Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

бургас

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

бургас

  1. 1. • Географско разположение• Бургас  е най-големият град в Югоизточна България.Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен в най-западната точка на Черно море. Днешното име на града произлиза от латинската дума Бургос -кула.
  2. 2. • Гербът на Бургас съчетава на син щит някои исторически факти за града. Така изобразеният лъв символизира смелостта на хората, които са се заселили в това трудно за живеене място, а рибната му опашка — изобилието на риба. Лъвът държи в ръцете си кула, като символ на кулата, от която произлиза името на Бургас. Над синия щит са изобразени две каравели, които символизират Бургас като старо и едно от най-важните пристанища на черноморско крайбрежие.Цветовете на знамето на Бургас са синьо и бяло.
  3. 3. • Общината на град Бургас• Градската библиотека "П.К.Яворов"на град Бургас е най-голямата публичнабиблиотека в Югоизточна България със 120годишна история ,притежава над 609 000библиотечни документа.
  4. 4. • “Пъпа на Бургас" представлява декоративна бронзова плоча с релефни изображения, показващи четири от символите на града - кораб, лавров венец, риби и тризъбец. Автор на творбата е скулпторът Радостин Дамасков.
  5. 5. • В този красив черноморски град се намира още и КЪЩАТА-МУЗЕЙ "ПЕТЯ- ДУБАРОВА“,КЪДЕТО автентично е пресъздадена и личната стая на Петя Дубарова.
  6. 6. • Зоологическа градина Айтос еразположена в северната част на парк"Славеева река". Зоопаркът е създаденпрез 1969 година и в него могат дасе видят около 200 представителина над 30 животински вида. • Маймуната Пешо - най-новият обитател на Айтоския зоопарк.

×