Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lundin digg

Presentation som jag höll på digg-event 2011 i göteborg. Ett event som vänder sig till gymnasielärare.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lundin digg

 1. 1. Vad gör studenter med sin mobila teknik? Johan Lundin Göteborgs Universitet och Högskolan Väst http://web.mac.com/johan_lundin/
 2. 2. Utbildning, och något om teknik
 3. 3. laptops i klassrummet
 4. 4. "men iiiih, vf så tidit??? inte så att vi bara har EN dag på oss o fixa skiten... wtf man ?! ta Io lr nåt istället...."Ett hot?
 5. 5. mobil och nät tidsaxel1990 1995 2000 2005 2010
 6. 6. mobil och nät tidsaxel d an si bb a we t ö rs F1990 1995 2000 2005 2010
 7. 7. mobil och nät tidsaxel d an si bb a we t ö rs F1990 1995 2000 2005 2010 SM G
 8. 8. mobil och nät tidsaxel en an ar sid b läs bb eb a we aw t t ö rs ö rs F F1990 1995 2000 2005 2010 SM G
 9. 9. mobil och nät tidsaxel en an ar sid b läs bb eb a we aw t t ö rs ö rs F F1990 1995 2000 2005 2010 SM r PC G pe a kö n ar n sk S ve
 10. 10. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we u lk ta t a t sj ö rs ö rs re F F Å1990 1995 2000 2005 2010 SM r PC G pe a kö n ar n sk S ve
 11. 11. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we u lk ta t a t sj ö rs ö rs re F F Å r as n se a ej sl l ajlp St1990 1995 2000 2005 2010 SM r PC G pe a kö n ar n sk S ve
 12. 12. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et r as bl i r n se nk a a ej sl et b l n ajlp t er St In1990 1995 2000 2005 2010 SM r PC G pe a kö n ar n sk S ve
 13. 13. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et r as bl i r n se nk a a ej sl et b l n ajlp t er St In1990 1995 2000 2005 2010 re p ela -s SM r PC p 3 G pe m a kö n ar n sk S ve
 14. 14. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et r as bl i r n se nk a a ej sl et b l n ajlp t er St In1990 1995 2000 2005 2010 re p ela -s t SM r PC p 3 l är G pe m o pu a kö li rp n b ar S n sk S M S ve
 15. 15. pak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et pi s as bl ir p se r po lan a nk bl i r b l ejs n et o gle jlp t er o S ta In G1990 1995 2000 2005 2010 re p ela -s t SM r PC p 3 l är G pe m o pu a kö li rp n b ar S n sk S M S ve
 16. 16. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et pi s as bl ir p se r po lan a nk bl i r b l ejs n et o gle jlp t er o S ta In G1990 1995 2000 2005 2010 re p ela -s t as SM PC p 3 l är r G pe r m pu n se o la kö i rp S na bl M k ar M S M ns S S ve
 17. 17. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et pi s as bl ir p se r po lan a nk bl i r b e l ejs n et gle pa c jlp t er oo yS S ta In G M1990 1995 2000 2005 2010 re p ela -s t as SM PC p 3 l är r G pe r m pu n se o la kö i rp S na bl M k ar M S M ns S S ve
 18. 18. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et pi s as bl ir p se r po lan a nk bl i r ejs et b ce ok l rn gle pa o jlp t e oo yS c eb S ta In G M Fa1990 1995 2000 2005 2010 re p ela -s t as SM PC p 3 l är r G pe r m pu n se o la kö i rp S na bl M k ar M S M ns S S ve
 19. 19. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et pi s as bl ir p se r po lan a nk bl i r ejs et b ce ok l rn gle pa o be jlp te oo yS c eb ut u S ta In G M Fa Yo1990 1995 2000 2005 2010 re p ela -s t as SM PC p 3 l är r G pe r m pu n se o la kö i rp S na bl M k ar M S M ns S S ve
 20. 20. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et pi s as bl ir p se r po lan a nk bl i r ejs et b ce ok l rn gle pa o be er jlp te oo yS c eb tu itt S ta In G M Fa You Tw1990 1995 2000 2005 2010 re p ela -s t as SM PC p 3 l är r G pe r m pu n se o la kö i rp S na bl M k ar M S M ns S S ve
 21. 21. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et pi s as bl ir p se r po lan a nk bl i r ejs et b ce ok l rn gle pa o be er jlp te oo yS c eb tu itt S ta In G M Fa You Tw1990 1995 2000 2005 2010 re p ela -s t as ify SM PC p 3 l är r t G pe r m pu n se S po o la kö i rp S na bl M k ar M S M ns S S ve
 22. 22. p ak et mobil och nät tidsaxel n et en t er an ar : In sid läs p bb bb lap we we ju lk pp t a ta ts g re rs rs re be Fö Fö Å t et pi s as bl ir p se r po lan a nk bl i r ejs et b ce ok l rn gle pa o be er jlp te oo yS c eb tu itt S ta In G M Fa You Tw1990 1995 2000 2005 2010 re p ela -s t as ify ljs SM PC p 3 l är r t sä G pe r m pu se po o lan S ps a kö li rp S pt o ar n S b M M La sk S M F ler en Sv
