Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Харизматичност
личен чар и магнетизъм
Академиязаличниисоциалниумения-АЛСУ
СтаниславИнчовски-Търнин/Капитана
Какво предстои• Азбучни упражнения
• Активно четене
• Бърза близост с близки и непознати
• ВЕВЯР-тайните на активното слуш...
Кой още да добавим?
Жени
• Хилари Клинтън-излъчване
позитивно, силен гръб,
дипломатичност
• Маргарита Попова-приятен изказ...
Анти харизматични
жени
• Сашка Васева
мъже
• Путин
• Първанов
• Фънки
• Калин Сърменов
Какво е харизматичност?
• Излъчване-
• Вярват в нещо и го преследват-
• Език на тялото
• Тембър на гласа-
• Начин на общув...
Какво означава харизматичност?
• Харизма (от гръцки: χαρις - дар от Бога,
божественото) е характерна черта на
индивиди, ко...
Образование: очаквания-реалност
¥х1
Училището на живота
7 жизненоважни умения
на новото време
Според Тони Вагнер- директор иновации в Харвард
1. Критично мислене и решаване на пр...
Образование и обучение
Училищно образование Неформално образование
Индивидуални постижения (учене, контролни, др.) Сътрудн...
Поколение Y
Дигитални по рождение; обичат
разнообразието; имат нужда от нови и
разнообразни умения (граждански); търсят
уд...
https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY
Не може два пъти
да се направи първо
впечатление (Сз-1)
https://www.youtube.com/watch?v=SGPjUyVtTQw&list=PLVH_xqDEDfyU0TWQ38Ve0KZ3DuhLBGYzy&index=17
Запознаване
Повторението е…
„Без мъка няма сполука“
Повторението е...
Повторението е...
Майка на знанието и баща на затъпяването
Смехотворчество
неп
озна
то
•Неосъзната неспособност
Но
во
•Осъзната неспособност
Кни
ги
•Въобразена способност
обуч
ение
•Съзнателна спос...
СтрахътСтрахът е комплекс от негативни чувства, емоции и
характерни поведенчески реакции у хората и
животните, които се ак...
№13-Страх от асансьор: 5%*
------------------------------------------
*Тне Воок of Lists, William Morrow Inc, New York 1994
№12-Инвалидност и болест: 8%
№11-Страх от тъмнината: 9%
№10-Шофиране, пътуване: 9%
№9-
Страх от
кучета: 10%
№8-Самота: 14%
№7-Страх от летене: 18%
№6- Страх от смъртта: 19%
№5-Болест, земетресение: 20%
№4-Бедност, безпаричие: 23%
№-3-Гадини, насекоми: 22%
№2-Страх от височини: 32%
№1-Говорене пред публика: 41%
СТРАХ (24)
• От провал
• Че ще станеш за смях
• Че ще блокираш
• Че не владееш
достатъчно темата
• От необичайната
ситуаци...
Зона на комфорта
Зона на комфорта
Сигурност, навици,
Игра на сигурно, уеднаквяване,
познато, Обичайно, предвидимо,
Уседналост, конформизъм,...
Какво съм аз Какво искам да бъда
Птичи прилики
Слоеве в общуването
Аз
Това, което
Аз мисля
за себе си
Това, което
аз
показвам
за себе си
Това, което
Аз мисля,
че другите...
Аз и Алтер его
Проблеми на самоопознаването
Соцално огледало и самонаблюдение
Персона- личност идентичност
Самопознание,
самонаблюдение
Прозорец на Джохари
Аз
Другите
Познато
Непознато
Познато
за мен
Непознато
за мен
Познато за
другите
Арена Сляпо петно
Непо...
Много обичам...
Да гледам предавания за здравословно хранене.
Интересни са, дават полезни съвети. Много се забавлявам
След...
我聽說,我忘了,我看到了 忽然想起
,我沒有和發現
„Чух и забравих.
Видях и запомних.
Направих и разбрах“
Кун Дзе/ Конфуций
Wǒ tīng shuō, wǒ wàngle...
Поразяващата сила на думите
Силата на творчеството
„Да говориш без да мислиш, значи да
стреляш без да се целиш.“ Т.ФУЛЪР
ПушкатанаЧехов
несъответствие
„Ние знаем, че със
заредени пушки трябва
да се борави предпазливо.
