Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Обучителен семинар за формиране и развиване на презентационни умения при ученици и начинаещи

536 views

Published on

Основни насоки, добри практики, съвети и лесни насоки при изготвяне на презентации за постигане на ефект и добро представяне.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Обучителен семинар за формиране и развиване на презентационни умения при ученици и начинаещи

 1. 1. Станислав Инчовски
 2. 2.  Избор на цвят и шаблон  Избор на шрифт и илюстрации  Структура 3+2+1  Таргетиране  Ситуиране  Задължителни съставки (изображения, текст, данни)  Препоръчителни съставки  Формални детейли (бр., правопис, източници)  Синхронизация  Изпълнение
 3. 3. Авторефлексивност Аз Това, което Аз мисля за себе си Това, което аз показвам за себе си Това, което Аз мисля, че другите мислят за мен Това, което другите показват, че мислят за мен Това, което другите мислят за мен Другите
 4. 4.  Избор на цвят и шаблон (цели, смисъл)  Избор на шрифт и илюстрации (баланс, 5,послание)  Структура 3+2+1 (нач., съд., кр.,+конт., посл.+кукичка)  Таргетиране + отношение  Ситуиране (приемственост, открояване)  Задължителни съставки (изображения, текст, данни)  Препоръчителни съставки (акценти, хумор, бонуси)  Формални детейли (бр., правопис, източници, рамкиране)  Синхронизация, време  Репетиция, изпълнение
 5. 5.  Внимание- специализиран психичен процес, обслужващ интегрирането на ситуация в цялостно смислено и действено преживяване. То извършва селекция на стимули в полето на възприятие 1. Неволево (привличано от външната среда в следствие на особената организация на перцептивното поле). То е кратковременно до изчерпване на ефекта на новост (няколко секунди) 2. Волево (зависи от качествата на индивида и неговата мотивация). Провокира се от интересите и трае от минути до часове с променлива интензивност 3. Послеволево и навично  Поддържането на будно внимание продължително време води към задълбочаване на интереса  Затруднява се повече, когато се разпределя между няколко зрителни стимули, отколкото между същия брой стимули, но в различните модалности.  То е „специална програма“ за очакване на трудно предсказуемото  Съпровожда абстрактни познавателни процеси, действайки като указател за моментна важност и/или смисъл  Функции на вниманието са фокус и периферия, обем, конценрация, превключваемост, разпределеност, устойчивост, повлияване от инструкция  Възприятие- отражение на обединените в едно цяло свойства на даден предмет. Базира се на потока от разнообразни усещания. Ако е по-богат, по адекватно е възприяието.  Особености на възприятието са константност (за габарити, форма, цвят), апарцепция(влияние на опита при осмисляне на новото), поле на възприяието и пораждане на ефекти
 6. 6.  За подготовка  За обмисляне  За търсене на ...  Разучаване на ПП  За подреждане  За представяне  Наситеност  Ритмичност  За изнасяне
 7. 7.  Избор на цвят и шаблон (цели, смисъл)  Избор на шрифт и илюстрации (баланс, 5, послание)  Структура 3+2+1 (нач., съд., кр.,+конт., посл.+кукичка)  Таргетиране + отношение  Ситуиране (приемственост, открояване)  Задължителни съставки (изображения, текст, данни)  Препоръчителни съставки (акценти, хумор, бонуси)  Формални детейли (бр., правопис, източници, рамкиране)  Синхронизация, време  Репетиция, изпълнение  Въображение, работа, креативност  Хармонизация , замисъл
 8. 8.  http://izismile.com/2009/05/21/ibook_autopsies_- _3_dimensional_book_art_by_brian_dettmer_10_pics.html  http://www.partyplanblogs.com/wp_cms/back-to-basics/2012/01/24/how-does-the-book-club-work/  http://mamita-bg.com/2011/12/19/%D1%82%D0%BE%D0%BF-10-  http://www.sedmica.sliven.net/index.php?id=37907  http://www.album.bg/6efa_gabrovo  http://www.trolino.com/demotivation/freshmen-44340  http://ilm.com.pk/learning-articles/effective-presentation-skills-planning-your-presentation/  http://www.accessnets.org/2007/photos.htm  http://people.ucsc.edu/~rfairlie/presentations/  http://images.businessweek.com/ss/09/09/0929_jobs_presentations/index.htm  http://www.learning3pointzero.com/2011/11/07/10-deadly-presentation-pitfalls-to-avoid/  http://www.novavizia.com/9785.html  http://tellsomeonetoday.blogspot.com/2011/07/my-face-in-crowd.html  http://www.nydailynews.com/news/national/2-maine-news-anchors-quit-air-article-1.1206187  http://www.todayandtomorrow.net/2011/01/18/book-of-art/  http://merissasantoso.wordpress.com/category/95565-digital-graphics-the-still-image/hybridization- of-culture-digital-media-still-image/  http://www.spireinme.com/brain-hat/
 9. 9. Станислав Инчовски-Търнин Stanis.slav1@yahoo.com

×