 23. 23. Av alla mellan 16-74• har 89% har tillgång till internetuppkoppling i hemmet. 83% till bredband.• har 38% av 65- till 74-åringar aldrig använt internet.• har 7% aldrig använt internet.• Av alla 15-åringar i Sverige (2008): • har 50% en egen dator • har 95% mobiltelefon• av alla personer mellan 16-30 anser sig 99% vara internetanvändare Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009.
 24. 24. “… individualized, distributed capacity to accessthe local/global communication network from anyplace at any time […] mobile communication isbetter defined by its capacity for ubiquitous andpermanent connectivity rather than by its potentialmobility.”(Castells, M., Fernández-Ardèvol, M., Qui, J. L., & Sey, A., 2007. MobileCommunication and Society. Cambridge: The MIT Press. p. 248).
 25. 25. Forskning med fokus på vad elever och studenter gör• intresse för vad studenterna använder sin mobila teknik till• vad det får för konsekvenser för lärande och undervisning• ... och hur vi kan utveckla utbildning i relation till detta
 26. 26. Studenters digitalisering• Etnografi av laptopanvändande i högre utbildning - Tomas Lindroth• Mobiltelefoner och wikis - Lars Erik Holmquist, Gustav Lymer, Barry Brown, Mattias Rost, Kim Dahlberg• En-till-en över tid i Falkenberg - Martin Tallvid• iStown - Mattias von Feilitzen, Patrik Lilja, Linda Nordström, Tobias Tolf, Kalle Appelgren • videostudier av laptops • studenternas social online-nätverk: chattar facebook osv
 27. 27. Studenten skapar egen lärmiljö
 28. 28. SkärmsläckarskräckEn student sitter framför sin laptop och gör ingetobserverbart. När skärmsläckaren går igång,snuddar studenten lätt vid muspekaren. Närskärmsläckaren försvinner fortsätter hon att göraingenting.
 29. 29. Laptopen som alibiLaptopen blir till en huvudaktivitet i sig själv. Medletblir sitt eget syfte. På tåget, cafét eller i öppnastudielandskap fungerar laptopen som ett alibi för attslå sig ner och se upptagen ut.
 30. 30. Online-ticsJag känner att även när jag haft [laptopen] under sålång tid [på föreläsningar], drar jag fortfarande ivägi cyberspace alldeles för lätt. När jag sätter på dengår jag till mina vanliga sajter, mer eller mindremedvetet, och då har jag försvunnit in i cyberspaceigen
 31. 31. 00:01 Mmm… 00:02 Det funkar Hur vårt teknikstöd 00:04 00:05 00:06 00:07 När jag kör det, får jag ut någon utskrift då? Nej Om jag nu vill ha det, [namn på student], vad Nej“ramar in” undervisningen måste jag göra då? 00:09 [Tilltalad student svarar:] Hmm… Studenterna visar samtidigt att de är en del av aktiviteten genom att kommentera felaktigheter. 02:20 Börjar det se rätt ut eller? 03:24 [Annan student svarar:] Du har glömt en punkt 03:25 Har jag glömt en punkt? Var då, ja det har jag gjort. 03:26 Bra, eh. Kanske någon liten text här också då. Vad säger ni? 03:37 En parentes till, där på slutet också va? 03:53 Fortsätter här nu. Rektangelns omkrets… 03:57 Plustecken, och vad har jag glömt något plustecken? 04:10 Vid 11, 25 en parentes. 04:12 Har jag fel här? 04:20 Ska du inte ha en parentes till på slutet? Den där uppe. Under denna sekvens kör sju studenter själva kompilatorn på sina egna laptops, varav en majoritet öppnar och stänger kompilatorfönstret ett flertal gånger. En student öppnar och stänger sin kompilator 16 gånger. 5.2.4 Analys och diskussion av sekvensen
 32. 32. Gemensamma aktiviteter där laptopen involveras• clip - compiling• Att “synka” en hel klass som individuellt genomför en gemensam aktivitet.• Kanske kan man se detta som en visualisering av progression
 33. 33. Att ha tillgång till vad allamina medstudenter gör• clip - pointing and talking
 34. 34. Framtida aktiviteterFortsatt utforska hur studenter och eleverandvänder “sin egen” teknik i undervisning (ävenutanför klassrummet)Utveckla teknikstöd för att stödja lärares menkanske i första hand elever/studentersaktiviteter kopplade till utbildningUtveckla stöd för hur lärare kan utforma ochgenomföra sin undervisning i det digitaliseradeklassrummet.

×