А не искаме да знаем, че
по същия начин трябва
да се бо...
Можете ли да четете? №1
1. Под бук лук, над бук звук.
2. Върбан брал върби във Върбово...
3. Ших ширит, свих ширит, ших, с...
Можете ли да четете? Ниво 2
• Петър плет плете, през три пръта преплита. Плети Петре плета! Падна
Петре плета, подпри Петр...
Можете ли да четете? Ниво 3
• Изометричен хипоалергичен инжинджипляктор за гугулиране на
триокафтри.
• Едно лято ято хараб...
Говорене с чувство (?)
Кажете думата „евентуално“ с различно
чувство:
• Убедено: „евентуално ще дойда“
• Въпросително: сам...
Комуникационен процес
модел на Шанън-Уивър
Наме
рени
е
Код
ира
не
Избор
на
канал
Шум
Деко
дира
не
Фил
тър
Възп
рием
ане
а
...
Нека четем активно!
Сз-4 Джером К. Джером, П.Г.Удхаус, Тери
Пратчет, Реймон Кьоно, Сан Антонио,
Чудомир, Елин Пелин, Радослав
Парушев, Алек По...
Четейки автори,
които пишат
добре, свикваме да
говорим добре.
ВОЛТЕР
Една капка
мастило е
достатъчна, за да
възбуди мисли у
милиони хора.
Лорд БАЙРОН
Час по творчество
• Разделете се по групи
• Извадете си по едно листче
• 5 думи
• Синонимни гнезда
• Кратко съчинение
• Съ...
Градинарството като принцип
Струва ли си ?
Само-усъвършенстване
„Хубавите мисли и
хубавите жени никога не
се задържат дълго“
Чарлз БУКОВСКИ
Сравнения
Продължете спонтанно следните сравнения:
• Голям като...........................
• Висок като......................
Комуникационни канали
Малко данни
Цит. По сп. Реторика и комуникации; Ведър и Давидков
Правоговор, темпоритъм, сила, тембър,
паузи, интонационни...
Зрителна
(невербална)
Слухова
(параварбална)
Слухова
Думи, текст
Зрителна
(текст, знаци)
Други
Сензорна,
Обонятелна,
Липса на сетивни дразнители
Игра със смисъла/двузначност
Неочакван край/излъгани очаквания
Обобщение
•Игра със смисъл
•Игра на думи
•Неочакван край
•Неочакван паралел
•Объркване
•Преувеличение
Щастие
Самовлюбеност/самоизтъкване/арогантност
Мрънкане, оплакване, самосъжаление
№4
Чести грешки в
общуването
•№1- Нарцисизъм (+ & -)
•№2- Неяснота, лаконичност, мълчание
•№3- Носогледство, егоцентризъм
•№4...
Повечето хора предпочитат говоренето пред слушането
Активното слушане е трудно и изисква концентрация
Чуване ≠ слушане
„То...
Отрицателна ситуация
Несъгласие
Неодобрение
Предубеждение
Враждебност
Затруднения
Апатия
Незнание
Неразбиране
Грешки
Пробл...
Видове слушане
1. Агресивно реагиране- прекъсване чрез демонстриране на ярост, обида, възбуда.
Няма готовност за изслушван...
Чести грешки
• Прекъсване
• Довършване изречението на
другия
• Едновременно говорене
• Избързване с даване на съвет
• Вътр...
• Липса на интерес
• Разсейване
• Визуален шум
• Лични ангажименти от ежедневието
• Асоциативност на мисълта
• Синдрома „Ч...
В-Е-В-Я-Р
• Внимание (разсейващи фактори, готовност, отношение)
• Емпатичност (стремеж към разбиране на др.гл.т.)
• Въздър...
През какво преминахме
• Азбучни упражнения
• Активно четене
• Бърза близост с близки и непознати
• ВЕВЯР-тайните на активн...
Какво: научих, ми беше най-интересно, ме изненада, открих,
разбрах за себе си, какво ми беше полезно, къде мога да го
изпо...
