Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop

Designworkshop. TIA 120. HT 12

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Workshop

  1. 1. Great learning with MOBILE IT!
  2. 2. Steg 1 - 15 minuter• Grupper om 4 studenter i varje• Uppgift: konkreta aktiviteter där vi använder mobiltelefon/ smartphones i utbildning, eller för lärande utanför utbildning.• Det kan handla om specifika aktiviteter, ämneskopplat, nya tjänster, nya användningsområden för tillgängliga tjänster, skapar mer generiska förutsättningar för lärande, etc. • ta fram minst tre möjliga förslag • presentera varje exempel med en slajd/visionsbeskrivning, viktigt att slajden är självförklarande, använd gärna bilder
  3. 3. Steg 2 - 20 minuter• Grupp 2 tar grupp 1s designförslag, grupp 3, grupp 2s osv. • Se snabbt igenom förslagen och välj de två mest lovande, intressanta, genomförbara, eller liknande • Förfina de två förslag ni valt • Lägg till och utveckla förslagen, utöka beskrivningarna, vilka är förutsättningarna, teknikbehov, begränsningar, utmaningar,• Fortsätt att utveckla själva slajden
  4. 4. Steg 3 - 20 min• Varje grupp skickar vidare idéerna igen• Värdera idéerna och välj ut en av dem• Skapa max 4 slajds där ni presenterar idén, beskriver hur den kan genomföras och säljer in förslaget. Förslaget ska kunna förstås utifrån slajdsen.

×