com/watch?v=jOrGsB4qG_w
 46. 46. Божствено докосване /Балзаков принцип Без пот и мъка няма сполука, но и без наука (какво можем сами) Влияние на технологиите върху комуникацията; самооценката Влияние на социалните мрежи върху мозъка и върху щастието Зачение на първото впечатление и облеклото Какво впечатление правим на околните Не съди прибързано, за да не сгрешиш Повторението е майка на... И баща на... (лесно ли се става майстор) Порочният кръг на комуникацият Правилни и погрешни подходи при реални запознанства Принцип на пералнята (отложен старт) Разлика между формално и неф. образование (как ни влияе у-щето)
 47. 47. Какво: научих, ми беше най-интересно, ме изненада, открих, разбрах за себе си, какво ми беше полезно, къде мога да го използвам, какво ще запомня, върху какво ще работя, в каква посока бих се променил/а, имах ли нужда от това (защо); какви идеи се породиха; как ще прилагам наученото; как се чувствам сега; как изкарах обучението; бих ли го препоръчал

×