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм

866 views

Published on

Трейнинг "Харизматичност- тайни на личния чар и магнетизъм" - 5 седмична програма за развите на личния потенциал и способности. Едно практично обучение на АЛСУ - Академия за лични и социални умения; http://alsu.eu ; Фейсбук "Харизматичност -тайните на успеха" http://goo.gl/EbeXpn ;виж повече на http://goo.gl/JgSk54

Published in: Lifestyle
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Харизматичност - тайни на личния чар и магнетизъм

 1. 1. Харизматичност личен чар и магнетизъм Академиязаличниисоциалниумения-АЛСУ СтаниславИнчовски-Търнин/Капитана
 2. 2. Какво предстои• Азбучни упражнения • Активно четене • Бърза близост с близки и непознати • ВЕВЯР-тайните на активното слушане • Градинарството като метод • Дефиниране на Харизматичността • Зоната на комфорт • Значение на първото впечателние • Интонационни преобразования • Маска-персона-личност-идентичност • Образователни подходи • Представяне • Поколения X, Y, Z • Пътят към успеха и провала • Прозорец на Джохари • Съвременните технологии- „+“ и „-“ • Силата на сравненията • Умението да се запознаваме • 3 вида огладала • 3 нива на четивна техника • 4+ чести грешки в обуването • 5-те комуникационни канала и начини за усвояването им • 5-те магични лъча на пентаграма в общуването • 6 вида птичи подобия • 6 основни похвата в хумора • 6 вида слушане • 7-те слоя ва междуличностни представи • 7-те степени на научаване • 7-те жизненоважни умения на новото време (Тони Вагнер) • 9 майстори на смеха • 10-те етапа на комуникационния процес (Шанън-Уивър) • 13-те страхове • 99 копчета за смях (Реймон Кьоно) • 101 други неща ;)
 3. 3. Кой още да добавим? Жени • Хилари Клинтън-излъчване позитивно, силен гръб, дипломатичност • Маргарита Попова-приятен изказ, логическа обосновка на изказванията, излъчване • Маргарет Тачър- автократичен стил, воля, решителност, преизбирана, • Жана Д`Арк- вдъхновява много хора да се бият за ..., излиза извън социалния контекст и става войник • Лилия Маравиля- красива и добра актриса, увлича публиката, вдъхновява хората Мъже • Папа Йоан Павел- добър човек и обединител на милиони • Мохамед Али-спортна икона, обединава хората около бунт срещу системата, статукво • Павароти- пее хубаво, става нарицателно за тенор • Майкъл Джордан- „революционер“ в спорта защото го прави комерсиален • Кенеди- добър оратор, красавец, женкар, • Клинтън- женкар, убедителен политик • Че Гевара- бори се за идеи, идеали • Фидел Кастро- преследва идеали, бунтар, • Наполеон- добър пълководец, самозабравил се е • Първанов- политически играч, дълголетие • Бойко Борисов- успява да концентрира вниманието към себе си, независимо дали е прав или не • Иво Иванов- „Кривата на щастието“- пътешественик мечтател, с историите си • Мариус Куркински- талант, новатор, чувство за хумор • Камен Донев- МК Х 2- ироничен поглед, развеселява със самоирония • Йордан Йовчев- спортно дълголетие, смирен
 4. 4. Анти харизматични жени • Сашка Васева мъже • Путин • Първанов • Фънки • Калин Сърменов
 5. 5. Какво е харизматичност? • Излъчване- • Вярват в нещо и го преследват- • Език на тялото • Тембър на гласа- • Начин на общуване- • Умеят да убеждават и аргументират- • Ведрост, добро настроение- • Лидерство, вдъхновяване • Качества • Външен вид • Красноречие • Излъчване • Сила
