Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cms fas sthlm jan 2013

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cms fas sthlm jan 2013

  1. 1. Kompetenshanteringssystem i praktiken
  2. 2. kompetens• i systemen: de-kontextualiserat, abstrakt, numeriskt uppmätt, hierarkiskt organiserat, historisk information• i praktiken: relationellt, situerat i vardagspraktik, framtidsorienterat, målande beskrivningar
  3. 3. vad är vi intresserade av?• att kunna studera och diskutera konkret använding av dessa system: • strategisk och operativ planering • förändring över tid • utbildning/utveckling som t.ex. utvecklingssamtal • upprättande av kompetensträd/roller/kataloger

×