Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Менталист- тайни на мисленето. Двудвеневен семинар на АЛСУ

653 views

Published on

Менталист- как работи мисълта, какво е логика, къде често се правят грешки, навици на възприеменето, защо грешим без да разберем и други тайни на мисленето и учеждаването в интерактивния семинар на Академия за лични и социални умения- АЛСУ http://alsu.eu

Published in: Self Improvement
 • Login to see the comments

Менталист- тайни на мисленето. Двудвеневен семинар на АЛСУ

 1. 1. Станислав Инчовски/Капитана
 2. 2. Цифрите на съдбата • Запишете последната цифра от телефонния си номер • Уможете я по 2 • Добавете 5 • Полученият резултат умножете по 50 • Към резултатът добавете 1764 • От получената цифра извадете годината на раждането си • Готово. Имате трицифрен резултат. • Първата цифра е от телефонния номер, махнете я • Другите цифри разкриват възрастта ви
 3. 3. Всевиждащото провидение
 4. 4. Ще надзърнем не в мозъка, а в мисленето
 5. 5. Роберт Фуд - показване на различните начини за достигане до човешкото познание (1619г)
 6. 6. Антропология/Етнология Религии, суеверия Брак, семейство, родство Нормативност, етика, ежд.практики Общности, принадлежност, етнос, идентичност Култура като смислово натоварена система на ч.в
 7. 7. Какви менталистки тайни ще разкрием? • Аргумент • Бързо и бавно мислене • Взаимодействие със света • Визионерство • Гещалт • Думи на вниманието • Етапи на научаването • Езикови игри • Женски и мъжки лъжи • Зенон и неговия кръг • Интелект и IQ- схема • Коня и магарето, които ни водят • Рекламни похвати • Силата на въпросите • Фореров ефект • 1-ичен избор или-или • 1 вично противопоставяне- Бинарни опозиции • 2 полу кълба- ляво и дясно • 3-те риторични стълба-Етос-патос-логос • 4 дяла на логиката и връзка със синтаксиса • 5-те нива на потребности (Маслоу) • 5-те подхода за справяне според Пол Гети • 6-те слепци и Слона • 6 вида слушане • 6-те човешки грешки на глупостта- Цицерон • 7 принципа на убеждаването -Чаладини • 10-те етапа на комуникационния процес • 15 Оптични илюзии и др.
 8. 8. C a n y o u r e a d t h i s :
 9. 9. Кръгът на Зенон !NB
 10. 10. неп озна то •Неосъзната неспособност Но во •Осъзната неспособност Кни ги •Въобразена способност обуч ение •Съзнателна способност Нав ик •Несъзнателна способност Спод елян е •Преосмислена способност изсл едва не •Разбрана + свързана способност
 11. 11. Логика, граматика, синтаксис
 12. 12. Това изречение е лъжа. =
 13. 13. Вие приличате на мен, и това ме радва за вас! Оноре дьо БАЛЗАК
 14. 14. http://en.followland.com/name/resultnodb.php?nombre=stanislav
 15. 15. Никой не може да постигне какъвто и да било реален и траен резултат или да "стане богат" в бизнеса, оставайки си конформист (приспособленец) Пол Гети
 16. 16. 5-те подхода според Гети • Безпомощните „Кротките може и да наследят царството земно, но не и богатствата му.» • Страхливците-бягат „На стотина човека, търсещи сигурност, се пада само един способен човек, готов да рискува късмета си.» • Паникьорите-реагират стихийно • Кърпачите- действат в движение „Във времена на бързи промени опитът може да се окаже най-големият ти враг.» • Водачите- прогнозират, контраатакуват, предотвратяват, заобикалят, преформулират
 17. 17. Външен свят Концепции представи анализ възприе мане съждение действие Реалност свят обучение Вътрешен свят Лична активност
 18. 18. Гещалт Српоед едно изселдвнае на Кмербидж, няма знанчеие в ккава пословлдеонатест са буиквте в енда дмуа, едивннстеото вжано нщео е пъарвта и поатеднсла бвкуа да бдъат на пвирнраото мстяо. Остлоаанто мжое да бдъе толтана бъиотркя и вие пак да четтее без оснобеи уилсия напнисаото. Твоа се длжъи на фктаа, че ние не чтеем дмуата бквуа по бквуа, а сатмаа дмуа ктао цляо. Удиитлвено!!!