 6. 6. Какво означава харизматичност? • Харизма (от гръцки: χαρις - дар от Бога, божественото) е характерна черта на индивиди, които имат силен чар и магнетизъм (са привлекателни). Например, човек притежаващ голяма xаризма е магнетичен, привлекателен, чаровен. • Харизмата (в богословската терминология) е особен Божи дар, който се изразява в това, че неговият носител има съответните способности, качества или власт, без да има съществени лични заслуги за тях. Носителите на такава харизма се наричат харизматични личности. Такива са например пророците, които носят пророческия дар, царете, чиято светска власт в ранните религиозни тълкувания е приемана за свръхестествена и дар свише. Според Робърт Джийн (ам.авт.) 1. Идея, вяра, цел 2. Красноречие 3. Артистичност, оригиналност 4. Мистериозност, непредвидимост 5. Авантюризъм, сексуалност, бунтарство, опасност, спонтанност 6. Уязвимост, човещина, сърдечност 7. Увереност, самочувствие, спкойствие 8. Магнетизъм
 7. 7. Образование: очаквания-реалност
 8. 8. ¥х1
 9. 9. Училището на живота
 10. 10. 7 жизненоважни умения на новото време Според Тони Вагнер- директор иновации в Харвард 1. Критично мислене и решаване на проблеми 2. Сътрудничество и въздействие 3. Адаптиране и гъвкавост 4. Инициативност и предприемачество 5. Ефективна устна и писмена комуникация 6. Намиране и анализиране на данни 7. Любопитство и въображение
 11. 11. Образование и обучение Училищно образование Неформално образование Индивидуални постижения (учене, контролни, др.) Сътрудничество, екипна работа Усвояване и възпроизвеждане на знания Развитие на креативността и любознателността Насърчаване на безгрешието (6) Насърчаване на опити и грешки Наложени убеждения и вярвания, следване на точни инструкции Вътрешна мотивация, свобода в избора на задачи и начина за изпълнението им Фокус върху теорията Фокус върху практично ориентираното Значение на авторитета и институцията. Приемане за „крайна и безспорна истина“ Значение на личния опит. Проблематизиране на очевидностите, търсене на иновативни решения Профилирано образование Мулти- и интердисциплинарност Развиване на паметта и конформността Развитие на умения и способности
 12. 12. Поколение Y Дигитални по рождение; обичат разнообразието; имат нужда от нови и разнообразни умения (граждански); търсят удовлетворение от това, което правят; постоянна свързаност с цел комуникация, учене, изразяване на позиции, информиране; креативност и правене едновременно на много и различни неща в мултимедийна среда; приемат и търсят информация от хора, които не ги назидават, не се респектират много от властимащите; готови са да работят за промяна и да правят интересни неща
 13. 13. https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY
 14. 14. Не може два пъти да се направи първо впечатление (Сз-1)
 15. 15. https://www.youtube.com/watch?v=SGPjUyVtTQw&list=PLVH_xqDEDfyU0TWQ38Ve0KZ3DuhLBGYzy&index=17
 16. 16. Запознаване
 17. 17. Повторението е… „Без мъка няма сполука“
 18. 18. Повторението е...
 19. 19. Повторението е... Майка на знанието и баща на затъпяването
 20. 20. Смехотворчество
 21. 21. неп озна то •Неосъзната неспособност Но во •Осъзната неспособност Кни ги •Въобразена способност обуч ение •Съзнателна способност Нав ик •Несъзнателна способност Спод елян е •Преосмислена способност изсл едва не •Разбрана + свързана способност
 22. 22. СтрахътСтрахът е комплекс от негативни чувства, емоции и характерни поведенчески реакции у хората и животните, които се активират от обект, тълкуван като заплашителен. Страховете обикновено се формират на базата на предишен опит и по своята същност имат защитна функция. Съществуват обаче и такива, които възникват, без индивидът преди това да е попадал в ситуациите, които ги предизвикват, и са плод на фантазията (често са по-интензивни от породените от непосредствения опит). За разлика от усещането за тревожност, което е дифузно, страхът е ясно предметно обвързан. Ако направим психоанализа за причините, пораждащи страх, и потърсим отговора на въпроса какво е страх, ще трябва да разгледаме биологичната същност на страха. Тогава можем да дадем точен отговор. При съществуваща опасност определени зони от мозъка - амигдала и хипоталамусът - се активират, за да контролират физическия отговор на страха. Химически вещества като адреналин и стрес хормона - кортизол, се изливат в кръвоносната система, като това изливане предизвиква определени физически реакции. (по Уикипедия)
