Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ефективна комуникация 3/3

641 views

Published on

Интерактивен курс за развитие на умения за публично представяне, убеждаване, презентиране и култура на общуването. Повече на http://alsu.eu

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ефективна комуникация 3/3

 1. 1. Станислав Инчовски-Търнин/Капитана Fb. Харизматичност http://alsu.eu Ефективна комуникация № 3
 2. 2. Научено във второ обучение • Активно четене; Азбучна тренировка • Градинарстването като успешен метод • Значението на външния вид и „гримирането“ • Зона на комфорта • Историческо значение на публичните речи • Монодиалогично майсторство- ЗИПКЕ • Пушката на Чехов • Силата на сравненията • Съчетаване на мисъл и емоции • 1 цел- промяна (планирана) • 3х3К • 3-те стълба на реториката по Аристотел • 4 чести грешки в общуването • 5 вида смях; 5 стимулния петнаграм • 6 етапа на научаване • 9К?
 3. 3. Казано по друг начин 3x3K 9Ӄ?
 4. 4. Очаквания
 5. 5. • Лошо начало • Недостатъчна подготовка • Недостатъчен зрителенн контакт • Неправилен език на тялото • Говоренето е твърде: бързо, бавно, тихо, неясно, силно, без паузи, без модулации, без емоция • Липсва ангажираност и въодушевление • Неясна основна нишка или концепция • Представянето е бавно и скучно • Без финален апел/ Злоупотреба с финала
 6. 6. Днес ще говорим за:
 7. 7. Развитие на сСсСспособности •Семантично гнездо •Синонимно състезание •Спортни рими •Съчинение •Стихотворение
 8. 8. 4/12 ; 7/21; х3
 9. 9. Автоматична система за бързо формулиране- Филип Броугтън (xxx) Стотици Десетици Еденици 0 Концентриран 0 Водеща - 0 -структура 1 Интегриран 1 Организационна- 1 -подвижност 2 Перманентен 2 Идентификационна- 2 -плоскост 3 Систематичен 3 Трета генерация 3 -тенденция 4 Прогресивен 4 Коалиционна- 4 -програмиране 5 Функционален 5 Флуктоационна- 5 -концепция 6 Синхронен 6 Преходна- 6 -фаза 7 Квалифициран 7 Увеличаваща- 7 -възможност 8 Амбивалентен 8 Активна- 8 -проблематика 9 Ориентиращ 9 Интерпретативна- 9 -контингент
 10. 10. Колелото на успеха • Структура • Стратегии и прийоми • Съдържание 2-(значимост, релевантност) • Отношение 2- (към материала и публиката) • Увереност 3-(в себе си, в темата, в представянето) • Език на тялото 3-(поглед, движения, паразитни движения) • Вербални умения 5-(правоговор, интонация, паразитни навици, ритъм, скорост ) Език на тялото Структура Съдържание Отношение към мат, Вербални умения Увереност публ Стратегии и прийом
 11. 11. Полза от прочетеното
 12. 12. Мнение, твърдение Примери, данни Логическа връзка, доказателство Теза Аргумент
 13. 13. Цел и средства за постигането
 14. 14. НИЦИПЕПС съвети • Никога не е рано да започнете • Използвайте източници • Цитирайте авторитети • Избягвайте обобщенията/генерализациите- точност и яснота • > предложения и препоръки отколкото правила и повели • Емоция, отношение, страст • > собствени мисли, отколкото чужди за > убедителност • Сфера на компетентност
 15. 15. Комуникационен процес модел на Шанън-Уивър Наме рени е Код ира не Избор на канал Шум Деко дира не Фил тър Възп рием ане а д р е с а т р е ц и п и е н т
 16. 16. „Словото принадлежи наполовина на този, който говори и наполовина на този, който слуша.“ М. Монтен „Да спориш е далеч по-лесно, отколкото да разбираш.“ Г. ФЛОБЕР „Никой събеседник не би ви изслушал, ако не знаеше, че след това ще дойде неговия ред да говори“ А. УОЛКЪТ „Човек има две уши и една уста, за да слуша два пъти повече, отколкото да говори.“ М. ТВЕН „Слушай всички, но не говори с всички“У. ШЕКСПИР
