Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

предприемачите на нашия град 1

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

предприемачите на нашия град 1

 1. 1. КЛУБ ‘‘ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС В МОЯ ГРАД“ Ръководител: Петрула Дончева
 2. 2.  "Нашият град".  Зоните в класната стая  Проект “Градът на мечтите“  Вечеря навън  Как се прави вестник  Можеш да разчиташ на банката
 3. 3. Бяла дъска с изкуствен модул - говори, ако си допуснал грешка, докато пишеш на дъската. Долу вляво има зона за таланти - математици, художници и зона за литературни таланти. Зона за учебници, зелена зона, зона за грамоти за сръчни ръчички и евакуационен изход.
 4. 4. Зони за обучение, за забавление, за грамоти, за всичко е помислено !!!!!
 5. 5.  След първата екипна работа време е и за втора, но много по-грандиозна и интересна. Задачата е да направим макет на град – такъв, какъвто го виждаме с нашите очи или пък такъв, какъвто е в нашите мечти.  Имаме си консултант - леля Светла.
 6. 6. Екипът на момичетата
 7. 7. Екипът на момчетата
 8. 8. "Вечеря навън„ Как да организираме своя бизнес за откриване на ресторант.
 9. 9. Ресторант „Европа“
 10. 10. Нашият консултант- Жанета , журналист от местен вестник

×