Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

животът на растенията

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

животът на растенията

  1. 1. За да се развиват, растениятасе нуждаят от: светлина; топлина; въздух; вода.
  2. 2. 1. Растенията изсмукват отпочвата вода и минерални соли.2. Те достигат до всички частина растенията.3. Част от водата се изпаряваи корените засмукват отнововода.
  3. 3. За да изготвят растениятахраната си са необходими: вода; минерални соли; слънчева светлина; въздух.

×