Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

карлово

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

карлово

 1. 1. Карлово и Калофер Културни забележителности
 2. 2. Карлово
 3. 3. Национален музей „Васил Левски“ През Освободителната война къщата, в която е живял със семейството си е опожарена. Нейното възстановяване е осъществено през 1933 г., а през 1937 г. е устроена в музей. Първи уредник на музея е Никола Славчев. През 1954 г. е включен в националната музейна мрежа, а през 1955 г. до нея е изграденазала за документална експозиция. В периода 1968 - 1992 г. музеят е филиал на историческия музей в Карлово. Придобива самостоятелност през 1993 г. От 1994 г. в Карлово музейният комплекс се възстановява и разширява.
 4. 4. Часовникова кулаЧасовниковата кулав град Карлово епостроена през 1834година.
 5. 5. Църква Св.Николай Църквата “Св. Николай” е паметник на възрожденската архитектура. Намира се срещу сградата на Историческия музей, с който образува ансамбъл. Църквата еиздигната през 1847 година от майстори-строители от Карлово и Брацигово, а изтъкнати зографи от Самоков, Трявна и Банско, сред които Станислав Доспевски и Иван Зографски, рисуват иконите й. При тържествено биене на камбаните ясно се чува името на църквата – “Свети Николай”. Тук през 1858 година за първи път е празнуван денят на българската азбука. В двора на църквата “Св. Николай” се намира гроба на Гина Кунчева.
 6. 6. Исторически музейИсторическият музей в града е място, където гостите на града могат да се запознаят с миналото на Карлово и селищата на региона.В своята 100-годишна история Историческият музей в Карлово е съхранил във фондовете си паметници на културата от древността до наши дни. Експозицията на музея еразположена на 800 кв. м, в която са представени само два от отделите на музея - етнография и Възраждане.
 7. 7. Калофер
 8. 8. Националният музей "Христо Ботев"Открит е през 1944 година и включва мемориална къща-музей,изложбена зала с богата документална експизиция, коятопредставя живота и творческото дело на поета, паметник наХристо Ботев и паметник на Иванка Ботева, майка му. Къщата-музей е построена на мястото, където е отраснал големиятпоет на България. Неговата родна къща е изгоряла по време наОсвободителната война. В сграда от 1973 година, която епостроена близо до къщата-музей, са изложени единственитезапазени вещи на Христо Ботев.
 9. 9. Даскал-Ботьовото училище Едно от най-първите и важни училища за България презВъзраждането е Даскал Ботьовото училище. В него се разказва както за Ботевия баща – Даскал Ботьо Петков, така и за историята и методите на образование през тази епоха. Тук, благодарение на възстановките, посетителите могат да се върнат назад във времето, потапяйки се в атмосферата на класните стаи, разказите за взаимоспомагателния метод на учене, писането на пясък или с кремък или докосвайки се до интересните пособия, използвани от някогашните даскали.
 10. 10. Изготвил: Иван Козарев

×