 17. 17. Повечето хора предпочитат говоренето пред слушането Активното слушане е трудно и изисква концентрация Чуване ≠ слушане „Той мислеше полека Речта му не течеше, С две думи – с нищо не блестеше, Но където и да иде, Радостта цареше, Да чуете какъв слушател беше!“
 18. 18. Отрицателна ситуация Несъгласие Неодобрение Предубеждение Враждебност Затруднения Апатия Незнание Неразбиране Грешки Проблеми Дискомфорт Напрежение Пречки Стрес Натоварване Неудовлетвореност Негативи Песимизъм Положителна ситуация Интерес Приемане Одобрение Познание Разбиране Съгласие Сътрудничество Взаимност Разбирателство Перспективи Решения Напредък Задоволство Оптимизъм Хармония
 19. 19. Причини • Липса на интерес • Разсейване • Визуален шум • Лични ангажименти от ежедневието • Асоциативност на мисълта • Синдрома „Чувам какво ми казваш“ • Сривове на вниманието от страничен източник • Скорост на говорене (120 ÷150 д/м) ≠ < от скорост на мислене (500÷800)
 20. 20. Видове слушане 1. Агресивно реагиране- прекъсване чрез демонстриране на ярост, обида, възбуда. Няма готовност за изслушване, не се взимат предвид аргументите, а словесно и несловесно се атакува личността на говорещия 2. Пренебрегване- статуквото се запазва. Съдържанието не се взима предвид, пропуска се, заобикаля, преиначава. Емоционалното състояние не се отчита. Лъже- разбиране+ баналности, клишета 3. Подпитване- серия от въпроси, манипулиране посоката на изказванието, собствените намерения на слушащия остават скрити 4. Отразяване- кимане, уточняващи въпроси или бележки, готовност за изслушване. Съществени елементи се повтарят +личната позиция „Ти твърдиш че...“, „Значи смяташ...“, перефразира се чутото 5. Разбиране- непредубедено се отразява моментното състояние на говорещия и на описваната ситуация и се търсят възможни допълнителни причини 6. Задълбочаване и доразвиване с рефлексия- с включване на нови страни и аспекти в търсене на „Аха-преживяване“ у говорещия. Целта е у говорещия да се предизвика дистанцираност от ситуацията и разбирането ѝ
 21. 21. В-Е-В-Я-Р • Внимание (разсейващи фактори, готовност, отношение) • Емпатичност (стремеж към разбиране на др.гл.т.) • Въздържане (от оценка, осъждане, лично мнение, прекъсване, „готови записи“) • Яснота (уточняващи въпроси, перефразиране) • Рефлексия (на разказващия към преживяното)
 22. 22. Загадка по групи
 23. 23. Състезателен спор
 24. 24. Обобщено с една дума- ТЕПАНЦАЦ • Теза (какво искате да кажете и защо) • Емоция (как да заплените публиката с това, да я накарате да чувства) • Послание (как да бъде убедително и въздействащо, какво да остане) • Аналогия, пример, сравнение • Нещо лично, нещо забавно, нещо ново, нещо оригинално • Цел (какво искате да постигнете с това) • Аргументи, данни, цифри • Цитат, авторитет
 25. 25. Какво научихме днес • Бърза помощ от Филип Броугтън • Всичко общо- ТЕПАНЦАЦ • НИЦИПЕПС съвети; • Силата на айсберга • Семантично гнездо и творческата му сила • Течно говорене • 3-те елемента на аргумента • 5 елемента на активното слушане- ВЕВЯР • 6 вида слушане • 7-те спици на колелото на успеха • 7-те стеснения на информационния поток • 9-те вида публични самоубийства
 26. 26. Някои от научените неща в курса
 27. 27. 平庸的老师告诉最好的解释 显示出良好的大启发他人 Píngyōng de lǎoshī gàosù zuì hǎo de jiěshì xiǎnshì chū liánghǎo de dà qǐfā tārén „Посредственият учител казва Добрият учител обяснява Отличният учител показва Великият учител вдъхновява“ китайска поговорка
 28. 28. Какво: научих, открих, разбрах за себе си, какво ми беше полезно, къде мога да го използвам, какво ще запомня, върху какво ще работя, в каква посока бих се променил/а, имах ли нужда от това (защо); какви идеи се породиха; как ще прилагам наученото; как се чувствам сега; как изкарах обучението
 29. 29. БЛАГОДАРЯ, за компанията!

×