Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stockholm kris o medietränad o ändå bortgjord

1,018 views

Published on

Crisis and media trained and still embarrassed - a speech at tne network Close 29th of March

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stockholm kris o medietränad o ändå bortgjord

 1. 1. Kris- och medietränadoch ändå bortgjord?29 mars
 2. 2. Först Fantasi FamiljärPia Jansäter
 3. 3. Utvärdering Åtgärder/aktiviteter Uppföljning PR, reklam, webb, annonser, event, sociala medier Positionering av Profilering av företaget Vision varumärket Företagskultur Affärsidé Implementering av Kärnvärden Varumärkes värdegrund byggandeUppföljning Utvärdering Värderingar Krisberedskap Implementering & Värdegrund av varumärket Förhållningssätt internt Utvärdering Uppföljning Kriskommunikation
 4. 4. Exempel påreferenser Malmö
 5. 5. Dagens medieverklighet Magasin och fackpress Gratistidningar Dagstidningar KvällstidningarPodcasts RadiokanalerRadio/TVvia internet Internet TV- kanaler Linkedin Internetnyheter Sociala medier Twitter Facebook Bloggar
 6. 6. Media är beroende av externt nyhetsflöde• Samhällsuppdraget ”medverka till att förstärka och fördjupa den svenska demokratin”• Informera• Kommentera• Granska• Roa
 7. 7. Medborgarjournalistik Samhälle Marknad myndigheter Kunder politiker Medier Leverantörer opinionsbildare Konkurrenter m fl branschorg. m fl Ledningens: Visioner Personal Mål Ägare/finansiärer anställda Värderingar Bankerpot. medarbetare Strategier Investerare studenter Policies Analytiker Facket m fl m fl mm Medier
 8. 8. Varannan börs-vd uppger att det finns risk för att en kris ska uppstå i den egna organisationen
 9. 9. Kris? Inte! Eller kanske ändå?• Den gyllene timmen• En snabb insats gör stor skillnad
 10. 10. Vad är det värsta som skulle kunnahända i Din organisation eller påDin arbetsplats?… och vad har Du för planering fördetta och vad säger du?
 11. 11. Definition av kris• En händelse som avviker från det normala och som skadar förtroendet för organisationen och därmed utgör ett hot att nå uppsatta mål.
 12. 12. Definition av kriskommunikation • Det utbyte av information som sker inom och mellan intressenter, individer och grupper före, under och efter en svår påfrestning i företaget.2012-04-04
 13. 13. Bilden imedierna
 14. 14. överraskning Utförstrappanotillräcklig information dåliga förberedelser extern osäkerhet rykten upptrappning av skeendet förlust av kontroll Intensiv bevakning kundoro panik - info stryps drevet går arbete under affekt KRIS!
 15. 15. Vad är ditt varumärke värt?• Allt kan förloras på några sekunder• Skadat rykte och förlorade affärer
 16. 16. Kriskommunikation• En ledarskapsfråga• Engagemang och förståelse• Strategiskt verktyg• Styra konsekvenserna av en kris• Förebygga för att nå resultat• Kris- och medietränad 2.0• Krismedvetenhet• Mer konkurrenskraftig
 17. 17. Mediakontakter Sociala medier Prissättning Ägarstyrning Köpt mediautrymme ReceptionSponsring Logotyp Förpackning av Nätplatser Profilprodukter produkter Utbildning Allt vi säger Växel Telefon och allt vi gör! ReklamKonsulttjänster Brev Anbud E-post Utbetalningar Placeringar Uppfyllande av produktlöften Informationsträffar på arbetsplatsen Kundbesök hos arbetsgivare Mässor
 18. 18. Vid en kris• Dra sig tillbaka• Tar oftast känslorna över• Förnuftet försvinner• Rädsla• Försvar• Taggarna utåt• Skyller ifrån sig• Tunnelseende
 19. 19. Bygga krisberedskap Yttre hot Självvald samhällsroll VisionAffärsidé Taktiska Mål beslutStrategierVärderingar Förhållningssätt Samhällets normer Inre hot och etik
 20. 20. Att möta media och samtidigt vara en del av medieverkligheten
 21. 21. Medias spelplan och reglerVi hanterar två sidor• Händelsen - det som reellt inträffat• Bilden av händelsen – uppfattningen av organisationen, produkterna och människorna