 19. 19. Бинарни опозиции Ин Ян Женски Мъжки Луна Слънце Студ Топлина Негативна Позитивна Ляво полук. Дясно полук Тъмнина Светлина Нощ Ден Мека Твърд Мокро Сухо Ниско Високо Малко Голямо Лошо Добро Вертикално Хоризонталн Ляво Дясно
 20. 20. Бинарни опозиции Четвъртък, Оранжево, 23⁰, 34 lux, 2 mos, скорост, ротация Е=m.c² Спрямо кого/какво
 21. 21. Етно(его)центризъм приятел враг С мен/нас Срещу мен/нас Свой (познато) Различен , чужд Супер/Върхът Боклук/шиит Това/Така/Този Или нищо Или-или
 22. 22. „Науката е пълководец, а практиката – войниците.“
 23. 23. Бинарни опозиции 1. play-finish 2. Stay-kick 3. Young- middle age 4. Love- cant`stand 5. Loose- find 6. In-on 7. Fight-die 8. Team- individual 9. Then- now 10. Stay here- going hell 11. Face now- face later 12. Old-young 13. Too slow- too fast 14. Winner- looser 15. Living-dying 16. We-them 17. Heal-crumble 18. Light-hell 19. Wrong-wright 20. I-them 21. I-us
 24. 24. Проблем - Решение
 25. 25. Нужда, липса, която да се запълни
 26. 26. Бъдеще, успех, развитие
 27. 27. Проблеми Нежелано Настояще Минало Бедност Болест Несполуки Решения Желано Бъдеще Късмет Богатство Здраве Успех Конкретен начин (лесен или ясен)
 28. 28. Изоставям, принуда, развала, провал, поглъщам, лицемерие, налага, лъжа,радикален/краен, болен, заплаха, предателство, колапс, криза, разруха, застрашава, алчност, несигурност, идеолози, забрана, празен/кух, предателство, самота Доброта, мир, щастие, право/а, Сила, безопасност, наука, здраве, избор, честност, истина, сигурност, самозащита, успех, чистота, защита, уважение, любов, мечта, свобода, пари, справедливост, възможност, семейство, облекчение Визионерство
 29. 29. 1. Конкретизиране на елементите, намаляващи привлекателността на статуквото • Какви са ограниченията, недостатъците, от коя точка тръгваме • Какъв ефект има статуквото в/у хората, производителността, сроковете • Какво нямат и какво не правят хората при настоящото статукво • Какво искаме хората да чувстват относно настоящето състояние • Какви др. неща за настоящето бихме искали да станат известни на хората 2. Избиране на привлекателна алтернатива (къде бихте желали да бъдете?) • Кое е най-желаното и постижимо състояние на нещата • Как ще се чувстват хората, когато действително го постигнат • Как ще разберат, че са го достигнали (дефиниране на критериите) • Какви ще бъдат конкретните ефекти от него • Какви допълнителни предимства и блага ще станат достъпни • Какви чувства искаме хората да изпитват относно бъдещото състояние
 30. 30. 3. Какви са най-добрите средства за постигане на целта? • Какви решения предлагаме • По какъв начин тези решения ще постигнат искания ефект • На кое точно искаме хората да кажат „да“ за да настъпи преходът от-към желаното състояние на нещата • Какво искаме хората да направят, за да се постигне желаното
 31. 31. "Хората не осъзнават, че сега е всичко, което съществува; Няма минало или бъдеще, освен като спомен или очакване в ума." "... миналото ви дава самоличност, а бъдещето обещание за спасение, на изпълнение независимо под каква форма. И двете са илюзии.“ Екхарт Толе, прев. Димитър Кирилов, Самосъзнание.com
 32. 32. Ляво полукълбо Дясно полукълбо Математично- използва числа, данни, наука Метафорично – сравнения алегории, магични обяснения Линейна последователност 1,2,3 Интуитивно – прескача, прави връзки Символно (таблици, диаграми) Цвят, ритъм, чувство Описва вербално Описва с жестове Слушатели Наблюдатели и докосващи Комкретно с фокус върху детайла Обобщено- модела, принципа Характерна фраза „Хмммм“ Характерна фраза „Ахаааа!“ Логика Емоции и настроения Причинност, стойности Взаимовръзки, хумор