 23. 23. №13-Страх от асансьор: 5%* ------------------------------------------ *Тне Воок of Lists, William Morrow Inc, New York 1994
 24. 24. №12-Инвалидност и болест: 8%
 25. 25. №11-Страх от тъмнината: 9%
 26. 26. №10-Шофиране, пътуване: 9%
 27. 27. №9- Страх от кучета: 10%
 28. 28. №8-Самота: 14%
 29. 29. №7-Страх от летене: 18%
 30. 30. №6- Страх от смъртта: 19%
 31. 31. №5-Болест, земетресение: 20%
 32. 32. №4-Бедност, безпаричие: 23%
 33. 33. №-3-Гадини, насекоми: 22%
 34. 34. №2-Страх от височини: 32%
 35. 35. №1-Говорене пред публика: 41%
 36. 36. СТРАХ (24) • От провал • Че ще станеш за смях • Че ще блокираш • Че не владееш достатъчно темата • От необичайната ситуация • От критика • От високопоставени личности • Че ще останеш неразбран • Че говориш лошо • От многото очи • Че няма да успееш • Че ще развалиш имиджа си • От неумението да се изразяваш свободно
 37. 37. Зона на комфорта
 38. 38. Зона на комфорта Сигурност, навици, Игра на сигурно, уеднаквяване, познато, Обичайно, предвидимо, Уседналост, конформизъм, рутина, „разумност“ Неувереност, отлагане, страхове, Съжаления, безличност, заседналост Мечтателство, колебливост, нерешителност Зона на комфорта- над 85% • Преследване на мечти • Приключенски дух • Избор на щастие • Откривателство • Успех • Лидерство • Авантюризъм • Индивидуализъм • Живот без ограничения • Преодоляване на страхове • Чувство за пълноценност • Удовлетвореност • Проби и грешки • Самоувереност • Съвпадения • Въодушевление • Мир със себе си • Решителност и безстрашие • Промяна на навици и предпочитания
 39. 39. Какво съм аз Какво искам да бъда
 40. 40. Птичи прилики
 41. 41. Слоеве в общуването Аз Това, което Аз мисля за себе си Това, което аз показвам за себе си Това, което Аз мисля, че другите мислят за мен Това, което другите показват, че мислят за мен Това, което другите мислят за мен Другите
 42. 42. Аз и Алтер его
 43. 43. Проблеми на самоопознаването
 44. 44. Соцално огледало и самонаблюдение
 45. 45. Персона- личност идентичност
 46. 46. Самопознание, самонаблюдение
 47. 47. Прозорец на Джохари Аз Другите Познато Непознато Познато за мен Непознато за мен Познато за другите Арена Сляпо петно Непознато за другите Фасада Непозната област са мо ра зк ри ва не Обратна връзка Доверие, откритост Авторефлексивност, искреност Тико ве,па рази тни движ ения, фраз и Сънища, интуиция, Прозрения, неврози
 48. 48. Много обичам... Да гледам предавания за здравословно хранене. Интересни са, дават полезни съвети. Много се забавлявам Следя ги редовно
 49. 49. 我聽說,我忘了,我看到了 忽然想起 ,我沒有和發現 „Чух и забравих. Видях и запомних. Направих и разбрах“ Кун Дзе/ Конфуций Wǒ tīng shuō, wǒ wàngle, wǒ kàn dàole, hūrán xiǎngqǐ, wǒ méiyǒu hé fāxiàn
 50. 50. Поразяващата сила на думите
 51. 51. Силата на творчеството „Да говориш без да мислиш, значи да стреляш без да се целиш.“ Т.ФУЛЪР
 52. 52. ПушкатанаЧехов несъответствие
 53. 53. „Ние знаем, че със заредени пушки трябва да се борави предпазливо. А не искаме да знаем, че по същия начин трябва да се борави и със словото. То може не само да убива, но и да причини по- лошо от смъртта.“ Л. ТОЛСТОЙ
 54. 54. Можете ли да четете? №1 1. Под бук лук, над бук звук. 2. Върбан брал върби във Върбово... 3. Ших ширит, свих ширит, ших, свит сив ширит. 4. Русо прасе просо пасе , паси просо русо прасе 5. Добри дроби дроби добри, дроби Добри дробите! 6. Шест шишета се сушат на шест шосета 7. Кралица Клара крала кларинети от кралската кларинетница. 8. Здравко здравец бере. Бери, Здравко, здравец, здрав да бъдеш, Здравко!