 22. 22. Andra definierar din kris Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne.” Rousseau
 23. 23. I en katastrof gäller• Stor empati• Försöka göra det bästa möjliga• Få fram resurser så att situationen blir hanterlig.
 24. 24. En tröstDu eller ditt företag/organisation bedöms oftast inte efter den uppkomna krisen utan efter hur du/ni hanterar den!
 25. 25. Kommunikation i kritiska lägen Grundregel • Skyll aldrig ifrån dig • Var alltid ärlig • Agera snabbt och resolut Marcus Tullius Cicero 106-43 f kr
 26. 26. Två företag inom bostadsförvaltningFöretag A Företag B• Pensionsförsäkringar på flera • Registrering av ”otrevliga” miljoner kunder• Vidlyftig representation • Läcka med uthängning i media• Fyra anställda startade • Vinstbaserat bonussystem till de konkurrerande bolag anställda läckte ut• IT-chefens upphandling sattes • Köregler – vissa fick gå före under lupp • Journalister ringde upp fd• Personalchefen - privatköp för medarbetare och erbjöd flera 100 000-tals kronor ersättning och anonymitet om de kunde avslöja något
 27. 27. Företag A Vad har ni gjort för att förbättra medierelationerna och förebygga?1. Ta hjälp utifrån direkt2. Lägg alla korten på bordet direkt, dölj inget, annars upprepas allt3. Presentera rakt fram om internarbetet4. Var alltid lätt att nå!5. Ta ett steg till – förbered vilka svar ni vill ge istället för att svara på frågor6. Var offensiv och proaktiv – Leta efter det positiva – Dammsug verksamheten och gör nyheter – Tänk som en journalist – Gör företaget transparent ”Det man ser är det vi gör och det vi gör det ser man!” – Bombardera med releaser och bjud in till pressmöten
 28. 28. Företag A Vad har ni gjort för att förbättra …forts…7. Gör det till en rutin att stanna upp och tänk efter före8. Använd många informationskanaler9. Var alltid tillgänglig10. Älska dina antagonister11. Se det som har hänt som en möjlighet istället för ett hot.12. Fortsätt att vara den granskande journalistens försvarare.
 29. 29. Företag B Vad har ni gjort för att förbättra medierelationerna och förebygga? forts…1. ”Regler” för öppenhet – Kontakta journalister – Ställ upp på intervjuer – Skicka ut pressmeddelanden – Använd internet och försök vara transparanta2. Alltid vara tillgängligför alla3. Var alltid vänlig och trevlig4. Behandla alla journalister lika, ingen favör. – Undvik exklusivitet och personliga relationer5. Internt arbete – översyn av policy6. Ska anlita PR-byrå för långsiktigt PR-arbete
 30. 30. Att möta media och samtidigt vara en del av medieverkligheten Aktiv intervjuperson eller passivt intervjuoffer
 31. 31. Är du rätt person?• vem är bäst lämpad att svara• kan du inte svara, be att få återkomma• kom överens om när – håll tiden• rådgör med ansvarig• skaffa kunskap om mediet/reportern du ska träffa eller kontakta
 32. 32. Fråga även du• namn på reportern• tidning, radio/TV-program, redaktion• hur och när materialet ska användas• när är deadline• behöver reportern mer hjälp• ge service
 33. 33. När du svarar• Svara inte på hypotetiska frågor• Låt dig inte provoceras• Visa medkänsla och ansvar• Vinn tid, du har rätt till betänketid• Bestäm ditt budskap - håll fast vid det• Tänk ut vilka frågor som troligen dyker upp, förbered svaren och öva högt• Träna extra på värsta tänkbara frågan
 34. 34. Enkelt – rakt – ärligt – personligt70% 20% 10%
 35. 35. Faktorer som avgör trovärdigheten• Kommunikativ förmåga• Självkontroll• Kunskap• Social kompetens• Karaktär• Konsekvens• Prestige• IdentifikationHedqvist (2002)
 36. 36. Det finns inget ”off the record”• säg inget som du inte kan stå• din roll som intervjuperson börjar i samma stund du lyfter luren eller möter journalisten• var vänlig men inte inställsam• var mycket försiktig med skämt/ironi
