Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

пролет елин пелин

 • Login to see the comments

пролет елин пелин

 1. 1. Елин ПелинЦвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 2. 2. Ето я пролетта! Тя не бърза.Тя иде полека, полека.И първо се чува едно тихо шумолене по цялата гора.Това е лекото отваряне на пъпките, радостните въздишки на растящите тревици, на едвам покаралите цветенца.Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 3. 3. После покрай горите,дето почва да цъфтидрянът, се зачеват тривесели подсвирквания,които се повтарят бързо ,леко и живо.Пристигнал е първиятхвърчащ певец, косът.Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 4. 4. Става топличко. Небето се засмива. Радост обхващавсичко.Край селските къщи, весело огрени от слънцето,се чува гласът на сипката. Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 5. 5. “Сип-сип-сип-бързо- повтаря тя.” Наблизо й се обажда мъничкото цъфтитрънче: “Цъфти-трън, цъфти-трън, малка пита -голям ден, голям ден!”Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 6. 6. Край синорите се обажда весело и скокливо циганскотославейче. Песента на тия певци е къса, писклива, но те яповтарят непрестанно цял ден. Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 7. 7. Там из нивята стотина живи гласове чуруликат иразправят радостната новина:“Пролетта иде! Пролетта иде!”-това са сутрешнитепесни на чучулигите. Колко се радват! Всяка еднаиграе, пее и се къпе с наслада в пресния сутрешенвъздух, пълен със слънце.Всяка се вдига към небетос благодарствена песен. Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 8. 8. Пролетта иде!Задавеният глас на гълъбите сеноси из гората. Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 9. 9. Пролетта иде!Дойдоха лястовичките и се застрелкахаиз въздуха с радостни викове. Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 10. 10. Няма лъжа –пролетта е дошла! Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 11. 11. Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 12. 12. Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 13. 13. Цвета Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград

×