Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cung cấp PG, cung cấp PG chuyên nghiệp tại Tp.HCM I www.pgs.vn

Cung cấp PG, cung cấp PG chuyên nghiệp tại Tp.HCM I www.pgs.vn

Cho thuê PG, cung cấp PG chuyên nghiệp tại Tp.HCM I www.pgs.vn.
Công ty TNHH Giải Pháp Sự Kiện VietSky

10 Phan Đăng Lưu, P.7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện Thoại: 08 3878 3881 I Fax: 08 3878 3882

Hotline: 0903 96 74 77 Ms. Trúc Nhi

0932 68 74 77 Mr Hoàng Tuấn

Email: info@pgs.vn

  • Be the first to comment

Cung cấp PG, cung cấp PG chuyên nghiệp tại Tp.HCM I www.pgs.vn

  1. 1. PROFILEPROFILE PG THU NGA " NGÀY SINH: 20/04/1993 CHI U CAO: 1M68Ề CÂN N NG: 47KGẶ S ĐO: 88 – 58 – 86Ố " 1
  2. 2. 2 “CÔNG TY S KI N VIETSKY – WWW.SUKIENSKY.COMỰ Ệ HOTLINE: 0903 967477 MS TRÚC NHI"
  3. 3. 3 “CÔNG TY S KI N VIETSKY – WWW.SUKIENSKY.COMỰ Ệ HOTLINE: 0903 967477 MS TRÚC NHI"
  4. 4. 4 “CÔNG TY S KI N VIETSKY – WWW.SUKIENSKY.COMỰ Ệ HOTLINE: 0903 967477 MS TRÚC NHI"
  5. 5. 5 “CÔNG TY S KI N VIETSKY – WWW.SUKIENSKY.COMỰ Ệ HOTLINE: 0903 967477 MS TRÚC NHI"
  6. 6. 6 “CÔNG TY S KI N VIETSKY – WWW.SUKIENSKY.COMỰ Ệ HOTLINE: 0903 967477 MS TRÚC NHI"
  7. 7. 7 LƯU Ý: KHÁCH HÀNG XEM CHI TI T PROFILE NHÂN S NÀYẾ Ự T I ĐÂYẠ HO CẶ XEM THÊM PROFILE C A CÁC NHÂN S KHÁC T I WEBSITE:Ủ Ự Ạ WWW.PGS.VN “CÔNG TY S KI N VIETSKY – WWW.SUKIENSKY.COMỰ Ệ HOTLINE: 0903 967477 MS TRÚC NHI"
  8. 8. THÔNG TIN LIÊN HỆ Công ty TNHH Gi i Pháp S Ki n VietSkyả ự ệ 10 Phan Đăng L u, ph ng 7, qu n Bình Th nh, HCMư ườ ậ ạ Đi n Tho i: 08 3878 3881 – 0932687477ệ ạ Website: www.sukienvietsky.com Email: sukiensky@gmail.vom

×