Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

да играем със срички и думи

  • Login to see the comments

да играем със срички и думи

  1. 1. НАПРАВЕТЕ ОТ СРИЧКИТЕ ДУМИ чай ка меч та джу сла дже вей зай че чайка вейка славей мечка мечта джудже зайче чета чайче
  2. 2. ме ку рен че та чай ка ник чайка чайник мече куче черен чета че коки моми мом кокиче момиче момче
  3. 3. ПРОЧЕТИ И СВЪРЖИ козле книги кокошка молив мече
  4. 4. ПОДРЕДИ ДУМИТЕ В ИЗРЕЧЕНИЕ нова Чавдар книга чете Чавдар чете нова книга.
  5. 5. жълт кара батко джип Генчо Батко Генчо кара жълт джип. китара на Стефчо свири Стефчо свири на китара.

×