 55. 55. Можете ли да четете? Ниво 2 • Петър плет плете, през три пръта преплита. Плети Петре плета! Падна Петре плета, подпри Петре плета, през три пръта преплети Петре плета! • Крал Карл крал от кралица Клара кларинет, а кралица Клара крала от крал Карл корал. • Сашо с уши шише суши на шестотин шестедет и шестото шосе, а после със суши ще закуси • Бъбриви бодри бобри бодро бъбрят. Бъбрете бодро, бъбриви бобри! • Двама карикатуристи се опитвали да изкарикатурят неизкарикатуряемата карикатура. Но вместо карикатуристите да изкарикатурят неизкарикатуряемата карикатура, неизкарикатуряемата карикатура изкарикатурила карикатуристите
 56. 56. Можете ли да четете? Ниво 3 • Изометричен хипоалергичен инжинджипляктор за гугулиране на триокафтри. • Едно лято ято харабадабарчета летели над един остров, и едното харабадабарче паднало. Злия Зинзигутин безскрупулно го смарципляскал с джинджифльокторката си за префодариране на харабадабарчета. Каква е поуката - че не трябва да се яде сирене със шоколад • Синхрофазотронен пермутационен рефлекторен дефибрилатор • Фенолфталеин тетрахидроканабинол • Извинявайсъжалявам благодаряти
 57. 57. Говорене с чувство (?) Кажете думата „евентуално“ с различно чувство: • Убедено: „евентуално ще дойда“ • Въпросително: самите вие не сте сигурни • Замислено: може би ще стане, 80% сигурно • Отрицателно : с интонацията отричате • Хумористично: повдигнете си едната вежда • С желание: ако зависеше от вас- да • Подигравателно
 58. 58. Комуникационен процес модел на Шанън-Уивър Наме рени е Код ира не Избор на канал Шум Деко дира не Фил тър Възп рием ане а д р е с а т р е ц и п и е н т
 59. 59. Нека четем активно!
 60. 60. Сз-4 Джером К. Джером, П.Г.Удхаус, Тери Пратчет, Реймон Кьоно, Сан Антонио, Чудомир, Елин Пелин, Радослав Парушев, Алек Попов, Людмил Станев.
 61. 61. Четейки автори, които пишат добре, свикваме да говорим добре. ВОЛТЕР
 62. 62. Една капка мастило е достатъчна, за да възбуди мисли у милиони хора. Лорд БАЙРОН
 63. 63. Час по творчество • Разделете се по групи • Извадете си по едно листче • 5 думи • Синонимни гнезда • Кратко съчинение • Състезание по римуване • Напишете стихотворение • Междучасие
 64. 64. Градинарството като принцип
 65. 65. Струва ли си ?
 66. 66. Само-усъвършенстване
 67. 67. „Хубавите мисли и хубавите жени никога не се задържат дълго“ Чарлз БУКОВСКИ
 68. 68. Сравнения Продължете спонтанно следните сравнения: • Голям като........................... • Висок като........................... • Важно като.......................... • Бърз/а/о като...................... • Малк/а/о като..................... • Убедителен като................. • Труден като......................... • Интересен като.................. • Тежък/а/о...........................
 69. 69. Комуникационни канали
 70. 70. Малко данни Цит. По сп. Реторика и комуникации; Ведър и Давидков Правоговор, темпоритъм, сила, тембър, паузи, интонационни модулации (параезик) ?????
