Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

казанлъшката гробница 1

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

казанлъшката гробница 1

  1. 1. Клип за казанлъшка гробница.
  2. 2. Това е ,,Тракийската гробница’’крайград Казанлък.
  3. 3. информацияВ парк „Тюлбето” в Казанлък се намираоригиналът на тракийска гробница от ІV-ІІІ в. пр.Хр., известна като Казанлъшката гробница. Тя имаспециален режим на съхранение. До нея енаправено копие в мащаб 1:1, което показваархитектурата, археологическите материали истенописите на Казанлъшката гробница, която еедин от най-значителните паметници натракийската култура в българските земи, включенв листата на световното културно наследство наЮНЕСКО през 1979 г.
  4. 4. От Патрисия Делчева 3 а клас
  5. 5. От Патрисия Делчева 3 а клас

×