Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Варна

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Варна

 1. 1. Варна е град в Североизточна България, разположен по бреговете на Черно море и Варненското езеро и е административен център на едноименните община и област.
 2. 2. Варна е град с население 334 870 души, което го прави третия по големина град в България и най- големия град в Северна България и по българското Черноморие.
 3. 3. ННаассееллееннииееттоо ннаа ВВааррннаа Първите информации за населението на Варна са от Средновековието, като тогава градът е бил населяван от около 4000 души.Тогава градът е бил вторият по големина в Княжество България, след Русе. След Съединието Варна губи второто си място и оттогава е третият по население град в България.
 4. 4. Варна често се нарича „морската столица“ или „лятната столица на България“ и е важен туристически и културен център, изходна точка за курортите по Северното Черноморие.
 5. 5. В чертите на града са курортните комплекси Св. Св. Константин и Елена и Златни пясъци. Градът има пясъчни плажове и топли минерални извори с температура 35–50 °C
 6. 6. Варна носи между 20 декември 1949 година и 20 октомври 1956 година името Сталин. Предполага се, че сегашното и име идва от старобългарското *варнъ - „черен, вран“.Друга теория свързва името с думата „вар“, означаваща минерален извор.
 7. 7. ИИссттоорриияя ннаа ВВааррннаа Най-ранните следи от човешко присъствие във Варненско са засвидетелствани от старокаменната епоха преди около 100 000 години, както и от находките в района на метността Побитите камъни.
 8. 8. Забележителности ввъъвв ВВааррннаа Във Варна можете да се насладите не само на невероятния плаж, а и на забележителности като морската градина, делфинариума , аквариума летния театър, Костенския водопад и много други.
 9. 9. Георги Ангелов

×