 71. 71. Зрителна (невербална) Слухова (параварбална) Слухова Думи, текст Зрителна (текст, знаци) Други Сензорна, Обонятелна,
 72. 72. Липса на сетивни дразнители
 73. 73. Игра със смисъла/двузначност
 74. 74. Неочакван край/излъгани очаквания
 75. 75. Обобщение •Игра със смисъл •Игра на думи •Неочакван край •Неочакван паралел •Объркване •Преувеличение
 76. 76. Щастие
 77. 77. Самовлюбеност/самоизтъкване/арогантност
 78. 78. Мрънкане, оплакване, самосъжаление
 79. 79. №4
 80. 80. Чести грешки в общуването •№1- Нарцисизъм (+ & -) •№2- Неяснота, лаконичност, мълчание •№3- Носогледство, егоцентризъм •№4- Липса на адекватност, релеватнтост, контакт
 81. 81. Повечето хора предпочитат говоренето пред слушането Активното слушане е трудно и изисква концентрация Чуване ≠ слушане „Той мислеше полека Речта му не течеше, С две думи – с нищо не блестеше, Но където и да иде, Радостта цареше, Да чуете какъв слушател беше!“
 82. 82. Отрицателна ситуация Несъгласие Неодобрение Предубеждение Враждебност Затруднения Апатия Незнание Неразбиране Грешки Проблеми Дискомфорт Напрежение Пречки Стрес Натоварване Неудовлетвореност Негативи Песимизъм Положителна ситуация Интерес Приемане Одобрение Познание Разбиране Съгласие Сътрудничество Взаимност Разбирателство Перспективи Решения Напредък Задоволство Оптимизъм Хармония
 83. 83. Видове слушане 1. Агресивно реагиране- прекъсване чрез демонстриране на ярост, обида, възбуда. Няма готовност за изслушване, не се взимат предвид аргументите, а словесно и несловесно се атакува личността на говорещия 2. Пренебрегване- статуквото се запазва. Съдържанието не се взима предвид, пропуска се, заобикаля, преиначава. Емоционалното състояние не се отчита. Лъже- разбиране+ баналности, клишета 3. Подпитване- серия от въпроси, манипулиране посоката на изказванието, собствените намерения на слушащия остават скрити 4. Отразяване- кимане, уточняващи въпроси или бележки, готовност за изслушване. Съществени елементи се повтарят +личната позиция „Ти твърдиш че...“, „Значи смяташ...“, перефразира се чутото 5. Разбиране- непредубедено се отразява моментното състояние на говорещия и на описваната ситуация и се търсят възможни допълнителни причини 6. Задълбочаване и доразвиване с рефлексия- с включване на нови страни и аспекти в търсене на „Аха-преживяване“ у говорещия. Целта е у говорещия да се предизвика дистанцираност от ситуацията и разбирането ѝ
 84. 84. Чести грешки • Прекъсване • Довършване изречението на другия • Едновременно говорене • Избързване с даване на съвет • Вътрешни записи • Готови схеми Причини • Сравнения • Догадки • Репетиране (на отговор) • Филтриране • Критикуване • Самоидентификация • Смяна на темата • Миротворчество
 85. 85. • Липса на интерес • Разсейване • Визуален шум • Лични ангажименти от ежедневието • Асоциативност на мисълта • Синдрома „Чувам какво ми казваш“ • Сривове на вниманието от страничен източник • Скорост на говорене (120 ÷150 д/м) ≠ < от скорост на мислене (500÷800) Причини
 86. 86. В-Е-В-Я-Р • Внимание (разсейващи фактори, готовност, отношение) • Емпатичност (стремеж към разбиране на др.гл.т.) • Въздържане (от оценка, осъждане, лично мнение, прекъсване, „готови записи“) • Яснота (уточняващи въпроси, перефразиране) • Рефлексия (на разказващия към преживяното)
 87. 87. През какво преминахме • Азбучни упражнения • Активно четене • Бърза близост с близки и непознати • ВЕВЯР-тайните на активното слушане • Градинарството като метод • Дефиниране на Харизматичността • Зоната на комфорт • Значение на първото впечателние • Маска-персона-личност-идентичност • Образователни подходи • Представяне • Поколения X, Y, Z • Пътят към успеха и провала • Прозорец на Джохари • Съвременните технологии- „+“ и „-“ • Силата на сравненията • Умението да се запознаваме • 3 вида огладала • 3 нива на четивна техника • 4+ чести грешки в обуването • 5-те комуникационни канала и начини за усвояването им • 5-те магични лъча на пентаграма в общуването • 6 вида птичи подобия • 6 основни похвата в хумора • 6 вида слушане • 7-те слоя ва междуличностни представи • 7-те степени на научаване • 7-те жизненоважни умения на новото време (Тони Вагнер) • 9 майстора на смеха • 10-те етапа на комуникационния процес (Шанън-Уивър) • 13-те страхове • 99 копчета за смях (Реймон Кьоно) • 101 други неща ;)
 88. 88. Какво: научих, ми беше най-интересно, ме изненада, открих, разбрах за себе си, какво ми беше полезно, къде мога да го използвам, какво ще запомня, върху какво ще работя, в каква посока бих се променил/а, имах ли нужда от това (защо); какви идеи се породиха; как ще прилагам наученото; как се чувствам сега; как изкарах обучението; бих ли го препоръчал

×