 33. 33. Активиране, амбицране Близост, достъпност на резултатите Визуализиране на бъдещето Готов план, Гарантиран резултат АБВГ на мотивирането • Активиране • Близост • Визуализаране • Готов план
 34. 34. Външен свят Концепции представи анализ възприе мане съждение действие Реалност свят обучение Вътрешен свят Лична активност
 35. 35. „Думата е страшно нещо, в нея са затворени изразните средства на всички изкуства – бои, форми, линии, движения – всичко, стига да можеш да боравиш с тия нейни богатства.“ Й. Йовков
 36. 36. Лично мнение от всеки като общо твърдение
 37. 37. Въпрос на гледна точка
 38. 38. Какво е това?
 39. 39. Принцип на хляба и виното
 40. 40. Мнение, твърдение Примери, данни Логическа връзка, доказателство Теза Аргумент
 41. 41. Мисли, чувства и аргументи
 42. 42. Етос ПатосЛогос Убеждаване
 43. 43. Етос • Данни • Научни изследвания • Статистики • Аргументи • Цифри • Ползи • Таблици и диаграми • Логика и връзки • Престиж, имидж • Статут • Дипломи, сертификати • Характер, личност • Външен вид • Популярност • Институционална принадлежност • Морал, етика • Емоции, страст • Лична въвлеченост • Примери и аналогии • Значение и стойност • жестове и поза • Интонация и темпо • Чувства, сантименти • Истории (лична или пример)
 44. 44. https://www.youtube.com/watch?v=O2dEuMFR8kw&lis t=PLVH_xqDEDfyVnoIo75n2bz8DIRwi6fB6_&index=4
 45. 45. Убеждаване „Изкуството да накараш другите да направят нещо, което не биха, ако не си го поискал от тях“ Аристотел А Апатия, Незаинтересуваност или Съпротива към нашите идеи Убеждаване Б Брей! Интерес, съпричастност, Подкрепа, съгласие
 46. 46. „Аз не съм съгласен с вашето мнение, но ще се боря вие да го кажете“ ВОЛТЕР
 47. 47. Чести грешки • Прекъсване • Довършване изречението на другия • Едновременно говорене • Избързване с даване на съвет • Вътрешни записи • Готови схеми Причини • Сравнения • Догадки • Репетиране (на отговор) • Филтриране • Критикуване • Самоидентификация • Смяна на темата • Миротворчество
 48. 48. 6-те човешки грешки (Цицерон) • Склонността да се тревожат за неща, които не могат да променят • Склонността да настояват, че нещо е невъзможно, само защото те го виждат така • Престават да учат и да усъвършенстват умовете си • Вкопчване в тривиалната гордост, банални предпочитания и предрасъдъци • Настоятелните опити да принудят другите да вярват и живеят като тях • Вярата, че един човек може да спечели от смачкването на друг
 49. 49. https://www.youtube.com/watch?v=XeTAlkA0vn4 &index=14&list=PLVH_xqDEDfyVnoIo75n2bz8DIR wi6fB6_
 50. 50. Какво: научих, открих, ми беше полезно, най-интересно, кое беше моето „Аха!“, къде мога да го използвам, какво ще запомня, върху какво ще работя, имах ли нужда от това (защо); какви идеи се породиха; как ще прилагам наученото; как се чувствам сега; как изкарах обучението
 51. 51. Какво научихме? • 1 цялостно възприемане - гещалт • 2 полукълба и нагласи във възприемането • 2-полюсен модeл на възприемане – бинарни опозиции • 5те подхода за справяне (Гети); 6-те слепци и слона • 7 етапа на научаване • Бързо и бавно мислене и свързаните грешки • „Визионерство“ 2+ метод за убеждаване • Значение на приликите • Кръгът на Зенон; Логика и синтаксис и грешки • Магия и наука; Силата на въпросите • Отвличане на вниманието за впечатляване • Цикъл на възприемане и взаимодействие със света • „Четене“ на мисли; Фореров ефект
 52. 52. Какво: научих, открих, разбрах, какво ми беше полезно, най- интересно, къде мога да го използвам, какво ще запомня, върху какво ще работя, имах ли нужда от това (защо); какви идеи се породиха; как ще прилагам наученото; как се чувствам сега; как изкарах обучението

×