 37. 37. Det finns inget ”off the record”• säg inget som du inte kan stå för• din roll som intervjuperson börjar i samma stund du lyfter luren eller möter journalisten• var vänlig men inte inställsam• var mycket försiktig med skämt/ironi
 38. 38. Kriskommunikation i det digitala samhället• Nya snabba informationsflöden• Splittrade digitala medievanor• Förändrade ansvarsstrukturer• Rädsla för att drabbas och misslyckas• Behov av ökad interaktivitet
 39. 39. Kris- och medietränad 2.0• Håll koll på din omvärld• Var närvarande där dina målgrupper är• För dialog - ta reda på vad de anser• Tänk på att dina kollegor, framtida chefer och potentiella kunder finns i de sociala kanalerna• Inget är hemligt, privat eller omöjligt att sprida• Agera professionellt i all kommunikation• Alla har full åsiktsfrihet – bemöt kritiken sakligt & korrekt, gärna med glimten i ögat
 40. 40. Kris- och medietränad 2.0Om du gör bort dig eller råkar illa ut• Var snabb att erkänna att du gjort fel• Stå för att det var du och ingen annan• Visa att du tar problemet på allvar• Ha personlig kontakt med den/dem som drabbats• Förklara krisen ur aktörens/individens perspektiv• Gottgör om någon råkat illa ut• Klargör varför svårigheten uppkommit och se till att det inte upprepas
 41. 41. Hur du hantera negativ kritik enligt Isabella Löwengrip1. Undvik att kritisera och baktala människor2. Inse att du kommer att begå misstag3. Bestäm dig för hur vill uppfattas av andra människor.4. Se till att aktivt styra bilden av dig själv5. Skydda ditt hjärta och din självkänsla genom att inte ta människors tyckande personligt.
 42. 42. Jansäters tre steg med sju nycklarSTEG 1 – Att göra en åtgärdsplan1. Scenarier och riskidentifiering2. Analys och målsättning3. Krisplan och krishandbok Kontakta oss förSTEG 2 – Att ta fram rätt verktyg en offert! info@jansater.se4. Krisboken som mobil webb med framtagning av struktur och innehåll5. Produktion av mobil kriswebbSTEG 3 – Att implementera och öva6. Förankring av krisplan7. Medieträning med journalister
 43. 43. ” Vi har fått hjälp med en krishandbok. Jansäter har också lagt över vår kriskommunikation på en kriswebb för att alltid snabbt och effektivt ha tillgång till krisplanen, mallar och checklistor. "Agneta Weimarsson,PR and InternalCommunicationManager, Bona AB
 44. 44. Krisberedskap – bara ett klick bort
 45. 45. Kriskommunikation som webb/app Appen är • en helt generell krisinstruktion Du står • bättre rustad inför krisen Du får • strukturerad input till strategiarbetet Går även att • anpassa helt efter era egna behov, för mer info kontakta Info@jansater.se
 46. 46. Jansäters krisbok som app Innehåll i version 1• Akut (instruktioner och mallar)• Krisgrupp (instruktioner och mallar)• Media (instruktioner och mallar)• Eftervård (= återhämtning med uppföljning)• More • Förebyggande + Förberedande • Om krisboken Server med generellt innehåll
 47. 47. Krisboken som app kan du få genomatt kontakta Google Play ellerAppstore Se nästa sida!
 48. 48. http://itunes.apple.com/se/app/krisb oken/id435063057?mt=8
 49. 49. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sigma.jansater&featur e=search_result
 50. 50. Sammanfattning• Håll koll på din omvärld + sociala medier• Ha en åtgärdsplan• Planera hur du ska tilltala både höger och vänster hjärnhalva• Städa i förväg bort ”liken i garderoben”, Q&A• Gå igenom checklistor, mallar och adresslistor• Skaffa verktyg för snabb enkel och lättillgänglig information som går lätt att uppdatera• Öva, öva, öva…
 51. 51. ”En lyckad improvisationkräver noggrannaförberedelser.”Victor BorgeTACK!Pia Jansäter0709-83 77 80JansäterKommunikationkriskommunikaiton.nupia@jansater.se

×